Global Administrator
Poslední změna: 27.02. 2018

Formuláře

Uchazeč vyplní konkrétní žádost ve webové aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na adresu: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Děkanát - odd. SVL, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

Formuláře žádostí, včetně přihlášky na atestační zkoušku, naleznete na adrese:
https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare
 

Pokud současně žádáte o přeregistraci v již daném oboru a zařazení do nového oboru, je nutno nejprve vyplnit "Žádost o přeregistraci" a poté "Žádost o zařazení" – pořadí žádostí je pro systém EZP důležitý. JINAK NELZE ŽÁDOST O NOVÉ ZAŘAZENÍ VYŘÍDIT !