Global Administrator
Poslední změna: 01.08. 2017

Kontakt

Adresa:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Referát SVL

Šimkova 870

500 03  Hradec Králové

Při psaní adresy neuvádějte jméno referentky na první řádek !
 

E-mail: specializacnivzdelavani@lfhk.cuni.cz

 

Referentka specializačního vzdělávání Jana Churavá
Referentka specializačního vzdělávání Ivana Pražáková
Proděkan pro specializační vzdělávání lékařů doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

 

Bankovní spojení 

Československá obchodní banka, č.ú.:  3716290 / 0300

SWIFT: CEKOCZPP

 

Variabilní symboly  
Logbook, VP 8130401
Kurzy, testy 8130402
Atestační zkouška 8130403
Ost. admin. úkony 8130404