Global Administrator
Poslední změna: 29.10. 2018

Specializační vzdělávání lékařů na Lékařské fakultě v Hradci Králové

  • UPOZORNĚNÍnově přijatý zákon č. 67/2017 Sb., mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2017
  • Informace o úpravě vzdělávacích programů k 22. 1. 2013
    vydáno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR 1-2013
  • Stanovisko Odboru vzdělávání a vědy k problematice posuzování odborné praxe absolvované v souladu se vzdělávacími programy vydanými v roce 2005
  • Vyhlášené kurzy
  • Garanti pro základní obory specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KOR + SOR
  • Poplatky  spojené se specializačním vzděláváním lékařů