LFUK-HK-svobodogabri
Poslední změna: 01.07. 2020

Actualities

PUBLICATIONS in 2020

 1. KOBEROVÁ IVANČAKOVÁ, Romana a Vlasta MERGLOVÁ. Důsledky zanedbání a nevhodného ošetření zubního kazu v časném dětství. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 2020, 120(1), 26-31. ISSN 1213-0613. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-stomatologie/2020-1-10/dusledky-zanedbani-a-nevhodneho-osetreni-zubniho-kazu-v-casnem-detstvi-121551
 2. SOBOL, Ondřej. Spokojenost pacientů po ortodontické léčbě a faktory, které ji ovlivňují. Ortodoncie. 2020, 29(1), 39-50. ISSN 1210-4272. Dostupné také z: http://www.orthodont-cz.cz/casopis-ortodoncie
 3. KRÁL, Karel. Poruchy polykání – recenze. LKS. 2020, 30(2), 35. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 4. DUŠKA, Jan, Radovan MOTTL a Jan LACO. Stafneho kostní defekt. LKS. 2020, 30(3), 46-49. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 5. DUŠKA, Jan a Martina KUNDEROVÁ. Konzervativní léčba onemocnění čelistního kloubu. Umění fyzioterapie. 2020, 2020(9), 49-52. ISSN 2464-6784.
 6. SLEZÁK, Radovan. Poruchy dýchání ve spánku – chirurgická léčba – recenze. LKS. 2020, 30(4), 72. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 7. BRONCOVÁ, Renata a Radovan Slezák. LKS. 2020, 30(5), 86-90. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 8. TUČEK, Milan, Milena BUŠOVÁ, Mája ČEJCHANOVÁ, Anna SCHLENKER a Martin KAPITÁN. Exposure to mercury from dental amalgam: actual contribution for risk assessment. Central European journal of public health. 2020, 28(1), 40-43. DOI: 10.21101/cejph.a5965. ISSN 1210-7778. Dostupné také z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32228815

LECTURES AND CONFERENCES


05. 09. 2020, Praha, Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22
 • doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
Pro: VPPZL 
VPPZL 5: Dětský pacient v ordinaci praktického zubního lékaře
Ošetření dočasného chrupu (bez prevence). Poruchy prořezávání zubů. Přehled orální patologie v dětském věku. Úrazy zubů u dětí.

17. 09. 2020, Olomouc, Hotel Hesperia
 • MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., JPS s.r.o.
Pro: PZL
Základy práce s kofferdamem
Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství- Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu- Vybavení pro práci s kofferdamem- Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky- Nasazení

16.-17. 10 2020 Praha 9, Vysočany, O2 universum
 • Mezinárodní kongres Pražské dentální dny
​Dita Dufková: Branemarkův můstek: Plánování konstrukce (CAD)
Radovan Mottl, Jan Duška: Mediastinitidy odontogenního původu
Antonín Šimůnek, Dana Kopecká: Jak se vyhnout snímatelnému provizoriu v implantologii?
Romana Koberová Ivančáková: Kontrola boelsti při stomatologickém ošetření dětských pacientů

06. 11. 2020, Jihlava, Hotel Gustav Mahler
 • doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., JPS s.r.o.
Pro: PZL
Předškolní dítě v ordinaci PZL
Zubní kaz dočasných zubů a jeho komplikace (lokální, celkové)
Anomálie dočasný zubů: – poruchy prořezávání dočasných zubů, reikluze, anomálie počtu a tvaru dočasných zubů, vývojové poruchy TZT dočasných zubů
Anomálie měkkých tkání: – úpony retní a podjazykové uzdičky, anomálie jazyka, fibromatóza gingivy
Slizniční léze a cystické útvary v předškolním věku
Infekční choroby s projevy v dutině ústní (bakteriální, virové, mykotické)
Úrazy dočasných zubů

21. 11. 2020, Praha, Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22
 • doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
Pro: VPPZL, PZL
VPPZL 5: Dětský pacient v ordinaci praktického zubního lékaře
Ošetření dočasného chrupu (bez prevence). Poruchy prořezávání zubů. Přehled orální patologie v dětském věku. Úrazy zubů u dětí.

23. 11. 2020, Praha, Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22
 • MUDr. Věra Bartáková, CSc.
Pro: VPCHIR, PZL
Chirurgie 10 = VPCHIR 9
Kolemčelistní záněty. Příčiny a léčení kolemčelistních zánětů, antibiotika. První pomoc při náhlých příhodách ve stomatologické ordinaci a kardiopulmonální resuscitace.

27. 11. 2020, Ostrava, Hotel Cub Harmony
 •  doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., JPS s.r.o.
Pro: PZL
Předškolní dítě v ordinaci PZL
Zubní kaz dočasných zubů a jeho komplikace (lokální, celkové)
Anomálie dočasný zubů: – poruchy prořezávání dočasných zubů, reikluze, anomálie počtu a tvaru dočasných zubů...

03. 12. 2020, České Budějovice, Hotel Vita
 • MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., JPS s.r.o.
Pro: PZL
Biologické a morfologické podklady,indikace k ošetření - Izolace a příprava zubu, práce s kofferdamem, prebendo dostavba- Přístup ke kanálkům a jejich zabezpečení, glidepath- Strojové opracování kořenových kanálků, sekvenční vs. jednonástrojové systémy - Výplachový protokol, význam jednotlivých látek- Trojrozměrné zaplnění kořenového systému, vertikální kondenzace, teplá gutaperča na nosiči- Postendodoncie, význam a možnosti- Zajímavé kazuistiky, reendodoncie, oprava chyb
Praktická část:- Opracování a zaplnění kořenového kanálku

14. 12. 2020, Praha, Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22
 • MUDr. Věra Bartáková, CSc.
Pro: VPCHIR, PZL
Chirurgie 8 = VPCHIR 7
Důkladná anamnéza, pomocná doplňující vyšetření - RTG, laboratorní, CT, MR atd. Volba anestezie a anestetika, vlastní chirurgický výkon a jeho specifičnost u jednotlivých chorob, opatření po výkonu, poučení nemocného. Komplikace ošetření. Postupy u nemocných s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, endokrinními poruchami, DM, onemocněním ledvin, trávicího traktu, plicními chorobami a neurologicko-psychiatrickými nemocemi.

 

FOREIGN INTERNSHIP

RESEARCH

 • doc. MUDr. Jakub Suchanek, Ph.D. has received a subproject called Stomatological Tool for Removal of a Broken Root Tool under Programming Project No. TG02010020 entitled Biomedical Technology Transfer Center - PoC.