Fakulta

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 14.07. 2022

MOTUL

OP VaVpI na LFUKHK

 

Modernizace budovy teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

 

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, pro projekt Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK vedeného pod registračním číslem CZ.1.05/4.1.00/11.0249.

 

Základní informace o projektu

  • Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaného vzdělání a kvality prováděného VaV. Realizací projektu dojde k úpravě částí budovy teoretických ústavů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (v Šimkově ulici čp. 870 v Hradci Králové) na moderní prostory vyhovující současným standardům a normám, které budou vybaveny moderními přístroji a zařízeními pro zvýšení kapacity a tím možnosti pro zkvalitnění výuky jak pregraduální, tak postgraduální, vč. výzkumu. Rekonstrukce se dotkne Ústavu histologie a embryologie, Ústavu anatomie a části pro celofakultní využití.

 

  • Specifické cíle projektu

Dotčená pracoviště získají moderní přístroje a zařízení, např. pro projekci mikroskopického obrazu, měření velikosti a vnášení měřítka. Zařízení také usnadní práci ve skupinkách, protože prohlížení mikroskopického obrazu na monitorech budou moci sledovat dva studenti současně a zároveň umožní snadnou kontrolu vyučujícím. Modernizované prostory včetně vybavení budou kapacitně i charakterově optimální pro zpracování a hodnocení biologických vzorků získaných při vědeckovýzkumné činnosti, do níž jsou zapojeni studenti doktorského studijního programu. Projekční zařízení umístěné na pitevně i v učebně umožní přímé demonstrace pitvaného materiálu i opakované využití záznamů v přednáškách či k samostudiu. Rozšíří se i prostory pro kvalitnější přípravu výukových preparátů a pro ukládání a zpracování kosterního materiálu. Dále dojde k vybavení prostorů AV technikou a datovými sítěmi tak, aby umožňovalo všechny formy moderní výuky. Jedna z učeben bude navíc vybavena technikou pro multimediální interaktivní počítačem podporovanou výuku. Celkem bude zrekonstruováno 1769 m2.

Trakt C 1. NP     posluchárny, studovny (celofakultní využití)
Trakt D 1. NP laboratoře, učebny, pitevny, přípravny, obrazárna
(Ústav anatomie)
Trakt D 2. NP laboratoře, učebny, pracovny, sekretariát ústavu
(Ústav anatomie a Ústav histologie a embryologie)
Trakt D 5. NP

praktikárna, pracovny
(Ústav histologie a embryologie)

 

  • Dotace

Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou celkové způsobilé výdaje projektu ve výši 66 601 669,00 Kč, z toho 56 611 418,65 Kč je čerpáno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %) a 9 990 250,35 Kč ze Státního rozpočtu České republiky (15 %).

 

  • Harmonogram projektu
01. 10. 2011                  zahájení projektu
01. 03. 2013 zahájení fyzické realizace projektu
18. 03. 2013 vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
30. 06. 2015 ukončení fyzické realizace projektu                        

 

  • Průběh modernizace
03. 08. 2013                   stavební povolení s nabytím právní moci
26. 03. 2014 podpis smlouvy o dílo se stavební firmou
01. 04. 2014 předání staveniště
10. 09. 2014 dodání kamenných pitevních stolů (trakt D)
15. 09. 2014 dílčí předání a převzetí stavebního díla (trakt D)
30. 09. 2014 dodání interiérů (trakt D)
19. 11. 2014 zahájení zkušebního provozu (trakt D)
28. 11. 2014 dodání AV techniky (trakt D)
02. 03. 2015 kompletní předání a převzetí stavebního díla
20. 03. 2015 dodání AV techniky (trakt C)
31. 03. 2015 dodání interiérů (trakt C)
03. 04. 2015 závěrečná kontrolní prohlídka stavby SÚ
14. 04. 2015 kolaudační souhlas (trakt D)
15. 04. 2015 kolaudační souhlas (trakt C)
01. 06. 2015 slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor
08. 06. 2015 dodání posledního přístroje pro výuku a výzkum

 

  • Realizační projektový tým
řešitel projektu prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
garant projektu doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
manažer projektu Mgr. Petra Kubizňáková
asistent projektu Mgr. Petra Smolová

 

  • Dodavatelé
projektant, autorský dozor architekti chmelík & partneři, s.r.o. 
technický dozor investora a koordinátor BOZP INGENIRING KRKONOŠE, a.s.
zhotovitel stavby VALC, s.r.o.
dodavatel interiéru Vesna Interiors, s.r.o.
dodavatel AV techniky Nowatron Elektronik, spol. s.r.o.
dodavatel kamenných pitevních stolů ART STONE, s.r.o.

 

  • Veřejné zakázky na profilu zadavatele

Prováděcí dokumentace vč. autorského dozoru k projektu Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK

Audity projektů realizovaných v rámci OP VK a OP VaVpI

Stavební práce pro projekt Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK

Vnitřní vybavení pro projekt Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK

Služby TDI a koordinátora BOZP pro projekt Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK II

Zhotovení a dodávka pitevních stolů pro projekt Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK II

Dodávka přístrojů pro projekt Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK

Dodávka ICT, AV techniky pro projekt Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK

Dodávka přístrojů pro projekt Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK II.

Dodávka přístrojů pro projekt Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK III.

Dodávka přístrojů pro projekt Modernizace budovy teoret. ústavů LFHK UK v HK IV.

 

Projekt MOTUL v médiích

30. 05. 2015       Hradecký deník Histologové budou nově bádat 'na půdě', úpravy stály miliony
31. 05. 2015 Královéhradecké novinky.cz Lékařská fakulta UK v Hradci dokončila operaci MOTUL
01. 06. 2015 Hradec Kralove.cz Rekonstrukce lékařské fakulty za 67 milionů je hotová
01. 06. 2015 Český rozhlas Už jste byli někdy v pitevně? Novou mají medici v Hradci Králové

 

Kalendář akcí

<září 2022>
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: