Poslední změna: 09.09. 2016

Uznávání absolvované praxe

Odborná praxe absolvovaná před zařazením do specializačního vzdělávání, ale v jiném oboru specializace, v zahraničí nebo v rámci doktorského studijního programu může být započítána do specializačního vzdělávání, pokud odpovídá vzdělávacímu programu (VP) a je řádně zdokumentována v průkazu odbornosti, logbooku a potvrzena školitelem se specializovanou způsobilostí. 

Možnosti uznání absolvované praxe

 • Dosavadní praxe ve vlastním oboru, kterou lékaři a zubní absolvovali před zařazením do oboru a která odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu (VP 2009/10, VP 2011 a VP 2015 pouze akreditovaná pracoviště, VP 2005 neakreditovaná pouze do 3/2013), bude automaticky uznána. Není třeba žádat o zpětné uznání, ale je třeba ji k atestaci doložit. Výkony zaznamenané do původních logbooků lze předložit a není třeba přepisovat, pro doplnění nových výkonů je vhodné si vyžádat nový logbook. Všechny logbooky musí být řádně podepsány školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí! 
 • Praxe absolvovaná na více pracovištích musí být chronologicky a přehledně uvedena samostatně. 
 • Praxi v jiném oboru specializace nebo praxi absolvovanou v zahraničí lze uznat, pokud odpovídají obsahem příslušnému (VP). O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat pověřenou organizaci nebo MZ (dokumenty ke stažení, § 5, odst. 8 - EZP). 
 • Uznávání doby výkonu povolání studentů a absolventů doktorského studijního programu, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu, potvrzené školitelem a statutárním zástupcem zdravotnického zařízení, provádí na základě žádosti na MZ (dokumenty ke stažení, § 5, odst. 7 - EZP).  
 • Jako základní kmen je uznávána získaná specializace I. stupně nebo absolvovaný společný základ, po absolvování lze požádat o vydání certifikátu (VP 2005). V případě VP 2009/2010 a VP 2011 je nutno splnit a absolvovat případné rozdíly ve stážích a kurzech.
 • Vydání certifikátu o ukončení základního kmene. Formulář žádosti je k dispozici ve webové aplikaci EZP.   Vyplněnou žádost zašle uchazeč na Referát specializačního vzdělávání UK - LF HK.

Žádost o uznání absolvované praxe

 • Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě absolvování odborné praxe a výkonů dle vzdělávacího programu, k žádosti dokládají:
 1. kopii průkazu odbornosti, v němž požadované části odborné praxe musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem a razítkem školitelů a zaměstnavatele, 
 2. kopii logbooku, v němž požadované výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem a razítkem školitelů a zaměstnavatele,
 • Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě získané specializace (atestace) I. stupně, dokládají:

 1. úředně ověřenou kopii diplomu o získané specializaci (atestaci) I. stupně. 

 

Referát specializačního vzdělávání UK - LF HK, ve spolupráci s garantem konkrétního oboru, posoudí splnění požadované odborné praxe a výkonů dle vzdělávacího programu příslušného oboru. Pokud uchazeč splňuje požadavky, vydá certifikát o absolvování základního kmene. 

Kalendář akcí

<říjen 2021>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: