Global Administrator
Poslední změna: 14.12. 2017

Kontakt

Adresa:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Specializační vzdělávání lékařů

Šimkova 870

500 03  Hradec Králové

Při psaní adresy neuvádějte jméno referentky na první řádek !
 

E-mail: specializacnivzdelavani@lfhk.cuni.cz

 

Referentka specializačního vzdělávání lékařů Jana Churavá
Referentka specializačního vzdělávání lékařů Žaneta Zveřinová
Referentka specializačního vzdělávání lékařů Pavla Kolmistrová
Proděkan pro specializační vzdělávání lékařů doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

 

Bankovní spojení 

Československá obchodní banka, č.ú.:  3716290 / 0300

SWIFT: CEKOCZPP

 

Variabilní symboly  
Logbook, VP 8130401
Kurzy, testy 8130402
Atestační zkouška 8130403
Ost. admin. úkony 8130404