Fakulta

Vlachova, Radka
Poslední změna: 30.11. 2021

Vyhlášení voleb do AS LF HK - akademická část pro období 2022-2025

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen AS LF HK) vyhlásil a schválil na základě čl. 3 Volebního řádu AS LF HK volby do akademické (zaměstnanecké) části AS LF HK pro období  2022 – 2025 (1. 2. 2022 – 31. 1. 2025).

Volby jsou dvoukolové a proběhnou v době od 8.00 do 15.00 hod. v těchto dnech:

1. kolo v úterý 16. 11. 2021
2. kolo v úterý 30. 11. 2021.
 
  • Pro zaměstnance sídlících v Šimkově ulici, Rehabilitační kliniky a Kliniky pracovního lékařství je volebním místem zasedací místnost děkanátu.
  • Pro zaměstnance Ústavu lékařské biologie a genetiky, Ústavu lékařské biochemie a zaměstnance z Fakultní nemocnice HK je volebním místem Výukové centrum LF HK v areálu FN HK.
 
V případě nutnosti opakovat volby by byl náhradní termín posunut vždy o týden.
 
Volební komise bude ustavena v souladu s Čl. 4 a Čl. 7 Volebního řádu AS LF HK.

Časový harmonogram:
  • Zveřejnění kandidátní listiny pro 1. kolo voleb: pátku 5.11.2021
  • Výsledky 1. kola: do pátku 19.11.2021
  • Zveřejnění kandidátní listiny pro 2. kolo voleb: středy 24.11.2021
  • Výsledky 2. kola: do čtvrtka 2.12.2021

Volby připravuje, řídí a stížnosti vyřizuje volební komise, sestavená z členů akademické obce. Podrobnosti o průběhu voleb jsou k dispozici u zástupců pracovišť ve volební komisi.

Na svém prvním zasedání, které se konalo dne 14.10.2021, si volební komise zvolila předsednictvo ve složení:
  • předseda: Mgr. Michal Kuchař
  • místopředseda: PhDr. Pavel Nečas, Ph.D.
  • a mluvčí: MUDr. Michal Mrázik

Na seznam akademických pracovníků budou zařazeni i studenti doktorského studijního programu, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky fakulty a kteří požádají sekretářku AS LF HK R. Vlachovou (vlachovar@lfhk.cuni.cz) do 1.11.2021 o zařazení na listinu oprávněných voličů a na kandidátní listinu do akademické části senátu.

Pokud nebude chtít být akademický pracovník zařazen do seznamu kandidátů už před prvním kolem, informuje v termínu do 31.10.2021 sekretářku AS LF HK R. Vlachovou o vyškrtnutí ze seznamu kandidátů. Na seznamu voličů však nadále zůstává. Tuto skutečnost sdělte na email vlachovar@lfhk.cuni.cz.

Volby mohou probíhat souběžně ve více budovách fakulty. Pro toto uspořádání voleb je podmínkou vytvoření seznamu oprávněných voličů pro každé volební místo. Jméno oprávněného voliče bude uvedeno v seznamech pouze jedenkrát. Volič může požádat volební komisi o změnu volebního místa, nejpozději však do pátku 12.11.2021 do 12.00 hodin.

Není tedy přípustné, aby volič, který má stanoveno volební místo ve FN HK, volil na LF HK a opačně.


Volební řád AS LF HK

 
  prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
předseda AS LF HK
 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: