LFUK-HK-drbohlavovav
Poslední změna: 16.02. 2021

Základní informace

Kapacita kurzu

40 osob

Cena kurzu

600,- Kč
Poplatek za kurz zahrnuje 3x snídaně a obědy. Poplatek je nevratný.

Přihláška

Elektronicky na adresehttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
(Forma a druh studia: jiná, Program CŽV - zájmový)

POUZE v době od vyhlášení kurzu od 1. 3. 2021 do naplnění kapacity max. počtu 60 přihlášek, nejpozději do 30. 4. 2021.

Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.
 
Náležitosti přihlášky:

1) doložení prospěchu 1. pololetí školního roku 2020/2021: vysvědčení / výpis z vysvědčení / katalogový list  (naskenujte a vložte jako přílohu do přihlášky)
Přihlášku netiskněte a neposílejte poštou!

2) motivační krátké video - zašlete přes úschovné weby (např. uschovna.cz, uloz.to, posilej.cz, leteckaposta.cz, apod.)

Odkaz na motivační video zašlete ve formátu MEDIKEMP_Příjmení_Jméno  na email:  petrovajan@lfhk.cuni.cz.

Přihlášky, ke kterým nebude zasláno motivační video do 30.4.2021, budou vyřazeny.

V případě nejasností kontaktujte studijní oddělení:
Bc. Jana Petrová
Tel.: +420 495 816 486
E-mail: petrovajan@lfhk.cuni.cz
 

Podmínky pro přijetí:
1) student 2. nebo 3. ročníku  všech typů gymnázií nebo zdravotnických lyceí ve školním roce 2020/2021
2) věk nejméně 18 let (dosažení věku nejpozději do 25.8.2021)
3) prospěch za 1. pololetí školního roku 2020/2021
4) motivační krátké video
 
Umístění podle výsledného počtu získaných bodů na 1. až 40. místě.
Uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení jako přijatí na posledním místě, bude přijetí do kurzu potvrzeno. (Zájemci obdrží vyrozumění e-mailem.)

Hodnocení:
1) prospěch za 1. pololetí školního roku 2020/2021 (0 - 10 bodů)
2) motivační krátké video (0 - 10 bodů)

Způsob úhrady POUZE PŘIJATÍ UCHAZEČI uhradí  poplatek převodem na účet na základě zaslaných informací e-mailem.
 

Ubytování

ubytování od 26.8.2021 do 29.8.2021 pro účastníky kurzu je možné zajistit na VŠ kolejích za cenu 750 Kč/ 3 noci.
 

Organizace kurzu

  • Kurz probíhá v termínu od 26. -  29. 8. 2021 na teoretických ústavech Lékařské fakulty Hradec Králové Univerzity Karlovy a na klinikách Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Program kurzu

  • Základní informace:
Účastníci kempu budou rozděleni do 6 - 7 skupin. Každá skupina bude mít svého medika, tedy současného studenta medicíny, který vám bude nápomocen po celý den – dovede vás na místa výuky, na místa v rámci podvečerních programů, bude s vámi trávit čas během volných hodin mezi výukou a bude připraven vám zodpovědět jakékoliv dotazy ohledně studia a studentského života (i toho nestudentského).
 
  • Program:

1. den:
Registrace účastníků, rozřazení do skupin, edukační program na LF, ubytování, zahajovací setkání.
- plánovaný příjezd na LF HK do 13 hod., rozřazení, 3 hod. edukační program
- v  případě zájmu možnost ubytování na VŠ kolejích NA KOTLI (Na Kotli 1147, 500 09 Hradec Králové). Celková cena třídenního ubytování je 750 Kč.
- zahajovací setkání s představiteli fakulty, ředitelem Fakultní nemocnice, kolegy mediky a organizátory kempu

2. - 3. den:
Edukační program na Lékařské fakultě, ve Výukovém a výzkumném centrum UK (Kampus)  a  ve Fakultní nemocnici


Program zahrnuje:

Návštěvu Ústavu anatomie, Ústavu fyziologie, Ústavu lékařské biochemie, Ústavu lékařské biologie a genetiky, Simulačního centra -  simulátorů srdce, plic a intervence. Dále Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Porodnické a gynekologické kliniky, Fingerlandova ústavu patologie, Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Radiologické kliniky (Intervenční angiografie), Ústavu soudního lékařství, Oddělení urgentní medicíny - Emergency.

Podvečerní a večerní program 2. den: výlet na kolech do hradeckých lesů v doprovodu mediků. 

Podvečerní a večerní program 3. den: neformální setkání se studenty LF (ze studentské organizace).

4. den:
Přednáškový den - budova Výukového centra UK ve Fakultní nemocnici. 
Předání certifikátů o účasti, seminář proč studovat právě na LFHK UK a stručné rady + tipy + triky na přijímací zkoušky na LFHK UK.

Vliv na přijímací řízení

Kalendář akcí

<říjen 2021>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: