LFUK-HK-PECIH6AS
Poslední změna: 04.05. 2022

Nová Cena Intentio Univerzity Karlovy pro středoškoláky

Univerzita Karlova se stává generálním partnerem projektu „České hlavičky“ na podporu talentovaných
středoškoláků. V rámci Českých hlaviček se bude díky spolupráci nově udělovat Cena Intentio za
výjimečné práce s tématem udržitelného rozvoje.


Univerzita Karlova se stává generálním partnerem projektu České hlavičky, který se uskuteční v podobě
minimálně tří soutěžních ročníků v průběhu let 2022 až 2024. U příležitosti udělování ocenění pro talentované
středoškoláky bude nově od letošního roku předávána Cena Intentio – cena Univerzity Karlovy, a to za
projekty, které přispívají k rozvoji udržitelného života. Jedná se například o ohleduplnější využívání přírodních
zdrojů, pozitivní dopad aktivit na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí, kvalitu života budoucích
generací a další obdobné oblasti. Univerzita Karlova tak chce akcentovat kromě svých primárních rolí –
vzdělávání a výzkumu – také svou třetí roli, kterou je služba veřejnosti, podíl na veřejné debatě, popularizace
výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe.

Podmínky ceny byly vyhlášeny 2. května 2022, sběr přihlášek bude probíhat do 30. června 2022 a poprvé bude
cena INTENTIO udělena na slavnostním galavečeru, který bude České televize vysílat ze záznamu na podzim
roku 2022. Cena je primárně určena studentkám a studentům středních škol a garantem ceny je
prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., z Botanického ústavu AV ČR.

Univerzita Karlova dlouhodobě podporuje strategie vedoucí k prohloubení aktivit trvale udržitelného rozvoje a
jde o jednu z jejích priorit. V souladu s cíli OSN chápe pojem udržitelný rozvoj ve své komplexnosti, a kromě
životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život či
inovace. Proto má instituce jako Univerzita Karlova co nabídnout a jsem velmi ráda za tuto spolupráci mezi
ČESKÝMI HLAVIČKAMI a Univerzitou Karlovou. Univerzita chce zároveň podnítit a zvýšit zájem mladých lidí o
studium a rozvíjet zájem o tyto obory, případně i o budoucí vědeckou kariéru,“
uvedla rektorka UK Milena
Králíčková.

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v mnoha oborech,
na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu
o vědecké projekty, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež. Metodika projektu
vychází z principu, že bude umožněno informovat širokou veřejnost a ocenění nadaní studenti, budou v široce
pojaté mediální kampani prezentováni jako vzory pro své vrstevníky.

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes:
Žádné záznamy nenalezeny