Poslední změna: 16.05. 2022

Uznávání absolvované praxe, zápočet mateřské a rodičovské dovolené

Odborná praxe absolvovaná před zařazením do specializačního vzdělávání, ale v jiném oboru specializace, v zahraničí nebo v rámci doktorského studijního programu může být započítána do specializačního vzdělávání, pokud odpovídá vzdělávacímu programu (VP) a je řádně zdokumentována v průkazu odbornosti, logbooku a potvrzena školitelem se specializovanou způsobilostí. 
Pro zařazené do oboru Pediatrie, tj. po 1.7.2017, je možný i zápočet mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe.
 

  • Dosavadní praxe ve vlastním oboru, kterou lékaři a zubní absolvovali před zařazením do oboru a která odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu (VP 2009/10, VP 2011, VP 2015 a VP 2018/19 (splněno po 1.7.2017) pouze akreditovaná pracoviště, VP 2005 (neakreditovaná pouze do 3/2013), bude automaticky uznána. Není třeba žádat o zpětné uznání, ale je třeba ji k atestaci doložit. Výkony zaznamenané do původních logbooků lze předložit a není třeba přepisovat, pro doplnění nových výkonů je vhodné si vyžádat nový logbook. Všechny logbooky musí být řádně podepsány školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí! 
    
  • Zápočet mateřské a rodičovaké dovolené do doby odborné praxe -  dle ustanovení § 5 odst. 11 zákona 98/2004 Sb. pokud z důvodu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékař, který je zařazen podle § 19 odst. 3 do specializačního vzdělávání v oboru Pediatrie, započte se mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo v součtu alespoň 6 měsíců.Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců a je na Vašem rozhodnutí, do které části vzdělávání budete chtít požadovanou dobu započítat. O započtení rozhodne pověřená organizace. Zápočet praxe provede LF, u níž je lékař evidován na základě této Žádosti, kterou vyplňte, vytiskněte, podepište, opatřete kolkem a včetně příloh dodejte na adresu oddělení SVL na LF HK.
 
  • Praxi v jiném oboru specializace nebo praxi absolvovanou v zahraničí lze uznat, pokud odpovídají obsahem příslušnému (VP). O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat pověřenou organizaci nebo MZ (dokumenty ke stažení, § 5, odst. 8 - EZP). 
  • Uznávání doby výkonu povolání studentů a absolventů doktorského studijního programu, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu, potvrzené školitelem a statutárním zástupcem zdravotnického zařízení, provádí na základě žádosti na MZ (dokumenty ke stažení, § 5, odst. 7 - EZP).  
  • Jako základní kmen je uznávána získaná specializace I. stupně nebo absolvovaný společný základ, po absolvování lze požádat o vydání certifikátu (VP 2005). V případě VP 2009/2010 a VP 2011 je nutno splnit a absolvovat případné rozdíly ve stážích a kurzech. Lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě získané specializace (atestace) I. stupně, dokládají: úředně ověřenou kopii diplomu o získané specializaci (atestaci) I. stupně. Referát specializačního vzdělávání UK - LF HK, ve spolupráci s garantem konkrétního oboru, posoudí splnění požadované odborné praxe a výkonů dle vzdělávacího programu příslušného oboru. Pokud uchazeč splňuje požadavky, vydá certifikát o absolvování základního kmene. 

 

 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: