Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 31.10. 2017

Vzdělávací programy pro specializační vzdělávání

Lékařské fakulty od 1.7.2017 zařazují celkem do 45 základních oborů, včetně 3 oborů pro zubní lékaře. V kompetenci IPVZ zůstalo zařazování do oboru Všeobecného praktického lékařství. Lékař se může přihlásit do evidence pouze jedné pověřené organizace (IPVZ, lékařské fakulty).

Veškeré vydané vzdělávací programy oborů naleznete na webu MZČR zde

 

Vzdělávací programy 2015 byly vydány ve Věstnících 2015. Plné znění Věstníků naleznete zde


AKTUÁLNĚ:

Vzdělávací programy 2017 zatím nebyly vydány.