Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 29.04. 2021

Opatření MZd - provoz škol od 3. května 2021

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. dubna 2021, které tvoří přílohu č. 1 usnesení vlády č. 418, a upravuje omezení v oblasti školství od 3. května 2021 do odvolání. Pravidla jsou stejná jako tento týden, s drobnou změnou týkající se možnosti sportování v Královehradeckém a Plzeňském kraji.

Omezuje se:

  provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb.

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
 
 • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,
 • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),

  konání

 •   přijímacích zkoušek na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti.
 

To znamená, že:

 • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,
 •  klinická a praktická výuka a praxe studentů posledních ročníků je možná pro všechny studijní programy
 • pro lékařské fakulty, FaF a učitelské studijní programy platí výjimky klinickou a praktickou výuku a praxi jako doposud,
 •  je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 20 přítomných osob,
 •  je možné konat individuální konzultace a poradenské služby (1 na 1).

Zpěv je jako součást vzdělávání povolen pouze ve studijních programech, ve kterých je zpěv stěžejní součástí studijního programu, a to za přítomnosti nejvýše 6 studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu studentů.
 

Sportovní činnosti jsou zakázány, s výjimkou:

 •  studijních programů, kde je sportovní činnost stěžejní součástí studijního programu
 •  sportovních činností v Královéhradeckém kraji, Plzeňském kraji a Karlovarském kraji konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání a za podmínek podle mimořádného opatření upravujícího organizování sportovní činnosti.

I nadále jsou ve vnitřních prostorách vysokých škol povinné respirátory.

Opatření týkající se testování a doporučení MŠMT k praktické výuce zůstávají beze změn.


 

Pohyb ve vnitřních prostorách s respirátorem

vnitřní prostory vysokých škol jsou od pondělí 12. 4. 2021 zařazeny na seznam míst, kde je nutné mít respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.
 
Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.
 
 

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: