Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 30.06. 2015

Vzdělávací programy pro specializační vzdělávání

Lékařské fakulty zařazují celkem do 47 základních oborů, včetně 3 oborů pro zubní lékaře. V kompetenci IPVZ zůstalo zařazování do 2 základních oborů, a to do Praktického lékařství pro děti a dorost a Všeobecného praktického lékařství. Lékař se může přihlásit do evidence pouze jedné pověřené organizace (IPVZ, lékařské fakulty).

Veškeré vydané vzdělávací programy oborů naleznete na webu MZČR zde

 

AKTUÁLNĚ:

Upozorňujeme na nově vydané vzdělávací programy ve Věstnících 2015. Plné znění Věstníků naleznete zde