Mazanek, Pavel
Poslední změna: 10.01. 2022

Pedagogické semináře

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy zahájila jako první lékařská fakulta v České republice systematické školení pedagogických dovedností v rámci celoživotního vzdělávání.Na podzim letošního roku proběhly čtyři Semináře pedagogických dovedností pro lékaře-učitele chirurgických oborů a Dětské kliniky FNHK a LFHKUK. Jednalo se jednodenní semináře, které se konaly ve Sloupovém sále a seminární místnosti Na Hradě. Formou tandemového učení přednášely dvě lektorky Ing. Karolina Duschinská, Ph.D a PhDr. Radka High, Ph.D. Semináře byly zařazeny do CŽV a každý  účastník  obdržel  certifikát
o absolvování tohoto semináře.


 

Semináře pedagogických dovedností - základní

 

Dne 13. 9. a 11. 10. 2021 proběhly Semináře pedagogických dovedností - základní pro vedení praktické výuky v klinických oborech. Věnovaly se  zejména pojetí  vyučování  a roli vysokoškolského učitele, efektivnímu vyučování na vysoké škole, zajišťování kvalitního prostředí pro učení, metodám motivace a aktivního učení, vyšším myšlenkovým operacím a hloubkovému učení.

Semináře pedagogických dovedností - pokročilé


Ve dnech 7. 10. a 14. 10. 2021 proběhly Semináře pedagogických dovedností - pokročilé pro vedení seminářů a přednášek. Byly zaměřeny na přípravu efektivní přednášky a semináře, zásady prezentace, typy interakce ve výuce, kognitivní náročnost výuky, způsoby aktivizace studujících, vedení efektivní diskuse, hloubkové učení, postojové a didaktické možnosti podpory motivace studujících a formativní hodnocení na vysoké škole. Seminářů se zúčastnili lékaři - učitelé z Porodnické a gynekologické kliniky, Dětské kliniky, Dětské chirurgie, Všeobecné chirurgie, Kardiochirurgie, Urologie, Ortopedie, Neurochirurgie a ORL.
 

Zpětná vazba účastníků


Na závěr seminářů vyplnili všichni účastníci dotazník na zpětnou reflexi a zhodnocení  seminářů. Celkovou organizaci a program kurzů hodnotili lékaři jako velmi dobrou výjimečně jako spíše dobrou (viz níže).
 

 
Velice důležité pro nás byly také odpovědi na otázku „Co si z kurzu odnáším?“ a zde je několik příkladů:

 • zamyšlení se nad nedostatky v mé výuce
 • řadu nových informací – co zlepšit a implementovat do výuky
 • rady, jak vést praktika, nový přístup k výuce
 • oceňuji kvalitu lektorek (které jsou příkladem, jak přednášet)
 • kreativní řešení situací, jak nadchnout studenty
 • různé přístupy k vedení výuky
 • jak aktivovat a motivovat studenty
 • jak vylepšit přednášky
 • mnoho podnětů pro výuku studentů
 • možnosti, jak výuku pojmout zajímavě
 • zlepšení svého učení – zlepšit se jako učitel
 • velké množství příkladů do praxe
 • hlubší pohled na věc
 • důležitost zpětné vazby
 • jak prezentovat negativní věci
 • užitečné informace o struktuře výuky
 • nový náhled – zkusím zařadit do výuky
 • způsoby komunikace
 • velmi užitečný přehled pedagogických metod a principů
 • nové podněty pro výuku

 
V  rámci  otázky  „Měl/a bych zájem o následující aktivity“   bylo  zastoupeno   nejvíce
prohloubení znalostí z proběhlého kurzu (stejné lektorky), hospitace lektorky v mé hodině s následným debriefingem, individuální nebo skupinové poradenství k výuce a sdílení dobrých zkušeností z výuky.
 
Děkujeme všem účastníkům za příjemné setkání a za aktivní diskusi k problematice výuky na naší fakultě a těšíme se na další setkání!
 
Také děkujeme vedení jednotlivých klinik, že umožnili účast lékařů - učitelů na seminářích pedagogických dovedností a semináře mohly takto úspěšně proběhnout.
 
V následujícím   roce   2022   budou   kurzy   pedagogických   dovedností   probíhat
pro lékaře - učitele z dalších klinických oborů. Těšíme se na setkání!
 

  prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.                             doc. MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.
                   děkan                                                     zástupce přednosty pro výuku
Lékařská fakulta v Hradci Králové                         Porodnická a gynekologická klinika
          Univerzita Karlova

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: