LFUK-HK-ditetovev
Poslední změna: 10.06. 2022

Přípravný kurz - Biologie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE

Kapacita
kurzu

200 osob
Cena kurzu

1 400,- Kč

Poplatek je nevratný.

Přihláška

Elektronicky na  adresehttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

(Forma a druh studia vyberte jiná Program CŽV - zájmový)

POUZE v době od vyhlášení kurzu do naplnění kapacity nejpozději do 12. 9. 2022.


Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

 

Přihlášku netisknout a neposílat poštou na fakultu. Přihlášky, ke kterým do 15. 9. 2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny. 

Způsob úhrady Účet 198592792 / 0300
Variabilní symbol vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol 83083
IBAN CZ46 0300 0000 0001 9859 2792

ČSOB, a. s., Hradec Králové

Ubytování Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Organizace kurzu e-learning + PREZENČNĚ

 • Přípravný kurz se skládá z 8 výukových hodin e-learningových kurzů a 4 výukových hodin prezenčních konzultací.
 • Prezenční konzultace budou probíhat ve Velké posluchárně v budově teoretických ústavů Lékařské fakulty v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
 • Zahájení výuky 20. 9. 2022, ukončení výuky 20. 5. 2023.
 • Materiály budou zpřístupněny v systému Moodle, heslo pro vstup do systému obdrží účastníci kurzu před jeho zahájením na svůj e-mail.

Osnova kurzu

 • Materiály k výuce předmětu budou k dispozici na Moodle od 20.9.2022 do 20.5.2023.
 • V osnovách kurzu jsou tématické okruhy učiva, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky.
 • Je procvičována i forma otázek s mnohočetným výběrem odpovědi, používaná v testech přijímací zkoušky.
 • Charekteristika programu:
  Soubor 8 e-learningových lekcí je zaměřen na ty kapitoly z obecné biologie, které jsou zvláště důležité při přípravě na studium medicíny – na buněčnou biologii a genetiku. Jednotlivé lekce studenty postupně seznámí se strukturou a funkcí buněk, s principy genové exprese a se základy dědičnosti. Studenti si tak rozšíří a prohloubí znalosti těchto témat získané na středních školách. V průběhu studia je možné komunikovat s vyučujícími prostřednictvím chatu. Součástí lekcí jsou i testové otázky, které slouží k procvičení a upevnění získaných poznatků a jako zpětná vazba k pochopení studované látky.
  Témata prezenčních seminářů z biologie navazují na e-learningové lekce v jednotlivých blocích. Vyučující se v rámci konzultace zaměří na oblasti, které dle zkušeností nejčastěji činí studentům potíže. Některá vybraná témata v genetice obsahují i výpočty, v tomto případě budou probrány v rámci konzultace modelové příklady. Konzultace je také příležitostí pro zodpovězení individuálních dotazů, zveme proto studenty k aktivní diskusi k probraným tématům. Závěrečná konzultace bude zvlášť zaměřena na zvládnutí přijímacího řízení z biologie.
  Přípravný kurz z biologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí teoretické části studia.

 • Témata e-learningových lekcí:
  1. Buňky prokaryontní a eukaryontní, struktura buňky (1h)
  2. Struktura nukleových kyselin, replikace DNA, tvorba proteinů (1h)
  3. Buněčný cyklus a buněčné dělení (1h)
  4. Lidské chromozomy (1h)
  5. Mendelovy a Morganovy zákony, genová vazba (1h)
  6. Mendelovská dědičnost, rodokmeny (1h)
  7. Genetika populací (1h)
  8. Onemocnění způsobená viry, bakteriemi a parazity (1h)

  Témata prezenčních seminářů:
  1. Struktura a funkce buňky. Replikace DNA, tvorba proteinů.
  2. Buněčný cyklus a buněčné dělení. Lidské chromozomy.
  3. Mendelovy a Morganovy zákony. Základní genetické pojmy. Rodokmeny.
  4. Závěrečná konzultace. Informace a tipy k přijímacímu řízení.

  Výukové hodiny

  22.10.2022 13:30 - 14:15 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  7.1.2023 09:45 - 10:30 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  25.2.2023 11:30 - 12:15 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  15.4.2023 11:30 - 12:15 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK

Vliv na přijímací řízení

 

 

 

Kalendář akcí

<září 2022>
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: