LFUK-HK-ditetovev
Poslední změna: 10.06. 2022

Přípravný kurz - Somatologie e-learning

Cena kurzu

800,- Kč

Poplatek je nevratný.

Přihláška

Elektronicky na  adresehttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky/

(Forma a druh studia vyberte jiná Program CŽV - zájmový)

POUZE v době od vyhlášení kurzu nejpozději do 12. 9. 2022.


Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

 

Přihlášku netisknout a neposílat poštou na fakultu. Přihlášky, ke kterým do 15. 9. 2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny. 

Způsob úhrady Účet 198592792 / 0300
Variabilní symbol vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol 83083
IBAN CZ46 0300 0000 0001 9859 2792

ČSOB, a. s., Hradec Králové

Organizace kurzu e-learning

 • Přípravný kurz se skládá z 8 výukových hodin e-learningových kurzů.
 • Zahájení výuky 20. 9. 2022, ukončení výuky 20. 5. 2023.
 • Materiály budou zpřístupněny v systému Moodle, heslo pro vstup do systému obdrží účastníci kurzu před jeho zahájením na svůj e-mail.

Osnova kurzu

 • Materiály k výuce předmětu budou k dispozici na Moodle od 20.9.2022 do 20.5.2023.
 • V osnovách kurzu jsou tématické okruhy učiva, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky.
 • Je procvičována i forma otázek s mnohočetným výběrem odpovědi, používaná v testech přijímací zkoušky.
 • Charekteristika programu:
  Přípravný kurz ze somatologie rozvádí problematiku lidské anatomie a fyziologie pro účely přijímací zkoušky na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Skládá se z 8 výukových hodin e-learningových kurzů (4 bloky po 2 hodinách). E-kurzy jsou sestaveny z textových a obrazových materiálů s průběžně vloženými otázkami, které studentům poskytují zpětnou vazbu. Obsahem e-kurzů je shrnutí středoškolského učiva, oprava nepřesností vyskytujících se v SŠ učebnicích, poukázání na priority našich tvůrců otázek, příklady lékařského využití teoretických poznatků. V každém kurzu jsou modelové otázky.
  Přípravný kurz ze somatologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie člověka získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Kromě využitelnosti znalostí v 1. a 2. ročníku potenciálního studia na naší LF, díky množství příkladů z klinické medicíny hraje kurz i důležitou motivační roli v procesu rozhodování našich budoucích uchazečů.
 • Témata e-learningových lekcí:
  1. Tkáně, pohyb, krevní tlak (2 hodiny)
  Kosterní a svalová soustava, oběhová soustava:
  Tkáně jako výsledek specializace buněk, s důrazem na druhy pojivové a svalové tkáně. Vlastnosti a klasifikace kostí. Články kostry, názvy jednotlivých kostí. Klouby a další typy spojení kostí. Obecná nauka o svalech, nejdůležitější kosterní svaly a jejich lokalizace. Základní principy oběhu, dutiny a chlopně srdce. Největší cévy, hmatný tep. Regulace krevního tlaku. Mízní systém.
  2. Dýchání zevní a buněčné (2 hodiny)
  Krev a dýchací ústrojí:
  Horní a dolní dýchací cesty, plíce a pohrudnice. Mechanika a řízení dýchání. Krevní elementy, plazma a její hlavní součásti. Srážení krve, krevní skupiny, imunita. Přenos kyslíku, hypoxie.
  3. Metabolismus a rozmnožování, související orgánové systémy (2 hodiny)
  Trávicí, močová a pohlavní soustava:
  Názvy orgánů, stavba, místní souvislosti, základní funkce a regulace. Trávení a vstřebávání. (Kurz se nezabývá chemickou přeměnou živin, která spadá do okruhů chemie.)
  4. Řízení organismu (2 hodiny)
  Endokrinní + nervová soustava:
  Homeostáza, princip negativní zpětné vazby. Hormonální regulace organismu. Anatomie žláz s vnitřní sekrecí a funkce jejich hormonů. Přenos nervového vzruchu, reflex. Rozdělení, stavba a funkce jednotlivých oddílů CNS. Periferní nervová soustava, autonomní nervstvo. Smyslové orgány – zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí.

Vliv na přijímací řízení

 

 

 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: