Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 19.01. 2021

Organizace výuky

NEJNOVĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI
  • 19.1.2021
Otázka: Na vašom fb som si všimla príspevok, v ktorom sa píše o povinnosti študenta prichádzajúceho zo zahraničia preukázať sa príjazdovým formulárom a negatívnym PCR testom vyučujúcemu resp. skúšajúcemu. Ako postupovať v situácii, ak od nás vyučujúci resp. skúšajúci bude žiadať tieto potvrdenia, ale my sme v poslednej dobe hranice neprekračovali ? Ako je to opatrené v súvislosti s GDPR ? Ďakujem
 
Odpověď: Dobrý den, povinnost předkládat tato potvrzení se vztahuje pouze na přijíždějící studenty/ky, pokud student/ka nevycestoval/a, není doložení negativního testu před zahájením výuky či kontroly studia vyžadováno. Zároveň platí, že vyučující/zkoušející nemají povinnost tuto dokumentaci plošně vyžadovat, dodržování vládních nařízení a informační povinnost je v tomto případě na studentovi/ce.
Více podrobností na našem webu zde.
Potvrzení je pouze předloženo k nahlédnutí, není ze strany fakulty přebíráno, kopírováno, archivováno nebo jinak zpracováváno, nepodléhá tedy nařízení GDPR.

  • 6.11. 2020
Otázka: Dobrý den, reaguju na email od pana děkana, kde vyzívá studenty 3. ročníku k zapojení v nemocnicích. Mám ohledně tohoto emailu pár otázek. Pan děkan požádal o zapojení do nemocnic v Královehradeckém kraji. Může se toto uvolnění z výuky vztahovat i na Moravskoslezský kraj, když pracuji v Nemocnice Nový Jičín AGEL. a.s. Pokud ano, na jaře jsem v této nemocnici dobral 300h na DPP, nebude vadit, když budu uvolněn z výuky a v nemocnici registrován na DPČ? V nemocnici aktuálně pracuji, jen potřebuju mít jistotu, že můžu napsat garantům a zařídit si případnou náhradu. Děkuji za Váš čas.

Odpověď: Dobrý den, výzva pana děkana ze dne 23. 10. 2020 znamená, že studenti 3.-5. ročníku všeobecného lékařství jsou v případě dobrovolného zapojení se do pomoci ve zdravotnických zařízeních (bez ohledu na typ smluvního ujednání) omluveni z výuky s tím, že je nutná konzultace náhrady zmeškané výuky s garanty jednotlivých předmětů. I Vaše současná výpomoc v Nemocnici Nový Jičín AGEL a.s. na DPČ je tedy důvodem pro omluvení z výuky, je však třeba, abyste si s garanty potvrdil, jakým způsobem si ji budete moci nahradit.

 
  • 22. 10. 2020
 Otázka: Dobrý den! Chtěla bych zeptat, jestli on-line výuka bude do konce semestru a jak budou probíhat zkoušky.

Odpověď: Dobrý den, v tuto chvíli nelze určit, jak dlouho bude nutné distanční vzdělávání, ale pro lékařské fakulty i nadále platí řada výjimek z obecně platných nařízení a zákazů. Konkrétně je povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi, a konání zkoušek v počtu do 10 osob. I nadále platí principy uvedené v deklaraci společného postupu lékařských fakult a další podrobnosti najdete v dopise paní prorektorky Králíčkové ze dne 21. 10. 2020.

Záleží na garantovi předmětu, jakou aktuálně volí metodu výuky - kontaktní, distanční, hybridní. Současné zhoršování epidemické situace a jejích následků však s největší pravděpodobností povede k přesunu na distanční výuku všech předmětů, i přes stále platné povolení výuky kontaktní

 
  • 21. 10. 2020
Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem bude organizována výuka od 22. 10.?

Odpověď: Dobrý den, vládní opatření ze dne 21. 10. nemění dosavadní režim výuky na lékařských fakultách. Podrobnosti se můžete dočíst například v prohlášení paní prorektory Králíčkové, které bylo v návaznosti na tyto změny publikováno na našem webu a rozesláno studentům: https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Koronavirus/Informace-o-vyuce/K-usneseni-vlady-ze-dne-21-rijna-2020/


 
  • 19. 10. 2020
Otázka: Dobrý den, zvažuje fakulta změnu harmonogramu výuky (popřípadě zkoušek) pro ročníky, kterých se týká vyhlášená pracovní povinnost? Je možné, že se podobného kroku ze strany fakulty dočkáme v případě, kdy bude významná část studentů vykonávat tuto povinnost? Děkuji za vyjádření.

Odpověď: Dobrý den, na harmonizaci pracovní povinnosti a studijních povinností intenzivně pracujeme. Jak již bylo zmíněno v deklaraci společného postupu lékařských fakult ze dne 14. 10. 2020, změna harmonogramu výuky je variantou řešení v závislosti na délce trvání vládou nařízené pracovní povinnosti. Jsme však vázáni harmonogramem akademického roku, který je stanoven opatřením rektora Univerzity Karlovy (https://cuni.cz/UK-10354.html )
 
 
Deklarace společného postupu lékařských fakult v ČR pro sladění pomoci studentů ve zdravotnictví s jejich řádným studiem v akademickém roce 2020 - 2021:
V souvislosti s eskalací pandemie Covid-19 v České republice, se souvisejícím vládou nařízeným omezením výuky a s rozsáhlou pomocí stovek až tisíců studentů lékařských fakult ve zdravotnictví, se Asociace děkanů lékařských fakult ČR dohodla na dodržování následujících principů v akademickém roce 2020-21:
 
1.  Hlavním cílem je poskytnout všem studentům podmínky a možnosti k tomu, aby mohli řádně splnit všechny zápočty a zkoušky v tomto akademickém roce a to do 30.9.2021.

2.  K tomuto cíli budou vedení LF přispívat flexibilními úpravami rozvrhů, prodloužením zkouškových období, vypsáním dostatečného počtu náhradních termínů pro praktická cvičení, stáže, zápočty i zkoušky.

3.  Tam, kde bude obor, ve kterém student pomáhá ve zdravotnictví, odpovídat oboru, v němž měl v daném akademickém roce absolvovat klinické stáže či praxi, budou fakulty (po individuálním posouzení garantem oboru) tuto praxi, či její část, uznávat jako rovnocennou náhradu.

4.  Vedení fakult učiní maximum pro to, aby kvalita i kvantita výuky byla touto situací ovlivněna co nejméně. Žádáme však studenty, aby měli pochopení pro případné modifikace výuky zejména v klinických oborech tam, kde vyučující lékaři budou muset současně plnit extrémní požadavky na zdravotní péči o nemocné ať již kvůli vysokým počtům pacientů nebo kvůli práci za nemocné kolegy. 
  • 14. 10. 2020
Otázka: Na našem pracovišti (celkem 8 pracovníků) je jeden pracovník pozitivně testován na Covid 19, druhý bude testován zítra. S pracovníky byla většina kolegů v kontaktu i delší dobu. Samozřejmě dodržujeme platná hygienická opatření (nošení roušek, desinfekce rukou atd.). Na pracoviště dochází studenti na praktickou výuku. Jak máme postupovat? Je nutné veškerou výuku přesunout online? Mají zahájit všichni pracovníci karanténu? Děkujeme za odpověď.

Odpověď: Dobrý den, na tento případ se obdobně vztahuje postup popsaný již v prvním souboru odpovědí ze dne 9. 10. 2020

Všichni COVID pozitivní, musejí být v izolaci min po dobu 10 dnů, v případě, že od 7. dne nejsou přítomny klinické příznaky nemoci COVID 19, tak po 10. dnu mohou znovu nastoupit do výuky.

Ty, kteří přišli do epidemiologicky významného kontaktu, tzn. bez ústenky v těsném kontaktu nad 15min - např. posezení na srazu celý večer, rodinní příslušníci či osoby sdílející domácnost atd. je potřeba v rámci trasování kontaktů nahlásit na Krajskou hygienu, která rozhodne, koho na výtěr pošle, čili kdo bude mít karanténu. V rámci urychlení je potřeba, aby dala pozitivní osoba dohromady seznam - jména, příjmení, telefony, ideálně i adresy.

Předpokládáme, že zmiňovaný pracovník i všichni studenti měli v době výuky ochranné pomůcky, nejednalo se tedy o epidemiologicky významný kontakt. Karanténu by měli zahájit pouze ti pracovníci, kteří splňují podmínky epidemiologicky významného kontaktu. V případě pochybností prosím konzultujte konkrétní detaily přímo s KHS, fakulta v tomto směru nemůže jednotlivé případy řádně vyhodnotit a vydat závazné rozhodnutí.

 
  • 8. 10. 2020
Otázka: Všechna dosavadní praktika budou pro prváky probíhat prezenční formou?

Odpověď: Ano, i nadále platí, že veškeré přednášky budou probíhat online a praktická cvičení prezenčně. Nová vládní opatření platná od 9./12. 10. obsahují výjimku pro lékařské fakulty, která nám umožňuje zachovat praktickou výuku v prezenční formě.

Od pondělí 12. října bude zakázána přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.“
 

Kalendář akcí

<leden 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: