Fakulta

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 16.01. 2022

Aktuální informace k provozu fakulty

POHYB A POBYT V BUDOVÁCH FAKULTY


Všechny budovy fakulty jsou i nadále zpřístupněny studentům, zaměstnancům a ostatním návštěvníkům. Při pohybu a pobytu ve vnitřních prostorech budov platí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.


Tato povinnost se nevztahuje např. na:
 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při výuce,
 • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.
 
Pro studenty tedy platí povinnost na chodbách nosit respirátor.
 
zdroj: https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-na-hromadnych-akcich

 

TESTOVÁNÍ A BEZINFEKČNOST

Testování zaměstnanců:

 
Zaměstnanci, bez ohledu na očkování proti COVID-19 nebo prodělání nemoci COVID-19, jsou povinni podstoupit testování rychlými antigenními testy pro použití laickou osobu (samotesty) ve frekvencí 2x týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nedříve třetí den po předchozím testování.
Provedení testu musí zaměstnanec potvrdit prostřednictvím formuláře na https://testovani.cuni.cz.
 
Povinnost pravidelného testování zaměstnanců se nevztahuje na zaměstnance, kteří se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nestýkají s jinými osobami.

Testování studentů:

 
Pro studenty účastnící se praktické výuky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové platí povinnost pravidelného testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenních testů provedených zdravotnickým pracovníkem u všech studentů, vykonávající praktickou výuku/praxi ve Fakultní nemocnici, a to 1x týdně.
 
Tato povinnost se nevztahuje:
 • na studenty kteří jsou očkováni proti onemocnění covid-19 (doloží certifikátem a uplynulo 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)
 • na studenty, kteří prodělali onemocnění covid-19 (uplynula doba izolace a od prvního antigenního nebo PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 180 dní, což odloží)
 • na studenty, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami před termínem pravidelného preventivního testování PCR test s negativním výsledkem (což doloží)
 • na studenty, kteří podstupují preventivní testování dle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele (což doloží)

Pokud výsledek antigenního testu studenta bude pozitivní a student bude mít klinické příznaky onemocnění COVID-19, je student povinen 
 •  opustit pracoviště FN HK a nesmí se účastnit praktické výuky 
 • o pozitivním výsledku testu uvědomí pracoviště, na kterých se nebude moci zúčastnit praktické výuky
 •  telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb.  


Pokud výsledek antigenního testu studenta bude pozitivní a student nebude mít klinické příznaky onemocnění COVID_19, je student povinen 
 • bezodkladně uvědomit pracoviště, na kterých se nebude moci účastnit praktické výuky pro podezření na COVID-19  
 • opustit pracoviště FN HK a nesmí se účastnit praktické výuky
 • poskytnout součinnost Krajské hygienické stanici, která mu nařídí karanténu v délce trvání 5 dnů ode dne provedení antigenního testu. 
 • podstoupit PCR test a bude-li jeho výsledek negativní, karanténa mu bude ukončena 
 • nebude-li znám výsledek PCR testu studenta, je student povinen se první den přítomnosti na praktické výuce po skončení karantény podstoupit antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem.


V dalším se testování studentů praktikujících ve Fakultní nemocnici Hradec Králové řídí Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 1. 2022
 
Testování a preventivní protiepidemická opatření na Univerzitě Karlově upřesňuje Opatření rektora č. 2/2022 https://cuni.cz/UK-11569.html
 

Bezinfekčnost: 

Studenti účastnící se vzdělávání bezinfekčnost neprokazují (pokud se jedná o výuku v budovách v Šimkově ulici a ve Výukovém a výzkumném centru UK (Kampus).
 
Prokazování bezinfekčnosti je však povinné:

 • pro studenty při výuce ve zdravotnických zařízeních, nemocnici
 • pro studenty ubytované na kolejích,
 • pro studenty a další osoby účastnící se hromadných akcí (např. imatrikulace a promoce),
 • pro zaměstnance.
 
Prokazování bezinfekčnosti u studentů ubytovaných na kolejích
 • potvrzením o očkování proti onemocnění covid-19,
 • potvrzením o prodělání nemoci covid-19,
 • PCR-RT testem/rychlým antigenním testem s negativním výsledkem, absolvovaným 1x za 7 dní.

Prokazování bezinfekčnosti u studentů při výuce ve zdravotnických zařízeních, nemocnici: 
 • potvrzením o očkování proti onemocnění covid-19,
 • potvrzením o prodělání nemoci covid-19,
 • PCR-RT testem absolvovaným nejdéle před 72 hodinami nebo rychlým antigenním testem provedeným zdravotnickým pracovníkem nebo poskytovatelem zdravotních služeb 1x 7 dní s negativním výsledkem.
 
Prokazování bezinfekčnosti u studentů a dalších osob účastnících se hromadných akcí (např. imatrikulace, promoce):
 • potvrzením o očkování proti onemocnění covid-19,
 • potvrzením o prodělání nemoci covid-19,
 • PCR-RT testem s negativním výsledkem, absolvovaným nejdéle před 72 hodinami.

Znovu doporučujeme zaměstnancům a studentům, kteří ještě nejsou očkovaní,
aby tak učinili v zájmu svém, svých rodin i svých kolegů co nejdříve. 

Kalendář akcí

<leden 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: