Předpisy a směrnice - další vzdělávání

Předpisy

 

Datum podpisu

Datum účinnosti

Statut Lékařské fakulty v Hradci Králové 10. 10. 2008
01. 11. 2008
Statut LFHK, příloha č. 1

Zásady používání a ochrany znaku Lékařské fakulty v Hradci Králové


Volební a jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové 10. 10. 2008
01. 11. 2008

Směrnice

Organizace specializačního vzdělávání lékařů

na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

OD 2011/2012-5
Plán první pomoci PP 2010-4
Poplatky spojené se specializačním vzděláváním lékařů OD 2014/2015-8
Poplatky za administrativní úkony OD 2007/2008-8
Provozní řád budovy Na Hradě PP 2010-3
Provozní řád budovy teoretických ústavů PP 2010-1
Provozní řád budovy Výukového centra v areálu FN HK PP 2010-2
Provozní řád Lékařské knihovny OD 2016/2017-1
Provozní řád pro používání telefonů a jiných mobilních zařízení PP 2016-1
Výpůjční řád Lékařské knihovny LF UK v HK
ZRUŠENO, nahrazeno OD 2016/2017-1
PP 2010-5
Zabezpečení ochrany majetku

na LF UK v HK

PD 1998-5