Global Administrator
Poslední změna: 22.07. 2020

Atestace

Organizace, podmínky přístupu k atestační zkoušce, přihláška, termíny zaslání přihlášek, informace k atestacím, písemným pracem - viz další záložky.

Aktuálně

MZ ČR zveřejnilo termíny atestačních zkoušek pro základní obory na rok 2020.
Průběh atestační zkoušky je legislativně upraven ve Vyhl. 188/2009 Sb.

Upozornění: Dne 6.11.2019 nabyla účinnosti Vyhláška 282/2019 Sb. (změna 188/20019)
Přechodné ustanovení Vyhl. 282/2019, ČÁST ŠESTÁ, § 31 (1):
V případě uchazeče, který zahájil přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky specializační vzdělávání nebo vzdělávání v certifikovaném kurzu a do dne nabytí účinnosti této vyhlášky nevykonal atestační zkoušku nebo závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu, se při vykonání atestační zkoušky nebo závěrečné zkoušky certifikovaného kurz postupuje podle Vyhlášky č. 188/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejdéle však do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabyla účinnosti tato vyhláška. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku ve lhůtě uvedené ve větě první, postupuje se podle této vyhlášky.

Od 1.1.2021 je lhůta pro podání přihlášky k atestační zkoušce na základě Vyhlášky 282/2019 Sb. stanovena na 60 dní před termínem atestační zkoušky. K datu podání přihlášky je třeba mít, na základě znění § 21 odst. 2 zákona 95/2004 Sb., splněny veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu, jinak bude přihláška vrácena.
Vzhledem k administrativní náročnosti kontrol zůstává i nadále doporučenou lhůtou dodání přihlášky stále 90 dní. Přihlášku zasíláte na LF, kde se atestace koná.
 

Legislativa

 


 

Kalendář akcí

<listopad 2020>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Dnes: