Fakulta

LFUK-HK-sedlarop
Poslední změna: 05.03. 2021

Pracovní povinnost pro studenty LF HK

Stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult ze dne 4. 3. 2O2I

Asociace děkanů lékařských fakult ČR nesouhlasí s uvažovaným plošným přikázáním pracovní povinnosti všem studujícím v programu Všeobecné lékařství a nadále deklaruje ochotu dále rozšířit dobrovolnou pomoc, do které je v současnosti zapojeno více jak 500 studentů medicíny.

Pokud bude vzhledem k zcela mimořádně krizové situaci nařízení pracovní povinnosti nezbytné k záchraně životů pacientů, požadujeme, aby byly dodrženy následující podmínky:
 
 • Nedojde k necitlivému a nesystémovému nařizování pracovní povinnosti studentům již zapojeným do dobrovolné pomoci.
 • Na omezenou dobu 3 týdnů budou povoláni studenti 5. ročníků, kteří by měli být dle novelizovaného zákona č.9612004 zařazováni na pozice odpovídající vzdělání praktické sestry a v případě krajní nouze i studenti  4. ročníků jako ošetřovatelé.
 • Studenti budou při nástupu očkováni proti Covid-19 stejně jako ostatní zdravotničtí pracovníci.


Děkani lékařských fakult upozorňují, že již třetí obnovení pracovní povinnosti pro naše studenty závažné ohrožuje kvalitu přípravy na lékařské povolání a může tak mít negativní dopad na celou společnost. 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2.LF UK, předseda ADLF

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni

doc. MUDr. Rastislav Mad'ar, PhD.,MBA, FRCS, děkan LF OU

prof. MUDr. Jiří Mandák, Ph.D., děkan LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan LF MUNl

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan LF UP
Pracovní povinnosti pro studenkty LF HK je ode dne 10. prosince 2020 zrušena.

Potvrzení obdrží studenti z krajských úřadů do 30 dnů.


Poděkování studentům LF HK


Usnesením vlády č. 1292 ze dne 7. prosince 2020 bude ode dne 10. prosince 2020 zrušeno Usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2020 v bodě I (viz níže)


Usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2020, vláda ukládá
 •  k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům
  • a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol,
  • b) pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství na veřejné vysoké škole,
  • c) pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie na veřejné vysoké škole,
  • d) posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,
  • e) všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program,

 
 

Kalendář akcí

<říjen 2021>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: