Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 05.05. 2021

Provoz vysokých škol od 10. května 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. května 2021, které tvoří přílohu č. 1 usnesení vlády č. 433, a upravuje omezení v oblasti školství od 10. května 2021 do odvolání. Oproti minulému a tomuto týdnu nastává hned několik  změn (vyznačeny tučně).

 

Omezuje se provoz škol a školských zařízení ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje tak, že se omezuje:

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
 

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů,

b) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba) a

c) zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.

 

To znamená, že:

  • klinická a praktická výuka a praxe je možná pro VŠECHNY studenty, bez ohledu na ročník a studijní program,
  • je možné konat prezenční zkoušky ve studiu bez limitu studentů – se zachováním povinného rozestupu minimálně 1,5 metru,
  • je možné konat individuální konzultace a poradenské služby (1 na 1).

 

Zpěv je jako součást vzdělávání povolen pouze ve studijních programech, ve kterých je zpěv stěžejní součástí studijního programu, a to za přítomnosti nejvýše 6 studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu studentů.

 

Sportovní činnosti jsou zakázány, s výjimkou:

  • studijních programů, kde je sportovní činnost stěžejní součástí studijního programu
  • sportovních činností ve všech krajích s výjimkou Jihočeského, Zlínského a kraje Vysočina, konaných ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání.

 

Z opatření jsou vyjmuty kraje Jihočeský, Zlínský a Vysočina, o nichž bude vláda rozhodovat ve čtvrtek na základě aktuální epidemiologické situace.

 

I nadále jsou ve vnitřních prostorách vysokých škol povinné respirátory.

 

Opatření týkající se testování a doporučení MŠMT k praktické výuce zůstávají beze změn.

 

 

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: