LFUK-HK-cernohojir
Poslední změna: 16.02. 2022

Organizace kmenové zkoušky, přihláška

  • Podmínka přístupu
Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků stanovených Vyhláškou č. 221/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů, účinnost od 9.10.2018.
Následuje Vyhláška č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, účinnost od 15.10.2020, Sbírka zákonů, Částka 161. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx
Prosím věnujte pozornost §3 – přechodná ustanovení.

Další podrobnosti stanoví Novela 67/2017 zákona 95/2004 Sb., § 5a.
a zkušební Vyhláška č. 282/2019 z 1.11.2019_Sbírka předpisů 2019.
Dále Metodické doporučení KOR 1/2021

Po splnění požadavků daného kmene si lékař podává přihlášku ke zkoušce na lékařskou fakultu, kde je evidován ve specializačním vzdělávání lékařů. Přihlášku je třeba podat nepozději 60 dní před konáním zkoušky
Všechny požadavky vzdělávacího programu v praktické i teoretické části musí být splněny a doloženy již v době podání přihlášky, nelze dokončovat další praxi či kurzy. V případě zjištění formálních nedostatků bude lékař vyzván k jejich odstranění do 5 pracovních dní. Pokud nebude ani poté doloženo, pak bude přihláška vrácena a lékař nemůže ke zkoušce přistoupit.

Přihláška k ukončení kmene zkouškou v elektronické formě je k dispozici ve webové aplikaci MZ ČR - Evidence zpravotnických pracovníků (EZP). Přihlášku je třeba vyplnit, vytisknout, podepsat Vámi a dalšími určenými, orazítkovat a zaslat na fakultu, která konkrétní obor atestací pořádá. Používejte pouze tuto elektronickou přihlášku.

Všechny přílohy k přihlášce (prosté kopie z logbooku, indexu, kopie kurzů atd.) zasílejte ve formátu A4, nijak nezmenšujte ani nerozstřihujte.


Přihláška musí být dodána 60 dní před zkouškou (datum odeslání) a v době podání přihlášky je třeba mít splněny všechny požadavky konkrétního kmene jak v teoretické, tak v praktické části zkoušky.
 
  • Opakování zkoušky
Zkouška na ukončení základního kmene se může ve stejném kmeni opakovat, po prvním neúspěšném pokusu, nejvýše třikrát.
Úhrada za zkoušku na ukončení základního kmene je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb.

Výše úhrady činí:
a) první opakování zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni 3 500 Kč,
b) druhé a třetí opakování zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni 5 000 Kč.

Konkrétní pokyny k platbě budou uvedeny v zaslané pozvánce účastníkovi.
 
  • Certifikát po ukončení základního kmene
Po úspěšném vykonání zkoušky bude  lékaři zkušební komisí učiněn zápis do průkazu odbornosti a oddělením SVL LF HK vystaven cerfifikát o absolvování základního kmene. O certifikát lékař nežádá, bude mu zaslán doporučenou poštou na kontaktní adresu uvedenou na přihlášce ke zkoušce.

 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: