Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 04.06. 2021

Aktuální opatření na LF HK - 31. 5. 2021

PŘÍSTUP DO BUDOV FAKULTY

 • Všechny budovy fakulty jsou zpřístupněny studentům, zaměstnancům a ostatním návštěvníkům, kteří vstupují za účelem vyřízení konkrétních záležitostí, návštěvy galerie nebo knihovny.
 • Při pohybu v budovách je nutné nadále zachovávat všechna aktuálně platná bezpečnostní a hygienická opatření, včetně prokazování se negativním testem na COVID-19, prohlášením o prodělaném onemocnění nebo potvrzením o uskutečněném očkování. 
 • Nadále je nezbytné provádět hygienu rukou, zajišťovat dezinfekci ploch, často větrat a všude v budovách nosit respirátory.

ORGANIZACE VÝUKY A KONTROL STUDIA

 • Je možná veškerá prezenční výuka, včetně prezenčních zkoušek, se zachováním rozestupu mezi studenty minimálně 1,5 metru (kromě klinické a praktické výuky a praxe).
 • Je možné konat individuální konzultace a poradenské služby.
 • Kurzy CŽV podléhají pravidlům platným pro prezenční výuku.

TESTOVÁNÍ A OČKOVÁNÍ

 1. Nadále platí povinnost předkládat test s negativním výsledkem pro zaměstnance a studenty, kteří nebyli očkováni ani neprodělali onemocnění COVID-19, a to 1x za 7 dní.
 
 1. Povinnost dokládat negativní test neplatí v případě, pokud osoba byla očkována proti onemocnění a:
 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců“.


Pro prokázání podmínky očkování jsou uznávány i zahraniční očkovací certifikáty. 

 
 1. Povinnost dokládat negativní test neplatí rovněž v případě, pokud osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 


Povinnost doložit svou negativitu z pohledu onemocnění COVID-19 se vztahuje na zaměstnance, studenty a rovněž na všechny osoby vstupující do budov fakulty či účastníky akcí pořádaných fakultou.

 

Nadále je nezbytné dbát na dodržování všech doporučených hygienických opatření (tj. mytí rukou, používání dezinfekčních prostředků, povinnosti nosit respirátor FFP2, dodržovat rozestupy mezi osobami.
 

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: