LFUK-HK-svobodogabri
Poslední změna: 15.11. 2019

Actualities

PUBLICATION in 2019

 1. Martin Kapitán, Nela Pilbauerová, Lenka Vavřičková, Zdeňka Šustová, Stanislav Machač: Prevalence of Musculoskeletal Disorders Symptoms Among Czech Dental Students. Part 2: The Predictive Value of Digital Assessment. Acta Medica (Hradec Králové) 2019; 62(1): 6–11; ISSN (print) 1211-4286; ISSN (online) 1805-9694;  https://doi.org/10.14712/18059694.2019.39
 2. MERGLOVÁ, Vlasta — KOBEROVÁ IVANČAKOVÁ, Romana — DORT, Jiří. Výskyt vývojových vad skloviny dočasných řezáků u dětí narozených s velmi nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, 2019, roč. 119-67, č. 1, s. 18-25. ISSN: 1213-0613.
 3. Šembera, Martin: Systémová kortikoterapie – průvodce ošetřujícího lékaře - recenze. LKS (Praha), 2019, 29(1), s. 18. ISSN: 1210-3381.
 4. ŠIMŮNEK, Antonín. Z prosincového 84. sympozia Implantologického klubu ČR. LKS (Praha), 2019, 29(1), S9. ISSN: 1210-3381.
 5. VAVŘIČKOVÁ, Lenka — HUBÁLKOVÁ, Hana — BARTOŇOVÁ, Marie. Digitalizace v protetice – setkání evropských protetiků v Madridu. LKS (Praha), 2019, 29(2), S26-S27. ISSN: 1210-3381.
 6. Radochova, V., Stepan, M., Musilova, I., Slezak, R., Vescicik, P., Menon, R., Jacobsson, B., Kacerovsky, M.: Association between periodontal disease and preterm prelabour rupture of membranes. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 46(2), s. 189-196, 2019, ISSN 0303-6979.
 7. KRÁL, Karel — SLEZÁK, Radovan — TUČEK, Luboš. Phlegmona colli. Kazuistika. LKS (Praha), 2019, 29(3), s. 54-58. ISSN: 1210-3381.
 8. Hrabyová, Pavlína: Stable Base - ošetření proteticky hraničních případů - recenze. LKS (Praha), 2019, 29(5), s. 116. ISSN: 1210-3381.
 9. Ondřej Heneberk: Jak úspěšně napravit neúspěch / Test 27. LKS. 2019, 29(6): 135 – 139; ISSN 1210-3381 (Print), ISSN 2571-2411 (Online).

LECTURES AND CONFERENCES

 23. 11. 2019  Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

 • doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
VPPZL 5: Dětský pacient v ordinaci praktického zubního lékaře
Pro: VPPZL - předepsaný kurz, PZL
Ošetření dočasného chrupu (bez prevence). Poruchy prořezávání zubů. Přehled orální patologie v dětském věku. Úrazy zubů u dětí.  

29. 11. 2019 Lovosice, Hotel Lev

 • MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.
Racionální přístup k endodontickému ošetření - praktický kurz modetní endodoncie
Lovosice
Pro: PZL

Biologické a morfologické podklady,indikace k ošetření
Izolace a příprava zubu, práce s kofferdamem, prebendo dostavba
Přístup ke kanálkům a jejich zabezpečení, glidepath
Strojové opracování kořenových kanálků, sekvenční vs. jednonástrojové systémy
Výplachový protokol, význam jednotlivých látek
Trojrozměrné zaplnění kořenového systému, vertikální kondenzace, teplá gutaperča na nosiči
Postendodoncie, význam a možnosti
Zajímavé kazuistiky, reendodoncie, oprava chyb Praktická část:
Opracování a zaplnění kořenového kanálku  

6. 12. 2019 Jihlava, Hotel Gustav Mahler

 • MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.
Základy práce s kofferdamem
Pro: PZL

Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství
Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
Vybavení pro práci s kofferdamem
Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky
Nasazení v nepříznivých situacích
Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech 

9. 12. 2019 Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2

 • MUDr. Věra Bartáková, CSc.

Chirurgie 10 = VPCHIR 9
Pro: VPCHIR, PZL
Osvědčení CHIR
Kolemčelistní záněty.
Příčiny a léčení kolemčelistních zánětů, antibiotika. První pomoc při náhlých příhodách ve stomatologické ordinaci a kardiopulmonální resuscitace.

 

FOREIGN INTERNSHIP

 • MDDr. Jan Schmidt has worked since September 7, 2018 to July 15, 2019 at the Mayo Clinic in the US as a researcher at Charles University. 
 • Location: Department of Biochemistry and Molecular Biology
 • Research Name: Svalový katabolismus indukovaný sepsí a karcinomy.
 

RESEARCH

 • MUDr. Jakub Suchanek, Ph.D. has received a subproject called Stomatological Tool for Removal of a Broken Root Tool under Programming Project No. TG02010020 entitled Biomedical Technology Transfer Center - PoC.