LFUK-HK-svobodogabri
Poslední změna: 25.02. 2020

Actualities

PUBLICATIONS in 2019
 

 1. KAPITÁN, Martin, Nela PILBAUEROVÁ, Lenka VAVŘIČKOVÁ, Zdeňka ŠUSTOVÁ a Stanislav MACHAČ. Prevalence of musculoskeletal disorders symptoms among Czech dental students. Part 2: the predictive value of digital assessment. Acta Medica (Hradec Kralove). 2019, 62(1), 6-11. DOI: 10.14712/18059694.2019.39. ISSN 1805-9694. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30931890
 2. MERGLOVÁ, Vlasta, KOBEROVÁ IVANČAKOVÁ, Romana, DORT, Jiří. Výskyt vývojových vad skloviny dočasných řezáků u dětí narozených s velmi nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, 2019, roč. 119-67(1), s. 18-25. ISSN: 1213-0613.
 3. ŠEMBERA, Martin. Systémová kortikoterapie – průvodce ošetřujícího lékaře – recenze. LKS (Praha), 2019, 29(1), s. 18. ISSN: 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 4. ŠIMŮNEK, Antonín. Z prosincového 84. sympozia Implantologického klubu ČR. LKS (Praha), 2019, 29(1), S9. ISSN: 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 5. VAVŘIČKOVÁ, Lenka, HUBÁLKOVÁ, Hana, BARTOŇOVÁ, Marie. Digitalizace v protetice – setkání evropských protetiků v Madridu. LKS (Praha), 2019, 29(2), S26-S27. ISSN: 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 6. RADOCHOVÁ, V., STEPAN, M., MUSILOVA, I., SLEZAK, R., VESCICIK, P., MENON, R., JACOBSSON, B., KACEROVSKY, M. Association between periodontal disease and preterm prelabour rupture of membranes. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY46(2), s. 189-196, 2019, ISSN 0303-6979.
 7. KRÁL, Karel, SLEZÁK, Radovan, TUČEK, Luboš. Phlegmona colli. Kazuistika. LKS (Praha), 2019, 29(3), s. 54-58. ISSN: 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 8. HRABYOVÁ, Pavlína. Stable Base – ošetření proteticky hraničních případů – recenze. LKS (Praha), 2019, 29(5), s. 116. ISSN: 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 9. HENEBERK, Ondřej. Jak úspěšně napravit neúspěch / Test 27. LKS. 2019, 29(6): 135–139; ISSN 1210-3381 (Print), ISSN 2571-2411. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 10. ŠIMŮNEK, Antonín. Jarní sympozium Implantologického klubu ČR. LKS (Praha), 2019, roč. 29(7-8), S119. ISSN: 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 11. KORBOVÁ, H. a DUŠKA, Jan. Netypické celkové onemocnění v poradně pro onemocnění čelistního kloubu. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, 2019, roč. 119-67, č. 2, s. 59. ISSN: 1213-0613.
 12. SIMUNEK, A., DUSEK, M. Hardness of Re-, Ru-, Os-based borides and metal substituted aluminum diborides of MgB2 type M0.5Al0.5B2. INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS Volume: 82 Pages: 110-112, Published: AUG 2019, ISSN: 0263-4368.
 13. KORBOVÁ, Helena. Protetika III, 4., přepracované a rozšířené vydání – recenze. LKS. 2019, 29(9), 183. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 14. ŠIMŮNEK, Antonín. Z 28. výročního sympozia EAO v Lisabonu. LKS. 2019, 29(11), 195. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 15. DUŠKA, Jan. Patomorfologie chorob kostí a kloubů – recenze. LKS. 2019, 29(11), 237. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 16. Pilbauerova, Nela, Soukup, Tomáš SOUKUP, T. SUCHÁNKOVÁ-KLEPLOVÁ a Jakub SUCHÁNEK. Enzymatic Isolation, Amplification and Characterization of Dental Pulp Stem Cells. FOLIA BIOLOGICA. 2019, 65(3), 124-133. ISSN 0015-5500. Dostupné také z: https://fb.cuni.cz/file/5897/fb2019a0012.pdf
 17. Suchanek, Jakub, Romana Ivancakova-Koberova, Radovan Mottl, Klara Zoe Browne, Kristyna Charlotte Pilneyova, Nela Pilbauerova, Jan Schmidt, Tereza Kleplova-Suchankova. Hyaluronic Acid-Based Medical Device for Treatment of Alveolar Osteitis-Clinical Study. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. 2019, 16(19). ISSN: 1661-7827, eISSN: 1660-4601. Dostupné také z: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/19/3698/htm

LECTURES AND CONFERENCES

3. 4. 2020 Praha 4 - Nusle, Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63
 • Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
 • MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.
Pro: PZL
ODBORNÝ SEMINÁŘ IMPLANTOLOGIE
Nosnými tématy 24. ročníku odborného semináře IMPLANTOLOGIE 2020 jsou moderní trendy v dentální implantologii. Přednášející budou hovořit na téma mezioborové spolupráce mezi chirurgem, implantologem a paradontologem s ortodontistou, o přípravě pacienta k implantaci, …

23. 4. 2020 Plzeň, Parkhotel CongressCentre
 • MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.
Pro: PZL
Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství
Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
Vybavení pro práci s kofferdamem
Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky
Nasazení v nepříznivých situacích
Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech 

14.5. — 16. 5. 2020, Horský hotel Soláň
 • doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
Pro: PZL
XXIV. Májové setkání stomatologů
Čt 14.5.2020 MUDr. Petr Hajný – Estetika frontálního úseku. Co nového nám přinesl CAD/CAM na implantátech?
Pá 15.5.2020
MUDr. Daniel Ott – Úrazy zubů. Hluboké defekty II. tř, body kontaktu – jak na to...
So 16.5.2020
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančáková, CSc. - Možnosti ošetření anxiózních pacientů v zubní ordinaci. Definice sedace. Indikace, kontraindikace podání sedace. Přehled používaných farmak a jejich vlastnosti. Vyšetření a příprava pacienta před výkonem v sedaci. Právní aspekty sedace, dokumentace. Vybavení ordinace, klinické kompetence. Monitorování pacienta, zvládání komplikací. Rozdíly v sedaci dětí a dospělých. Možnost praktického vyzkoušení náústku, láhve s rajským plynem, certifikovaný dodavatel – firma Linde Česká republika

30. 5. 2020, Vzdělávací středisko ČSK
 • doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
Pro: VPPZL – předepsaný kurz, PZL
VPPZL 5: Dětský pacient v ordinaci praktického zubního lékaře
Ošetření dočasného chrupu (bez prevence). Poruchy prořezávání zubů. Přehled orální patologie v dětském věku. Úrazy zubů u dětí.

15. 6. 2020, Vzdělávací středisko ČSK
 • MUDr. Věra Bartáková, CSc.
Pro: VPCHIR, PZL
Osvědčení CHIR
Chirurgie 8 = VPCHIR 7
Důkladná anamnéza, pomocná doplňující vyšetření – RTG, laboratorní, CT, MR
atd. Volba anestezie a anestetika, vlastní chirurgický výkon a jeho specifičnost u jednotlivých chorob, opatření po výkonu, poučení nemocného. Komplikace ošetření. Postupy u nemocných s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, endokrinními poruchami, DM, onemocněním ledvin, trávicího traktu, plicními chorobami a neurologicko-psychiatrickými nemocemi.

20. 6. 2020, Olomouc
 • doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

Pro: VPPZL – předepsaný kurz, PZL
VPPZL 5: Dětský pacient v ordinaci praktického zubního lékaře
Ošetření dočasného chrupu (bez prevence). Poruchy prořezávání zubů. Přehled orální patologie v dětském věku. Úrazy zubů u dětí.
Přihlášky na www.stoma.cz

FOREIGN INTERNSHIP

RESEARCH

 • MUDr. Jakub Suchanek, Ph.D. has received a subproject called Stomatological Tool for Removal of a Broken Root Tool under Programming Project No. TG02010020 entitled Biomedical Technology Transfer Center - PoC.