Fakulta

Vlachova, Radka
Poslední změna: 18.11. 2021

Vyhlášení voleb do AS LF HK - studentská část

Akademický senát LF v HK na základě Čl. 3 Volebního řádu Akademického senátu LF na svém zasedání dne 7. 6. 2021 schválil následující termíny pro konání voleb do studentské části AS LF HK pro období 2022 – 2024 (1. 2. 2022 - 31. 1. 2024):
 
  • ve středu - 8. 12. 2021 – 8.00 – 15.00 hod. = budova EC = všechny studijní programy
  • ve čtvrtek - 9. 12. 2021 – 8.00 – 15.00 hod. = budova LF, Šimkova ul. (zasedací místnost děkanátu) = všechny studijní programy
 
Volby jsou jednokolové.

V případě nutnosti opakovat volby by byl náhradní termín posunut vždy o týden.
           
Volební komise budou ustaveny v souladu s Čl. 13 Volebního řádu Akademického senátu LF. Volební místnost v budově LF, Šimkova ulice – zasedací místnost děkanátu a volební místnost ve FN – budova EC.


TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ KANDIDÁTŮ PRODLOUŽEN DO 26.11.2021


Návrhy na kandidáty se podávají do 26.11.2021 do 12.00 hod. sekretářce senátu R. Vlachové. Členové volební komise vyžádají písemný souhlas navrženého s kandidaturou.

Formulář: Souhlas s kandidaturou ke stažení: ZDE.
 
Za kandidáta může být navržen student/ka, který/á je členem akademické obce fakulty. Navrhovat kandidáty může každý student, který je členem akademické obce fakulty.
 
Do studentské části senátu se volí 12 zástupců akademické obce fakulty z řad studentů v pěti volebních skupinách. Tyto skupiny tvoří:

a) studenti studijního programu Všeobecné lékařství,
b) studenti studijního programu Zubní lékařství,
c) studenti studijních programů General Medicine a Dentistry uskutečňovaných                v anglickém jazyce,
d) studenti bakalářských studijních programů,
e) studenti doktorských studijních programů.
           
Každý člen studentské části AO ve smyslu článku 2 odst. 4 má právo volit do senátu a být volen do studentské části senátu. Počet volených zástupců a počet náhradníků v každé ze studijních oblastí je stanoven tímto volebním řádem takto:
 
  • ve volební skupině a) 6 členů senátu a 6 náhradníků,
  • ve volební skupině b) 2 členové senátu a 2 náhradníci,
  • ve volební skupině c) 2 členové senátu a 2 náhradníci,
  • ve volební skupině d) 1 člen senátu a 2 náhradníci,
  • ve volební skupině e) 1 člen senátu a 2 náhradníci.
 
Návrhy kandidátů jsou předkládány písemně a musí obsahovat:
a)         jméno kandidáta,
b)         volební skupinu ve smyslu čl. 12 odst. 1,
c)         ročník studia kandidáta,
d)        souhlas kandidáta s kandidaturou.
          
Volební komise sestaví na základě předložených návrhů kandidátní listiny za jednotlivé volební skupiny. Kandidátní listiny všech kandidátů rozdělených podle volebních skupin zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty.   
           
Kandidátní listiny musí obsahovat nejméně dvanáct kandidátů za studijní oblast a) a čtyři kandidáty za každou studijní oblast b), c), d), e). V případě, že kandidátní listiny požadovaný počet kandidátů neobsahují, rozhodne o dalším postupu volební komise. 

Vlastní volby:
Při vlastní volbě je člen studentské části akademické obce povinen prokázat volební komisi svou totožnost (průkazem studenta nebo jiným dokladem).  Účast stvrdí volič svým podpisem v seznamu voličů. Každý oprávněný volič obdrží od komise volební lístek pro svou studijní oblast.
           
Volbu provede volič tak, že na hlasovacím lístku označí jméno ze seznamu kandidátů maximálně v počtu odpovídajícím limitu pro danou volební skupinu a vhodí hlasovací lístek do schránky pro odevzdávání hlasovacích lístků.
 
Seznam voličů tvoří seznam studentů LF včetně studentů doktorského studijního programu.
 
Zpracování výsledků proběhne následující den po skončení voleb.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF HK 

Kalendář akcí

<prosinec 2021>
poútstčtsone
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: