Poslední změna: 08.04. 2021

Atestační zkoušky – termíny odevzdání přihlášek, informace o zkoušce

 • Termíny atestačních zkoušek v ČR pro rok 2021.

 

 • Přihlášku k atestační zkoušce zasílejte vyplněnou a vytištěnou (ve formátu 1 stránka na list) v elektronickém systému EZP, viz záložka Formuláře. Veškeré přílohy k přihlášce (prosté kopie) odevzdávejte prosím, ve formátu A4.
 
 • Všichni uchazeči o atestační zkoušku musí mít vše, co jim předepisuje příslušný vzdělávacím program, podle kterého k atestaci přistupují, splněno nejpozději 60 dní před datem konání atestační zkoušky.
  V případě dodání Přihlášky k atestační zkoušky, kde nebude vše splněno, bude přihláška lékaři vrácena a k atestaci nemůže přistoupit. Školitel na přihlášce garantuje splnění podmínek svou kontrolou a podpisem (nejde o formalitu).
  Splněna musí být teoretická i praktická povinná část vzdělávacích programů.
 
 • Viz Novela zákona 67/2017, § 21 Atestační zkouška (2): Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem; splnění těchto požadavků posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace.
 • Viz Vyhláška 282/2019, o zkouškách, část Atestační zkouška § 8 Přihláška k atestační zkoušce
  (1) Uchazeč podává přihlášku k atestační zkoušce ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.
 
 • Obory a termíny atestačních zkoušek konané na LF HK v roce 2021

 
Obor Datum  konání

Termín ukončení příjmu přhlášek

(datum odeslání)

Další Informace o zkoušce
Nukleární medicína 6.5.2021 5.3.2021 zde
Neurochirurgie 18.5.2021 17.3.2021 zde
Pracovní lékařství 20.5.2021 19.3.2021 zde
Kardiochirurgie 20.5.2021 19.3.2021 zde
Patologie 24.5.2021 23.3.2021 zde
Gastroenterologie 3.-4.6.2021 2.4.2021 zde
Urgentní medicína 15.6.2021 14.4.2021 zde
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 30.9.-1.10.2021 29.7.2021 zde
Pediatrie/Dětské lékařství 18.-21.10.2021 17.8.2021 zde
Chirurgie
25.-27.10.2021
24.8.2021 zde
Hygiena a epidemiologie 18.11.2021 17.9.2021 zde
Anesteziologie a intenzivní medicína 22.-26.11.2021
 
21.9.2021 zde
Oftalmologie 23.-25.11.2021 22.9.2021 zde
Hematologie a transfuzní lékařství 25.-26.11.2021 24.9.2021 zde
Gynekologie a porodnictví 29.11.-3.12.2021 28.9.2021 zde
Lékařská genetika 2.12.2021 1.10.2021 zde
Neurochirurgie 6.12.2021 5.10.2021 zde
Plastická chirurgie 9.12.2021 8.10.2021 zde
Alergologie a klinická imunologie 13.-14.12.2021 12.10.2021 zde
 
Požadavky na atestační práce platné od 1.1.2017

Níže uvedené požadavky na atestační práce v jednotlivých uvedených oborech jsou platné od 1.1.2017 a jsou jednotné pro všechny lékařské fakulty. Požadavky byly vydány jednotlivými Specializačními oborovými radami na základě Metodického opatření č. 5, vydaného Koordinační oborovou radou dne 15.7.2016.
 

 

Kalendář akcí

<duben 2021>
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: