Fakulta

Vlachova, Radka
Poslední změna: 05.11. 2018

Vyhlášení voleb do AS LF HK - akademická část pro období 2019-2022

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen AS LF HK) vyhlásil a schválil na základě čl. 3 Volebního řádu AS LF HK volby do akademické (zaměstnanecké) části AS LF HK pro období  2019 – 2022 (1. 2. 2019 – 31. 1. 2022).

Volby jsou dvoukolové a proběhnou v době od 8.00 do 15.00 hod. v těchto dnech:

1. kolo ve středu 14. 11. 2018
2. kolo ve středu 28. 11. 2018.
 
  • Pro zaměstnance teoretických ústavů sídlících v Šimkově ulici, Rehabilitační kliniky a Kliniky pracovního lékařství je volebním místem zasedací místnost děkanátu.
  • Pro zaměstnance Ústavu lékařské biologie a genetiky, Ústavu lékařské biochemie a zaměstnance z Fakultní nemocnice HK je volebním místem Výukové centrum LF HK v areálu FN HK.
 
V případě nutnosti opakovat volby by byl náhradní termín posunut vždy o týden.
 
Volební komise bude ustavena v souladu s Čl. 4 a Čl. 7 Volebního řádu AS LF HK.

Časový harmonogram:
  • Zveřejnění kandidátní listiny pro 1. kolo voleb: pondělí 5.11.2018
  • Výsledky 1. kola: do pátku 16.11.2018
  • Zveřejnění kandidátní listiny pro 2. kolo voleb: pondělí 19.11.2018
  • Výsledky 2. kola: do pátku 30.11.2018

Volby připravuje, řídí a stížnosti vyřizuje volební komise, sestavená z členů akademické obce. Podrobnosti o průběhu voleb jsou k dispozici u zástupců pracovišť ve volební komisi.

Na svém prvním zasedání, které se konalo dne 15.10.2018, si volební komise zvolila předsednictvo ve složení:
  • předseda: PhDr. Pavel Nečas, Ph.D.
  • místopředseda: MUDr. Renata Ferenčíková, Ph.D.
  • a mluvčí: Mgr. Michal Kuchař

Na seznam akademických pracovníků jsou zařazeni i studenti doktorského studijního programu, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky fakulty a kteří požádají sekretářku AS LF HK R. Vlachovou (vlachovar@lfhk.cuni.cz) do 2.11.2018 o zařazení na listinu oprávněných voličů a na kandidátní listinu do akademické části senátu.

Pokud nebude chtít být akademický pracovník zařazen do seznamu kandidátů už před prvním kolem, informuje v termínu do 31.10.2018 sekretářku AS LF HK R. Vlachovou o vyškrtnutí ze seznamu kandidátů. Na seznamu voličů však nadále zůstává. Tuto skutečnost sdělte na email vlachovar@lfhk.cuni.cz.

Volby mohou probíhat souběžně ve více budovách fakulty. Pro toto uspořádání voleb je podmínkou vytvoření seznamu oprávněných voličů pro každé volební místo. Jméno oprávněného voliče bude uvedeno v seznamech pouze jedenkrát. Volič může požádat volební komisi o změnu volebního místa, nejpozději však do 12 hodin dne předcházejícímu prvnímu dnu voleb, tj do 13.11.2018 do 12.00 hodin.

Není tedy přípustné, aby volič, který má stanoveno volební místo ve FN HK, volil na LF HK a opačně.


Volební řád AS LF HK

 
  prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
předseda AS LF HK
 

Kalendář akcí

listopad 2018
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: