Global Administrator
Poslední změna: 18.11. 2020

Vzdělávací akce

AKTUÁLNĚ:
Kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace je mimořádně vypsán dne 21.1.2021. Kurz se bude konat distančně, přednášky on-line.
Na kurz je možné se přihlašovat nejpozději do 12.1.2021.

Seznamy a termíny vyhlášených kurzů a testů pořádaných v aktuálním roce - viz záložky vyhlášené kurzy, termíny kurzů a testů.

Věstník MZ ČR, Částka 10/2019:
INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE ZAPOČÍTÁNÍ TEORETICKÝCH KURZŮ PRO LÉKAŘE ZAŘAZENÉ DO OBORU PŘED 1.7.2017, TJ. PŘED NABYTÍM ÚČINNOSTI ZÁKONA Č. 67/2017 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 95/2004 Sb., O PODMÍNKÁCH ZÍSKÁVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN "ZÁKON Č. 67/2017 Sb.")
Lékaři, zařazení do oboru před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., mohou absolvovat teoretické kurzy:

  1. Na základě příslušného vzdělávacího programu, dle kterého jsou zařazeni do oboru, tj. kurzy uvedené ve vzdělávacích programech uveřejněných ve Věstníku MZ před 1.7.2017,
  2. lékaři, kteří ještě nemají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy uvedené ve vyhlášce č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen "vyhláška č. 221/2018 Sb."),
  3. lékaři, kteří již mají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy uvedené ve vzdělávacích programech pro vlastní specializované výcviky uveřejněné ve Věstníku MZ po 1.7.2017.

V případě, že ve vzdělávacích programech uveřejněných ve Věstníku MZ před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. před 1.7.2017 byly teoretické kurzy uvedeny jako povinné a po účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. po 1.7.2017  jsou ve vyhlášce č. 221/2018 Sb. nebo ve vzdělávacích programech pro vlastní specializované výcviky uvedeny jako doporučené, nemusí je lékaři zařazení do oboru před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. před 1.7.2017 absolvovat.

  

Kalendář akcí

<listopad 2020>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Dnes: