Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 20.04. 2020

Aktuální informace pro studenty posledních ročníků

Od 20. 4. jsou umožněny individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních, které jsou součástí studia (týká se pouze MUDr.). Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.

 

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, obhajoby a konzultace závěrečných prací apod. se mohou od 20. 4. 2020 konat prezenčně, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 5 osob, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje, apod.).


Distanční formu státní závěrečné zkoušky  umožní Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který nyní čeká na schválení Senátem České republiky a na podpis prezidenta ČR.


Až tento zákon vyjde ve Sbírce zákonů a bude registrován navazující univerzitní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově, bude možné vykonávat i státní závěrečné zkoušky distančně. Předpokládáme, že k tomu dojde na konci dubna. Distanční konání bude umožněno zejména tehdy, kdy není možné realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.)

 

Zkoušky konané mimo poslední ročník nadále i po 20. 4. distanční formou

Zkoušky a další kontroly studia předmětu mimo poslední ročník lze vykonávat pouze distanční formou.

 

 

Výuka a konzultace

Od 20. 4. jsou dále možné individuální aktivity studentů v posledním roce studia – např. konzultace, prakticky zaměřená výuka (například laboratorní cvičení)" apod. (do počtu 5 osob).
 

Hromadná výuka ve všech ročnících a jakákoliv jiná výuka mimo poslední ročníky probíhá nadále pouze distančními formami (on-line), a to do odvolání.

 

I nadále není možné konat státní rigorózní zkoušky, jež jsou součástí rigorózního řízení (prezenčně, ani distančně).


 

Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: