Poslední změna: 17.02. 2022

Zařazení do základního oboru, certifikát o kmeni, výcvik, zkouška

Přihlášení do specializačního vzdělávání - zařazení do oboru
Postup:

Uchazeč vyplní žádost ve webové aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na adresu: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Děkanát - odd. SVL, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

Přílohami jsou úředně ověřený vysokoškolský diplom a kopie vysvědčení o státní zkoušce nebo kopie dodatku k diplomu (nemusí být ověřeno).

Nezaslané žádosti se v systému smažou automaticky po 80 dnech. Vaši žádost zaslanou po této době již nelze v systému EZP vyhledat a propojit, tudíž nemůže být vyřízena. Žádosti viz Formuláře 

Po vyřízení obdržíte Průkaz odbornosti se zapsaným zařazením do oboru a písemné vyjádření o zařazení.
 

Podle přechodného ustanovení MZ ČR lékaři zařazení do základního oboru, základního kmene nebo nástavbového oboru mohou dokončit vzdělávání podle stávajících právních předpisů, tj.

  • Lékaři, zařazení do specializačního oboru podle přílohy č. 1 zákona č. 95/2004 Sb. nebo vyhlášky č. 233/2008 Sb. mohou dokončit specializační vzdělávání podle vzdělávacích programů (VP) vydaných v roce 2005 nebo postupovat podle následně vydaných vzdělávacích programů, tzn. vždy jen časově kupředu.
  • Lékaři, zařazení do specializačního vzdělávání po 1 .7.2009,  postupují podle VP vydaných v letech 2009/2010, event. 2011 s nově zavedeným kmenem. Lékaři zařazení po 1.1.2011 již musí plnit požadavky VP 2011, s výjimkou oborů, kde nebyl nový VP vydán.
  • Lékaři, zařazení během roku 2015,  po vydání nových VP 2015 (Věstníky 2015) postupují podle posledních vydaných VP, tedy 2015. Pro obory, u kterých nebyl vydán nový VP, platí i nadále poslední platný program.
  • Lékaři, zařazení po 1.7.2017, plní VP 2018/2019.
  • U lékařů zařazených před 1.7.2017 se změna VP (časově pouze směrem kupředu) ve stejném oboru nemusí nikde oznamovat.  Konkrétní VP (2005, 2009/2010, 2011 nebo 2015), podle kterého se připravujete, je třeba uvést až na přihlášku k atestaci a doložit jeho splnění.
  • Při volbě VP musí být vždy splněny veškeré požadavky daného programu jak v části kmene, tak v části specializace. Jednotlivé programy nelze kombinovat.
  • Zásadní změna proběhla dne 1.7.2017, kdy vstoupil v platnost zákon 67/2017 Sb. měnící obsah a délku kmenové i specializované části vzdělávání. Pro přechod z dřívějších vzdělávacích programů je třeba podat žádost o uznání praxe dle předchozích podmínek na IPVZ; jedná se o žádost o uznání praxe ve stejném oboru, nikoli z oboru do oboru. Formulář a informace najdete zde.


Absolvování základního kmene - Certifikát o ukončení kmene
Postup:

Po splnění všech podmínek vzdělávacího programu pro ukončení kmene stanovených podrobně v každém VP v části 5 - Hodnocení, bod b) Kritéria pro vydání certifikátu, mohou lékaři zařazení před 1.7.2017 zažádat o Certifikát o ukončení kmene. Žádost naleznete v EZP MZ ČR, Formuláře. Vytištěnou a podepsanou žádost, dle uvedených požadavků, zasíláte na lékařskou fakultu, kde jste registrováni. Ostatními přílohami jsou neověřené kopie z indexu, logbooku (pouze shrnující stránky o kmeni) a kopie kurzu či testu, pokud byl VP požadován.

Lékaři zařazení po 1.7.2017 podávají Žádost o ukončení základního kmene zkouškou.
Informace


Absolvování specializovaného výcviku

Postupujete ve spolupráci se školitelem (školiteli) pracovišť a plníte podmínky stejného vzdělávacího programu, který jste plnili v kmeni,  v části specializovaný výcvik. V případě rozhodnutí, že k atestační zkoušce přistoupíte podle novějšího VP, je nutné případné rozdíly z části kmene ještě absolvovat. Všechny uvedené dny, měsíce, roky jsou uvedené jako doba přípravy minimální.

Po absolvování splňujete ve VP část 5 - Hodnocení, bod c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce.


Vlastní atestační zkouška
Probíhá na jednotlivých LF, termíny jsou vyhlášeny MZ ČR, další informace Atestace

 

 

 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: