Mazanek, Pavel
Poslední změna: 10.06. 2022

Přípravný kurz - Chemie e-learning

Cena kurzu

2 400,- Kč

Poplatek je nevratný.

Přihláška

Elektronicky na  adresehttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

(Forma a druh studia vyberte jiná Program CŽV - zájmový)

POUZE v době od vyhlášení kurzu nejpozději do 12. 9. 2022.


Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

 

Přihlášku netisknout a neposílat poštou na fakultu. Přihlášky, ke kterým do 15. 9. 2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny. 

Způsob úhrady Účet 198592792 / 0300
Variabilní symbol vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol 83083
IBAN CZ46 0300 0000 0001 9859 2792

ČSOB, a. s., Hradec Králové

Organizace kurzu e-learning

 • Přípravný kurz se skládá z 24 výukových hodin e-learningových kurzů.
 • Zahájení výuky 20. 9. 2022, ukončení výuky 20. 5. 2023.
 • Materiály budou zpřístupněny v systému Moodle, heslo pro vstup do systému obdrží účastníci kurzu před jeho zahájením na svůj e-mail.

Osnova kurzu

 • Materiály k výuce předmětu budou k dispozici na Moodle od 20.9.2022 do 20.5.2023.
 • V osnovách kurzu jsou tématické okruhy učiva, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky.
 • Je procvičována i forma otázek s mnohočetným výběrem odpovědi, používaná v testech přijímací zkoušky.
 • Charakteristika programu:
  Přípravný kurz z chemie se skládá z 24 výukových hodin e-learningových kurzů sestávajících z videopřednášek doplněných dalšími výukovými materiály a z interaktivního procvičování formou elektronických samotestů a pracovních listů, dále jsou k dispozici domácí úlohy.
  Přípravný kurz z chemie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti chemie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí biochemie ve druhém ročníku studia.

 • Témata e-learningových lekcí:
  1. Periodický systém (e-kurz, 2h): stavba atomu, periodický zákon a zákonitosti z něho vyplývající, elektronegativita, chemie prvků s-, p-, d-, f-, odhad vlastností prvků a jejich sloučenin z elektronové konfigurace
  2. Chemické reakce, vazby, energetika, kinetika, rovnovážné stavy, katalyzátory (e-kurz, 4h): chemické reakce, klasifikace reakcí podle různých kritérií, vazby v molekulách, nevazebné interakce, vodíková vazba, energetika chemických reakcí – vnitřní energie, entalpie, volná energie, entropie, rovnovážné stavy – chemická rovnováha, Guldbergův-Waageův zákon, rovnovážná konstanta, dynamická rovnováha, katalyzátory, enzymy a vitamíny
  3. Oxidace a redukce (e-kurz, 2h): oxidoredukční stav, oxidoredukční reakce, oxidoredukční potenciál, elektrody a galvanické články, oxidoredukční děje v metabolismu
  4. Elektrolyty a disociace; kyseliny a zásady (e-kurz, 2h): elektrolyty a disociace – silné a slabé elektrolyty, disociační stupeň a disociační konstanta; kyseliny a zásady – Brønstedova teorie, pH, protolýza solí, acidobazické titrace, pufry
  5. Koncentrace, základní výpočty (e-kurz, 2h): stechiometrické výpočty, výpočty látkové a hmotnostní koncentrace, výpočty z chemických rovnic, koncentrace roztoků, ředění roztoků, koncentrace při titracích, výpočty pH kyselin, zásad
  6. Organická chemie I: Struktura, klasifikace, izomerie, názvosloví organických látek. Typy reakcí (e-kurz, 3h): struktura organických látek – isomerie, konformace, konfigurace, chiralita, vazby; rozdělení uhlovodíků a jejich derivátů; názvosloví v organické chemii - systematické, triviální, mezinárodní; reakce v organické chemii – reakční mechanismy, adice, substituce, eliminace, základní syntézy
  7. Organická chemie II: Organické sloučeniny. (e-kurz, 5h): uhlovodíky, halogenderiváty, nitro- a aminosloučeniny; heterocykly; deriváty kyseliny uhličité; hydroxy- a oxoderiváty uhlovodíků – alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony; karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty, aminokyseliny: třídění, vlastnosti, typické reakce, základní představitelé
  8. Biochemie: Sacharidy. Bílkoviny. Lipidy. Celkový přehled metabolismu. (e-kurz, 4h) sacharidy – třídění, struktura, vlastnosti, isomerie, typické reakce, biologický význam, hlavní metabolické přeměny; bílkoviny – složení, konformace, denaturace, biologický význam; lipidy – třídění, struktura, vlastnosti, biologický význam, hlavní metabolické přeměny; celkový přehled metabolismu

Vliv na přijímací řízení

 

 

 

Kalendář akcí

<září 2022>
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: