Global Administrator
Poslední změna: 06.12. 2016

Kontakt

Telefon: +420 495 816 238, 239
E-mail: specializacnivzdelavani@lfhk.cuni.cz
Adresa:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Referát SVL

Šimkova 870

500 03  Hradec Králové

 

Referentka specializačního vzdělávání Mgr. Mária Elfmarková
Referentka specializačního vzdělávání Ivana Pražáková
Proděkan pro specializační vzdělávání lékařů doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

 

Bankovní spojení 

Československá obchodní banka, č.ú.:  3716290 / 0300

SWIFT: CEKOCZPP

 

Variabilní symboly  
Logbook, VP 8130401
Kurzy, testy 8130402
Atestační zkouška 8130403
Ost. admin. úkony 8130404