Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 26.10. 2020

Státní zkoušky a kontroly studia

NEJNOVĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI
  • 22. 10. 2020
Otázka: Dobrý den, jsem studentem 6.ročníku všeobecného lékařství a 02.11.2020 mám jít skládat závěrečnou zkoušku z gynekologie a porodnictví nicméně vykazuji příznaky virového onemocnění, které by mohly odpovídat COVID-19 a jsem již i objednaný na test. Chtěl bych se proto zeptat jaké jsou podmínky které musím v případě positivity splnit abych mohl na zkoušku jít a jakým způsobem by se postupovalo v případě že bych tyto podmínky nemohl splnit do 02.11.2020, neboť kvůli přesnému počtu míst není možné se přehlásit na pozdější termín.

Odpověď: Dobrý den, v případě, že bude Váš test pozitivní, bude na KHS, aby určila, zda budete schopný v termínu 2. 11. 2020 absolvovat státní zkoušku, fakulta není oprávněna v tomto směru dělat závazná rozhodnutí.

V případě, že Vám bude z důvodu onemocnění COVID-19 znemožněno se v daném termínů dostavit na státní zkoušku osobně, je možné s garantem konzultovat možnost konání státní zkoušky distančně. Pokud Vám to tedy zdravotní stav dovolí, můžete se s garantem SZZ domluvit na způsobu a podmínkách jejího absolvování distančně ve stanoveném termínu.

Všechny státní zkoušky se budou podle aktuální situace konat kontaktně, distančně nebo kombinovaně.

Pokud Vám Váš zdravotní stav znemožní SZZ absolvovat v aktuálně vypsaných termínech, náhradní termíny bohužel mohou být vypsány až se značným časovým odstupem v souladu se Studijním a zkušebním řádem:

Státní zkoušky
Čl9, bod 12
Řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky, resp. každé její části, stanoví děkan. Každý tento termín se s přesným časovým určením nejméně týden předem zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty; dvoutýdenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty nejméně tři měsíce předem. Termíny musí být vypsány tak, aby tím nebylo dotčeno právo studenta na řádný a dva opravné termíny státní zkoušky nebo její části. Druhého opravného termínu státní zkoušky se účastní proděkan fakulty nebo jiná osoba pověřená děkanem fakulty; tato osoba není členem komise a účastní se veřejné i neveřejné části státní zkoušky…..
 
I v tomto případě je nutné komunikovat přímo s garantem SZZ a domluvit se na dalším postupu.
 

 
  • 9. 10. 2020
Otázka: Dobrý den, chystají se online alternativy ke zkoušení státních zkoušek pro podzimní nebo zimní (případně jarní) období? Situace je každý týden jiná a bylo by fajn vědět, že po měsíci učení se zkouška nezruší, ale jenom přesune online. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Dobrý den, i když to zatím nebylo ve vyjádřeních vlády explicitně uvedeno, budeme usilovat o to, aby byly státní zkoušky zachovány v prezenční podobě nebo alternativní formě v daném termínu. Vše je ve spolupráci s MŠMT, MZ a Asociací děkanů lékařských fakult v řešení a budeme Vás průběžně informovat.
 
 
Aktuální vyjádření hlavní hygieničky FN HK dr. Hobzové:

Dobrý den všem,

studenti v karanténě na výuku nesmí, na ně se pracovní karanténa nevztahuje, ale podle mých informací jsou jich zatím spíše jednotky.

Praktická výuka může probíhat i nadále, ale s ohledem na "lokální epidemiologickou situaci" na klinikách se toto může průběžně měnit.

Nechceme riskovat ničí zdraví, zároveň chceme udržet vzdělanost mediků v maximální možné míře.

Jednotlivé případy jsou se mnou diskutovány.

Vyučující musejí dohlížet na důsledné dodržování nošení roušek a na hygienu rukou mediků a kontrolovat, zda jsou medici zdraví. Tato pravidla snižují riziko šíření nákazy COVID 19.

S pozdravem, LH

 
  • 8. 10. 2020
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli termín státních závěrečných zkoušek obor Všeobecná sestra bude 20.10.2020 nebo bude nějaká změna. Děkuji

Odpověď: Kontroly studia a státní zkoušky zůstávají až do odvolání zachovány.

Kalendář akcí

<leden 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: