LFUK-HK-ditetovev
Poslední změna: 10.06. 2022

Přípravný kurz - Somatologie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE

Kapacita
kurzu

200 osob
Cena kurzu

1 400,- Kč

Poplatek je nevratný.

Přihláška

Elektronicky na  adresehttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

(Forma a druh studia vyberte jiná Program CŽV - zájmový)

POUZE v době od vyhlášení kurzu do naplnění kapacity nejpozději do 12. 9. 2022.


Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

 

Přihlášku netisknout a neposílat poštou na fakultu. Přihlášky, ke kterým do 15. 9. 2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny. 

Způsob úhrady Účet 198592792 / 0300
Variabilní symbol vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol 83083
IBAN CZ46 0300 0000 0001 9859 2792

ČSOB, a. s., Hradec Králové

Ubytování Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Organizace kurzu e-learning + PREZENČNĚ

 • Přípravný kurz se skládá z 8 výukových hodin e-learningových kurzů a 4 hodin prezenčních konzultací.
 • Prezenční konzultace budou probíhat ve Velké posluchárně v budově teoretických ústavů Lékařské fakulty v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
 • Zahájení výuky 20. 9. 2022, ukončení výuky 20. 5. 2023.
 • Materiály budou zpřístupněny v systému Moodle, heslo pro vstup do systému obdrží účastníci kurzu před jeho zahájením na svůj e-mail.

Osnova kurzu

 • Materiály k výuce předmětu budou k dispozici na Moodle od 20.9.2022 do 20.5.2023.
 • V osnovách kurzu jsou tématické okruhy učiva, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky.
 • Je procvičována i forma otázek s mnohočetným výběrem odpovědi, používaná v testech přijímací zkoušky.
 • Charekteristika programu:
  Přípravný kurz ze somatologie rozvádí problematiku lidské anatomie a fyziologie pro účely přijímací zkoušky na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Skládá se z 8 výukových hodin e-learningových kurzů (4 bloky po 2 hodinách), doplněných čtyřmi hodinovými prezenčními semináři. E-kurzy jsou sestaveny z textových a obrazových materiálů s průběžně vloženými otázkami, které studentům poskytují zpětnou vazbu. Obsahem e-kurzů je shrnutí středoškolského učiva, oprava nepřesností vyskytujících se v SŠ učebnicích, poukázání na priority našich tvůrců otázek, příklady lékařského využití teoretických poznatků. V každém kurzu jsou modelové otázky, anketa k tématům navazujícího prezenčního semináře a možnost položit přímý dotaz k zodpovězení na semináři. Prezenční semináře navazují na e-kurzy. Na základě zpětné vazby z e-kurzů budou odpovězeny dotazy a procvičeny oblasti, které se během e-testování a anket budou jevit studentům jako problematické. Z těchto témat připraví vyučující na seminář další modelové otázky a provede jejich okamžitý rozbor na místě. Tipy k přijímacímu řízení jsou součástí každého semináře.
  Přípravný kurz ze somatologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie člověka získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Kromě využitelnosti znalostí v 1. a 2. ročníku potenciálního studia na naší LF, díky množství příkladů z klinické medicíny hraje kurz i důležitou motivační roli v procesu rozhodování našich budoucích uchazečů.

 • Témata e-learningových lekcí:
  1. Tkáně, pohyb, krevní tlak (2 hodiny)
  Kosterní a svalová soustava, oběhová soustava:
  Tkáně jako výsledek specializace buněk, s důrazem na druhy pojivové a svalové tkáně. Vlastnosti a klasifikace kostí. Články kostry, názvy jednotlivých kostí. Klouby a další typy spojení kostí. Obecná nauka o svalech, nejdůležitější kosterní svaly a jejich lokalizace. Základní principy oběhu, dutiny a chlopně srdce. Největší cévy, hmatný tep. Regulace krevního tlaku. Mízní systém.
  2. Dýchání zevní a buněčné (2 hodiny)
  Krev a dýchací ústrojí:
  Horní a dolní dýchací cesty, plíce a pohrudnice. Mechanika a řízení dýchání. Krevní elementy, plazma a její hlavní součásti. Srážení krve, krevní skupiny, imunita. Přenos kyslíku, hypoxie.
  3. Metabolismus a rozmnožování, související orgánové systémy (2 hodiny)
  Trávicí, močová a pohlavní soustava:
  Názvy orgánů, stavba, místní souvislosti, základní funkce a regulace. Trávení a vstřebávání. (Kurz se nezabývá chemickou přeměnou živin, která spadá do okruhů chemie.)
  4. Řízení organismu (2 hodiny)
  Endokrinní + nervová soustava:
  Homeostáza, princip negativní zpětné vazby. Hormonální regulace organismu. Anatomie žláz s vnitřní sekrecí a funkce jejich hormonů. Přenos nervového vzruchu, reflex. Rozdělení, stavba a funkce jednotlivých oddílů CNS. Periferní nervová soustava, autonomní nervstvo. Smyslové orgány – zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí.

  Témata prezenčních seminářů:
  1. Tkáně, pohyb, krevní tlak (1 hodina)
  2. Dýchání zevní a buněčné (1 hodina)
  3. Metabolismus a související orgánové systémy (1 hodina)
  4. Řízení organismu (1 hodina)
  Detailní průběh seminářů vzejde ze zpětné vazby z e-learningových kurzů, bude tedy přizpůsoben zájmu a potřebám účastníků.

  Výukové hodiny

  22.10.2022 12:45 - 13:30 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  7.1.2023 09:00 - 09:45 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  25.2.2023 10:45 - 11:30 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK
  15.4.2023 10:45 - 11:30 Velká posluchárna LF, Šimkova 870, 50003 HK

Vliv na přijímací řízení

 

 

 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: