LFUK-HK-drbohlavovav
Poslední změna: 25.01. 2022

Základní informace

 
Termín 25. 8. - 28. 8. 2022
Kapacita kurzu

40 osob

Cena kurzu

600,- Kč platí pouze přijatí uchazeči
Poplatek za kurz zahrnuje 3x snídaně a obědy. Poplatek je nevratný.

Přihláška

  • Termín podávání přihlášek: od 22. 3. 2022 do 30. 4. 2022
  (Programy CŽV → Fakulta: LFHK → zaměření programu: Program CŽV-zájmový)

Přihlášky je možné podat POUZE v době od vyhlášení kurzu do naplnění kapacity max. počtu 60 přihlášek, nejpozději však do
30. 4. 2022.


Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

 
  • Náležitosti přihlášky:

1) doložení prospěchu 1. pololetí školního roku 2021/2022: vysvědčení / výpis z vysvědčení / katalogový list  (naskenujte a vložte jako přílohu do přihlášky)
Přihlášku netiskněte a neposílejte poštou!

2) motivační krátké video - zašlete přes úschovné weby (např. uschovna.cz, uloz.to, posilej.cz, leteckaposta.cz, apod.)

Odkaz na motivační video zašlete ve formátu:  MEDIKEMP_Příjmení_Jméno  na email:  petrovajan@lfhk.cuni.cz.

Přihlášky,  ke  kterým  nebude  zasláno  motivační  video
do 30. 4. 2022, budou vyřazeny.


V případě nejasností kontaktujte studijní oddělení:
Bc. Jana Petrová
Tel.: +420 495 816 486
E-mail: petrovajan@lfhk.cuni.cz
 

Podmínky pro přijetí:
1) student 2. nebo 3. ročníku  všech typů gymnázií nebo zdravotnických lyceí ve školním roce 2021/2022
2) věk nejméně 18 let (dosažení věku nejpozději do 24. 8. 2022)
3) prospěch za 1. pololetí školního roku 2021/2022
4) motivační krátké video
 
Umístění podle výsledného počtu získaných bodů na 1. až 40. místě. Uchazeči obdrží vyrozumění e-mailem.

Hodnocení:
1) prospěch za 1. pololetí školního roku 2021/2022 (0 - 10 bodů)
2) motivační krátké video (0 - 10 bodů)

Způsob úhrady POUZE PŘIJATÍ UCHAZEČI uhradí  poplatek převodem na účet na základě zaslaných informací e-mailem (pravděpodobně v červnu).
V případě neuhrazení do doby splatnosti, bude uchazeč automaticky vyřazen.

 

Ubytování

ubytování od 25. 8. - 28. 8. 2022 pro účastníky kurzu je možné zajistit na VŠ kolejích za cenu 750 Kč/ 3 noci.

Organizace kurzu

  • Kurz probíhá v termínu 25. 8. - 28. 8. 2022 na teoretických ústavech Lékařské fakulty Hradec Králové Univerzity Karlovy a na klinikách Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Program kurzu

  • Základní informace:
Účastníci kempu budou rozděleni do 6 - 7 skupin. Každá skupina bude mít svého medika, tedy současného studenta medicíny, který vám bude nápomocen po celý den – dovede vás na místa výuky, na místa v rámci podvečerních programů, bude s vámi trávit čas během volných hodin mezi výukou a bude připraven vám zodpovědět jakékoliv dotazy ohledně studia a studentského života (i toho nestudentského).
 
  • Program:

1. den:
Registrace účastníků, rozřazení do skupin, edukační program na LF, ubytování, zahajovací setkání.
- plánovaný příjezd na LF HK do 13 hod., rozřazení, 3 hod. edukační program
- v  případě zájmu možnost ubytování na VŠ kolejích NA KOTLI (Na Kotli 1147, 500 09 Hradec Králové). Celková cena třídenního ubytování je 750 Kč.
- zahajovací setkání s představiteli fakulty, ředitelem Fakultní nemocnice, kolegy mediky a organizátory kempu

2. - 3. den:
Edukační program na Lékařské fakultě, ve Výukovém a výzkumném centrum UK (Kampus)  a  ve Fakultní nemocnici


Program zahrnuje:

Návštěvu Ústavu anatomie, Ústavu fyziologie, Ústavu lékařské biochemie, Ústavu lékařské biologie a genetiky, Simulačního centra -  simulátorů srdce, plic a intervence. Dále Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Porodnické a gynekologické kliniky, Fingerlandova ústavu patologie, Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Radiologické kliniky (Intervenční angiografie), Ústavu soudního lékařství, Oddělení urgentní medicíny - Emergency.

Podvečerní a večerní program 2. den: výlet na kolech do hradeckých lesů v doprovodu mediků. 

Podvečerní a večerní program 3. den: neformální setkání se studenty LF (ze studentské organizace).

4. den:
Přednáškový den - budova Výukového centra UK ve Fakultní nemocnici. 
Předání certifikátů o účasti, seminář proč studovat právě na LFHK UK a stručné rady + tipy + triky na přijímací zkoušky na LFHK UK.

Vliv na přijímací řízení

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: