Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 09.03. 2021

Důležité - aktuální pokyny - od 10.3. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

s odkazem na aktuální vládní a ministerská nařízení a pod vlivem dalšího zhoršování současné situace JM rektor UK prof. Zima rozhodl o nařízení práce z domova s platností od 10. 3. 2021.

Výjimky z tohoto nařízení jsou možné pouze pro zajištění nezbytných činností konkrétního pracoviště, včetně výuky. 

O výjimkách z tohoto nařízení rozhoduje děkan fakulty podle návrhu vedoucího pracoviště.

 

Zároveň od 17. 3. 2021 vešlo v platnost nařízení, podle kterého nesmí být na pracoviště vpuštěn zaměstnanec bez potvrzení o negativní testu na přítomnost SARS-CoV-2, ne starším 7 dnů.

 

Výjimkou jsou osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění COVID-19 prodělaly a osoby, které byly proti onemocnění řádně očkovány. Tyto důvody bude možné prokázat vyplněným čestných prohlášení, jejichž vzor je přiložen.

 

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví také platí, že veřejný zaměstnavatel, mezi které se řadí i veřejná vysoká škola, má za povinnost od 10. 3. testovat své zaměstnance nebo vyžadovat potvrzení negativního testu na přítomnost SARS-CoV-2.

V těchto dnech jsou ale dostupná testovací centra přeplněna žádostmi o provedení testu a termíny jsou tak neúměrně dlouhé.

Proto nyní intenzivně jednáme o zřízení vlastního testovacího centra. O jeho zřízení, a tak možnosti zaregistrovat se a nechat otestovat, budete neprodleně informováni. Do té doby, podle doporučení RUK, nebudeme potvrzení vyžadovat. Bude-li mít však zaměstnanec potvrzení z jiného centra, bude samozřejmě akceptováno.


Zaměstnanci, kteří budou od 10. 3. 2021 převedeni plně do režimu práce z domova (bez možnosti přijít na pracoviště), resp. na překážku v práci, nebudou muset být testováni. Bude-li však následně zaměstnanci udělena výjimka z důvodu nařízení vedoucího k zajištění chodu pracoviště, vztahují se na něj automaticky výše zmíněné pokyny.

Zaměstnanci s děleným úvazkem LF+FN současně podléhají i aktuálnímu režimu Fakultní nemocnice.

 

Platná vládní nařízení i nadále umožňují lékařským fakultám zabezpečovat výuku kontaktním způsobem. Povinnost testovat na Covid-19 současně i studenty ale neukládá

V zájmu maximální bezpečnosti při výuce, ale i dalších nezbytných činnostech, je naším cílem i důvodem vybudování vlastního testovacího centra, a tak možnost testovat nejen všechny zaměstnance, ale i všechny studenty.

Přestože je testování studentů dobrovolné, předpokládám následně vyžadování negativního testu při kontaktní výuce nejen u učitelů, ale i studentů.

Testování bude hrazeno ze zdravotního pojištění nebo na náklady fakulty.

 

S díky za spolupráci a s pozdravem

 

Jiří Manďák
děkan fakulty

čestné prohlášení - očkování  covid

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: