LFUK-HK-ditetovev
Poslední změna: 10.06. 2022

Přípravný kurz - Chemie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE

Kapacita
kurzu

200 osob
Cena kurzu

3 600,- Kč

Poplatek je nevratný.

Přihláška

Elektronicky na  adresehttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

(Forma a druh studia vyberte jiná Program CŽV - zájmový)

POUZE v době od vyhlášení kurzu do naplnění kapacity nejpozději do 12. 9. 2022.


Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

 

Přihlášku netisknout a neposílat poštou na fakultu. Přihlášky, ke kterým do 15. 9. 2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny. 

Způsob úhrady Účet 198592792 / 0300
Variabilní symbol vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol 83083
IBAN CZ46 0300 0000 0001 9859 2792

ČSOB, a. s., Hradec Králové

Ubytování Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Organizace kurzu e-learning + PREZENČNĚ

 • Přípravný kurz se skládá z 24 výukových hodin e-learningových kurzů doplněných čtyřmi dvouhodinovými prezenčními konzultacemi (8 výukových hodin).
 • Prezenční konzultace budou probíhat ve Velké posluchárně v budově teoretických ústavů Lékařské fakulty v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
 • Zahájení výuky 20. 9. 2022, ukončení výuky 20. 5. 2023.
 • Materiály budou zpřístupněny v systému Moodle, heslo pro vstup do systému obdrží účastníci kurzu před jeho zahájením na svůj e-mail.

Osnova kurzu

 • Materiály k výuce předmětu budou k dispozici na Moodle od 20.9.2022 do 20.5.2023.
 • V osnovách kurzu jsou tématické okruhy učiva, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky.
 • Je procvičována i forma otázek s mnohočetným výběrem odpovědi, používaná v testech přijímací zkoušky.
 • Charekteristika programu:
  Přípravný kurz z chemie se skládá z 24 výukových hodin e-learningových kurzů, doplněných čtyřmi dvouhodinovými prezenčními konzultacemi (8 výukových hodin). E-kurzy sestávají z videopřednášek doplněných dalšími výukovými materiály a z interaktivního procvičování formou elektronických samotestů a pracovních listů. Dále jsou k dispozici domácí úlohy, jejichž řešení bude rozebíráno v prezenčních konzultacích. V prezenčních konzultacích budou na základě zpětné vazby z e-kurzů odpovězeny dotazy a procvičeny oblasti, které se během e-testování a anket budou jevit studentům jako problematické. Dále zde budou řešeny složitější úlohy a procvičovány znalosti vyžadované pro přijímací zkoušku.
  Přípravný kurz z chemie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti chemie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí biochemie ve druhém ročníku studia.

 • Témata e-learningových lekcí:
  1. Periodický systém (e-kurz, 2h): stavba atomu, periodický zákon a zákonitosti z něho vyplývající, elektronegativita, chemie prvků s-, p-, d-, f-, odhad vlastností prvků a jejich sloučenin z elektronové konfigurace
  2. Chemické reakce, vazby, energetika, kinetika, rovnovážné stavy, katalyzátory (e-kurz, 4h): chemické reakce, klasifikace reakcí podle různých kritérií, vazby v molekulách, nevazebné interakce, vodíková vazba, energetika chemických reakcí – vnitřní energie, entalpie, volná energie, entropie, rovnovážné stavy – chemická rovnováha, Guldbergův-Waageův zákon, rovnovážná konstanta, dynamická rovnováha, katalyzátory, enzymy a vitamíny
  3. Oxidace a redukce (e-kurz, 2h): oxidoredukční stav, oxidoredukční reakce, oxidoredukční potenciál, elektrody a galvanické články, oxidoredukční děje v metabolismu
  4. Elektrolyty a disociace; kyseliny a zásady (e-kurz, 2h): elektrolyty a disociace – silné a slabé elektrolyty, disociační stupeň a disociační konstanta; kyseliny a zásady – Brønstedova teorie, pH, protolýza solí, acidobazické titrace, pufry
  5. Koncentrace, základní výpočty (e-kurz, 2h): stechiometrické výpočty, výpočty látkové a hmotnostní koncentrace, výpočty z chemických rovnic, koncentrace roztoků, ředění roztoků, koncentrace při titracích, výpočty pH kyselin, zásad
  6. Organická chemie I: Struktura, klasifikace, izomerie, názvosloví organických látek. Typy reakcí (e-kurz, 3h): struktura organických látek – isomerie, konformace, konfigurace, chiralita, vazby; rozdělení uhlovodíků a jejich derivátů; názvosloví v organické chemii - systematické, triviální, mezinárodní; reakce v organické chemii – reakční mechanismy, adice, substituce, eliminace, základní syntézy
  7. Organická chemie II: Organické sloučeniny. (e-kurz, 5h): uhlovodíky, halogenderiváty, nitro- a aminosloučeniny; heterocykly; deriváty kyseliny uhličité; hydroxy- a oxoderiváty uhlovodíků – alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony; karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty, aminokyseliny: třídění, vlastnosti, typické reakce, základní představitelé
  8. Biochemie: Sacharidy. Bílkoviny. Lipidy. Celkový přehled metabolismu. (e-kurz, 4h) sacharidy – třídění, struktura, vlastnosti, isomerie, typické reakce, biologický význam, hlavní metabolické přeměny; bílkoviny – složení, konformace, denaturace, biologický význam; lipidy – třídění, struktura, vlastnosti, biologický význam, hlavní metabolické přeměny; celkový přehled metabolismu

  Témata prezenčních konzultací:
  1. Obecná a fyzikální chemie: procvičování názvosloví, vlastností prvků, posouzení reakcí z hlediska jejich energetiky a kinetiky
  2. Roztoky, výpočty: procvičování výpočtů, vlastností roztoků, posouzení disociace, pH
  3. Organická chemie: procvičování názvosloví, vlastností organických sloučenin a jejich základních reakcí na metabolicky významných příkladech
  4. Biochemie, celkové shrnutí, informace o přijímacím řízení: procvičování vlastností a funkcí sacharidů, lipidů a bílkovin, rozbor ústředních metabolických přeměn

  Výukové hodiny

  22.10.2022 09:00 - 10:30 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  7.1.2023 10:45 - 12:15 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  25.2.2023 09:00 - 10:30 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  15.4.2023 12:45 - 14:15 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK

Vliv na přijímací řízení

 

 

 

Kalendář akcí

<září 2022>
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: