Poslední změna: 26.01. 2017

Atestační otázky

Seznam atestačních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví v přílohách na této webové stránce.
Okruhy zkušebních otázek a doporučená literatura pro všechny základní obory jsou v příloze "Okruhy zkušebních otázek, dopor.lit."
Pokud jsou v konkrétním oboru schváleny nově utvořené atestační otázky, pak jej naleznete zveřejněné zvlášť, a to opět na této straně v níže zveřejněných pdf přílohách.