Global Administrator
Poslední změna: 24.02. 2016

Přípravný kurz pro uchazeče o studium medicíny

Přípravný kurz je určen pro zájemce o studium magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

 

Náplní kurzu jsou tématické okruhy učiva, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky.