Poslední změna: 14.09. 2022

Atestační zkoušky

 • Termíny atestačních zkoušek v ČR pro rok 2022.
 • Přihlášku k atestační zkoušce zasílejte vyplněnou a vytištěnou (ve formátu 1 stránka na list) v elektronickém systému EZP, viz záložka Formuláře. Veškeré přílohy k přihlášce (prosté kopie) odevzdávejte prosím, ve formátu A4.
 
 • Všichni uchazeči o atestační zkoušku musí mít vše, co jim předepisuje příslušný vzdělávacím program, podle kterého k atestaci přistupují, splněno nejpozději 60 dní před datem konání atestační zkoušky.
  V případě dodání Přihlášky k atestační zkoušky, kde nebude vše splněno, bude přihláška lékaři vrácena a k atestaci nemůže přistoupit. Školitel na přihlášce garantuje splnění podmínek svou kontrolou a podpisem (nejde o formalitu).
  Splněna musí být teoretická i praktická povinná část vzdělávacích programů.
 
 • Viz Novela zákona 67/2017, § 21 Atestační zkouška (2): Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem; splnění těchto požadavků posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace.
 • Viz Vyhláška 282/2019, o zkouškách, část Atestační zkouška § 8 Přihláška k atestační zkoušce
  (1) Uchazeč podává přihlášku k atestační zkoušce ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.
 • Obory a termíny atestačních zkoušek konané na LF HK v roce 2022
Obor Datum  konání

Termín ukončení příjmu přihlášek

(datum odeslání)

Další Informace o zkoušce
Revmatologie 12.-13.5.2022 13.3.2022 zde
Lékařská mikrobiologie 24.5.2022 24.3.2022 zde
Klinická stomatologie 24.5.2022 24.3.2022 zde
Angiologie 31.5.2022 31.3.2022 zde
Radiologie a ZM 7.- 8.6.2022 7.4.2022 zde
Nefrologie 9.-10.6.2022 9.4.2022 zde
Geriatrie 14.-15.6.2022 14.4.2022 zde
Psychiatrie 7.-11.11.2022 7.9.2022 zde
Infekční lékařství 23.-25.11.2022 23.9.2022 zde
Neurologie
5.-9.12.2022
5.10.2022 zde
Vnitřní lékařství 5.-9.12.2022 5.10.2022 zde
 
Požadavky na atestační práce platné od 1.1.2017

Níže uvedené požadavky na atestační práce v jednotlivých uvedených oborech jsou platné od 1.1.2017 a jsou jednotné pro všechny lékařské fakulty. Požadavky byly vydány jednotlivými Specializačními oborovými radami na základě Metodického opatření č. 5, vydaného Koordinační oborovou radou dne 15.7.2016.
Požadavky byly aktualizovány dle Vyhlášky č. 282/2019 Sb. - termín odevzdání písemných prací je nejpozději 60 dnů před termínem atestace.
 

 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: