Global Administrator
Poslední změna: 18.07. 2017

Legislativa

Základní legislativa

upravující specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů

  • zákon č. 95/2004 Sb., novelizované znění - platnost od 1.7.2017, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (včetně zákona č. 67/2017 Sb.)
  • zákon č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.7.2017.
  • zákon č. 95/2004 Sb., platnost do 30.6.2017

 – o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, s účinností od 1.4.2004, ve znění pozdějších právních předpisů, zejména zákona č. 189/2008 Sb., s účinností od 1.7.2008, v současné době probíhá novelizace

 – o stanovení výše úhrad za zkoušky, s účinností od 1.7.2009, novela nařízení vlády pod č. 225/2011 Sb.

– o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, s účinností od 1.7.2009 a novela vyhlášky ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. č. 286/2013 Sb., č. 8/2014 , o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, s účinností od 1.1.2011

  – o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu k ověření znalostí českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), s účinností od 1.7.2009.

 

Veškeré předpisy a vyhlášky lze vyhledat na  Portálu veřejné správy.

 

Fakultní předpisy a směrnice