Fakulta

Vlachova, Radka
Poslední změna: 16.10. 2019

Informace k průběhu voleb do AS UK

Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy vyhlásilo na naší fakultě volby do AS UK v souladu se Statutem UK a Volebním řádem UK. Na základě toho Akademický senát LF stanovil termíny voleb, jmenoval členy dílčí volební komise a jejího předsedu – doc. Ing. Jaroslava Chládka, Ph.D. z Ústavu farmokologie. Volby připravuje, řídí a stížnosti vyřizuje dílčí volební komise.

Zvolení zástupci naší fakulty budou vykonávat svoji funkci v Akademickém senátu UK v období od 1. 2. 2020 do 30. 1. 2023.
Volby do AS UK - zaměstnanci + studenti 
 
Volební místnosti budou otevřeny takto:
 
Úterý - 26. 11. 2019 - budova EC (Výukové centrum LF ve FN) = 8,00 – 15,00 hod
Středa - 27. 11. 2019 - budova LF - Šimkova ul. (zasedací místnost děkanátu) = 8,00 – 15,00 hod
 
Podávání návrhů kandidátů: do pátku 15. 11. 2019 do 12.00 hod. (písemně).
 
Za kandidáta může být navržen akademický pracovník (student do studentské části AS UK), který je členem akademické obce fakulty. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce fakulty, a to předsedovi dílčí volební komise nejlépe prostřednictvím sekretářky AS LF HK - R. Vlachové z děkanátu LF. Navržení kandidáti pak budou osloveni předsedou dílčí volební komise či pověřeným členem této komise, zda se svou kandidaturou souhlasí (písemný souhlas). Návrhy na kandidáty, kteří s kandidaturou vyslovili souhlas, budou průběžně zveřejňovány na www stránce Akademického senátu, jež je veřejně přístupná z hlavní www stránky LF.

Seznam voličů akademických pracovníků tvoří:

  • Seznam akademických pracovníků LF HK včetně, kteří mají pracovní úvazek u LF.

Seznam voličů studentů tvoří:

  • Seznam studentů LF HK všech studijních programů.


Dle statutu UK ze 14. prosince 2016, část II, čl. 5, odstavec 10 se mimo jiné dále hovoří o voličích takto: Osoby, které jsou současně akademickými pracovníky i studenty, mohou volit a být voleni do Senátu jako akademičtí pracovníci i jako studenti. V případě, že jsou zvoleni jako akademičtí pracovníci i jako studenti, mohou vykonávat pouze jeden mandát, a to ten, o němž to prohlásí hlavní volební komisi, a to bez zbytečného odkladu po vyhlášení výsledku voleb, nejpozději však do sedmi dnů od výzvy hlavní volební komise.

Vlastní volby:

Hlasovací lístky (zvlášť pro volbu akademických pracovníků a pro volbu studentů) budou voličům předány ve volební místnosti. Volič vyznačí ve volebním lístku nejvýše dva kandidáty, tj. počet mandátů, který má jak akademická, tak studentská část přidělen v rámci AS UK.

Zpracování výsledků proběhne po skončení voleb.

O veškeré přípravě a průběhu voleb budete dále informováni prostřednictvím webu fakulty.

Kalendář akcí

<prosinec 2019>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: