Poslední změna: 09.08. 2021

Atestační zkoušky

 • Termíny atestačních zkoušek v ČR pro rok 2021.
 • Přihlášku k atestační zkoušce zasílejte vyplněnou a vytištěnou (ve formátu 1 stránka na list) v elektronickém systému EZP, viz záložka Formuláře. Veškeré přílohy k přihlášce (prosté kopie) odevzdávejte prosím, ve formátu A4.
 
 • Všichni uchazeči o atestační zkoušku musí mít vše, co jim předepisuje příslušný vzdělávacím program, podle kterého k atestaci přistupují, splněno nejpozději 60 dní před datem konání atestační zkoušky.
  V případě dodání Přihlášky k atestační zkoušky, kde nebude vše splněno, bude přihláška lékaři vrácena a k atestaci nemůže přistoupit. Školitel na přihlášce garantuje splnění podmínek svou kontrolou a podpisem (nejde o formalitu).
  Splněna musí být teoretická i praktická povinná část vzdělávacích programů.
 
 • Viz Novela zákona 67/2017, § 21 Atestační zkouška (2): Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem; splnění těchto požadavků posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace.
 • Viz Vyhláška 282/2019, o zkouškách, část Atestační zkouška § 8 Přihláška k atestační zkoušce
  (1) Uchazeč podává přihlášku k atestační zkoušce ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.
 • Obory a termíny atestačních zkoušek konané na LF HK v roce 2021
Obor Datum  konání

Termín ukončení příjmu přhlášek

(datum odeslání)

Další Informace o zkoušce
Nukleární medicína 6.5.2021 5.3.2021 zde
Neurochirurgie 18.5.2021 17.3.2021 zde
Pracovní lékařství 20.5.2021 19.3.2021 zde
Kardiochirurgie 20.5.2021 19.3.2021 zde
Patologie 24.5.2021 23.3.2021 zde
Gastroenterologie 3.-4.6.2021 2.4.2021 zde
Urgentní medicína 14.-15.6.2021 14.4.2021 zde
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 30.9.-1.10.2021 29.7.2021 zde
Pediatrie/Dětské lékařství 18.-21.10.2021 17.8.2021 zde
Chirurgie
25.-27.10.2021
24.8.2021 zde
Hygiena a epidemiologie 18.11.2021 17.9.2021 zde
Anesteziologie a intenzivní medicína 22.-26.11.2021
 
21.9.2021 zde
Oftalmologie 23.-25.11.2021 22.9.2021 zde
Hematologie a transfuzní lékařství 25.-26.11.2021 24.9.2021 zde
Gynekologie a porodnictví 29.11.-3.12.2021 28.9.2021 zde
Lékařská genetika 2.12.2021 1.10.2021 zde
Neurochirurgie 6.12.2021 5.10.2021 zde
Plastická chirurgie 9.12.2021 8.10.2021 zde
Alergologie a klinická imunologie 13.-14.12.2021 12.10.2021 zde
 
Požadavky na atestační práce platné od 1.1.2017

Níže uvedené požadavky na atestační práce v jednotlivých uvedených oborech jsou platné od 1.1.2017 a jsou jednotné pro všechny lékařské fakulty. Požadavky byly vydány jednotlivými Specializačními oborovými radami na základě Metodického opatření č. 5, vydaného Koordinační oborovou radou dne 15.7.2016.
Požadavky byly aktualizovány dle Vyhlášky č. 282/2019 Sb. - termín odevzdání písemných prací je nejpozději 60 dnů před termínem atestace.
 

 

Kalendář akcí

<září 2021>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: