Stejskalova, Marie
Poslední změna: 09.05. 2013

Důležité odkazy

Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/odbornik/

Institut postgraduálního vzdělávání: http://www.ipvz.cz/

Evidence zdravotnických pracovníků: https://ezp.mzcr.cz/ - Uživatelská příručka

Fakultní nemocnice v Hradci Králové: http://www.fnhk.cz/