Global Administrator
Poslední změna: 16.05. 2022

Získávání specializované způsobilosti

 • Podmínkou pro vstup do specializačního vzdělávání v příslušném oboru je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství. U zubních lékařů je podmínkou získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře ukončením nejméně pětiletého prezenčního studia.

 

 • Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy na akreditovaném pracovišti v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době. Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, tj. při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.
 
 • Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele (školitelů) na akreditovaných pracovištích a příslušný vzdělávací program (VP) stanoví v kapitole 5 - Hodnocení specializačního vzdělávání podmínky pro splnění specializace:
  a) průběžné hodnocení školitelem
  b) kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního kmene
  c) předpoklad přístupu k atestační zkoušce
  d) vlastní atestační zkouška
   

 • Požadavky jednoho konkrétního vzdělávacího programu je nutné splnit jak v části kmene, tak v části specializace, jinými slovy nelze kmen a specializaci kombinovat z různě vybraných VP, a to ani ve stejném oboru.

 

 • Absolvováním specializačního vzdělávání a úspěšným složením atestační zkoušky získává lékař specializovanou způsobilost v příslušném oboru. V případě neúspěchu může zkoušku dvakrát opakovat. Pokud neuspěje ani při třetím pokusu, pak již k atestaci v daném oboru nemůže přistoupit.

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: