Fakulta

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 12.10. 2015

Fotogalerie VaVC

vizu1vizu2vizu4DSC_6379DSC_6422DSC_6537DSC_6656DSC_6674DSC_6695DSC_6746DSC_6753DSC_6760DSC_6763

Kalendář akcí

<září 2022>
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes:
Absenční výpůjčky z LK studentům MGR oborů v AJAdministrativní změna – Katedra interních oborůDisciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty v Hradci KrálovéDodatek č. 1/2017 ke Kolektivní smlouvě UK Dodatek č. 2/2017 ke Kolektivní smlouvě UKDodatek č. 3/2017 ke Kolektivní smlouvě UKDodatek č. 4/2018 ke Kolektivní smlouvě UKDodatek č. 5/2019 ke Kolektivní smlouvě UKDodatek č. 6/2019 ke Kolektivní smlouvě UKDodatek č. 7/2020 ke Kolektivní smlouvě UKDodržování režimu práce neschopnéhoDoktorandská stipendia v akademickém roce 2021/2022Doplnění podmínek pro předložení doktorské disertační práceDoplňková činnostEvidence, odevzdávání a zveřejňování závěrečných pracíEvidence, účtování a oceňování zásobEvidence, účtování a odpisování majetkuHarmonogram akademického roku 2021 - 2022Harmonogram účetních závěrekHospodaření s prostředky na výzkum a vývojHospodářská a nehospodářská činnost na LF HKInventarizace majetku, závazků a pohledávek v roce 2022Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci KrálovéJednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci KrálovéJednotný vizuální styl Lékařské fakulty v Hradci Králové K interní směrnici T_S-1-Zadávání veřejných zakázekKolektivní smlouva UKKontrola studia a evidence výsledků studiaLikvidace chemikálií a dalších látekLimitovaný příslib neinvestičních prostředků pro výuku na kalendářní rok 2022Metodický pokyn k postupu zaměstnanců při procesu tvorby a evidence smluvMetodika výpočtu režijních nákladů projektů EUMístní provozní bezpečnostní předpis k zajištění bezpečné práce v chlorovně s jímkou odpadních vodNakládání s chemickými látkami a přípravkyNakládání s dokumenty k projektůmO provozu kamerového systému v prostorách Lékařské fakulty v Hradci Králové a ochraně a zpracování osobních údajů při provozu kamerového systémuOběh účetních dokladůObsluha a manipulace s tlakovými lahvemiOchrana majetku v budově Na hraděOdměňování za vědecké publikaceOdpisový plán majetkuOdpovědnost za škodu na odložených věcechOrganizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práciOrganizace specializačního vzdělávání lékařůOrganizační řád děkanátuOrganizační zajištění zasedání vědecké rady Organizační změnaOrganizační změna – Ústav anatomieOrganizační změna – Ústav tělesné výchovyOrganizační změna – Ústav tělovýchovného lékařstvíOrganizační změna – Zřízení pracoviště Centrum podpory moderních výukových metodOrganizační změna - Zřízení pracoviště Simulační centrumOrganizační změny – děkanát 2003Organizační změny – děkanát 2006Organizační změny – Katedra interních oborůOrganizační změny – Mephared, KARIMPlán první pomoci na Lékařské fakultě v Hradci KrálovéPodmínky pro udělení Fingerlandovy, Procházkovy a Blechovy cenyPodmínky pro výplatu stipendia za vynikající studijní výsledky pro akademický rok 2021/2022Podpisový řádPodrobnosti k poskytování příspěvků ze sociálního fondu Lékařské fakulty v Hradci Králové Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisuPoplatky za administrativní úkonyPořizování, používání a evidence razítekPoskytování cestovních náhrad Poskytování dnů osobního rozvoje na Lékařské fakultě v Hradci KrálovéPoskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na Lékařské fakultě v Hradci KrálovéPoskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředkůPoskytování příplatků ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředíPostup pro provádění zvláštního očkování zaměstnanců proti virové hepatitidě BPoužívání fakultních mailových adresPovinnost sledovat nové informace na webuPožární dokumentace budovy teoretických ústavůPožární dokumentace Výukového a výzk. centra UKPracovnělékařské službyPracovní řád Lékařské fakulty v Hradci KrálovéPravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty Lékařské fakulty v Hradci KrálovéPravidla pro konání zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové, habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem distančním nebo hybridním způsobemPravidla pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci KrálovéPravidla pro poskytování tvůrčího volna akademickým pracovníkůmPravidla pro používání platebních karetPravidla pro používání šatních skříněk v budově teoretických ústavůPravidla pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Hradci KrálovéPravidla pro tvorbu, obsah a zveřejňování stránek na webu LFPravidla pro úpravu pracovní doby a dovolené na LF HKPravidla pro užívání telefonů a svěřených mobilních zařízeníPravidla pro uznávání splnění kontrol studiaPravidla pro vytváření a hodnocení individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech Pravidla provádění finanční kontrolyPříloha č. 1 Statutu Lékařské fakulty v Hradci KrálovéPříloha č. 2 Statutu Lékařské fakulty v Hradci KrálovéProgramy celoživotního vzděláváníProjekt CZ.1.05/4.1.00/04.0152 – čerpání mzdových prostředkůProjekt CZ.1.05/4.1.00/04.0152 – účtování a oběh účetních dokladůPronájem nebytových prostorůProvozní řád budovy Na HraděProvozní řád budovy teoretických ústavůProvozní řád budovy Výukového centra v areálu FN HKProvozní řád Lékařské knihovny Lékařské fakulty v Hradci KrálovéProvozní řád počítačové sítě Lékařské fakulty v Hradci KrálovéProvozní řád Výukového a výzkumného centra UKProvozování elektrických zařízení a elektrických spotřebičůPublikační činnost studentů doktorských studijních programůRozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníkůStanovení organizace zabezpečení požární ochranyStatut Ceny Josefiny NapravilovéStatut interního auditoraStatut Lékařské fakulty v Hradci KrálovéStravování studentů doktorských studijních programů prezenčního studia v jídelně stravovacího provozu FN HKStravování zaměstnancůÚčast zaměstnanců na projektech souvisejících s činností fakultyÚhrada za akce a úkony spojené se specializačním vzděláváním lékařůUkládání a skartace účetních písemnostíÚplné znění dodatků ke Kolektivní smlouvě UKÚplné znění Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci KrálovéÚplné znění Jednacího řádu Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci KrálovéÚplné znění Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci KrálovéÚplné znění Volebního řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci KrálovéÚprava hygienického režimu při výuce klinických předmětůVedení účetnictvíVolební řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci KrálovéVstupní preventivní prohlídka a očkování studentůVýkon spisové služby na Lékařské fakultě v Hradci Králové Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury Výplaty náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnostiVyřizování podnětů doručených Lékařské fakultěVyrovnávací období při nerovnoměrně rozvržené pracovní doběZadávání veřejných zakázek - změna2Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programuZařazování osob mezi školitele a školitele konzultantyZásady pro obnovu a správu výpočetní technikyZměna Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci KrálovéZměna Jednacího řádu Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci KrálovéZměna Metodického pokynu k postupu zaměstnanců při procesu tvorby a evidence smluvZměna názvu pracoviště Radioizotopové laboratoře a viváriumZměna OD č. 6/2019 Pravidla pro publikační tvůrčí činnost studentů DSP pro studenty, kteří zahajují studium DSP v akademickém roce 2019/2020 a pozdějiZměna opatření děkana č. 11/2020 Provozní řád počítačové sítě Lékařské fakulty v Hradci KrálovéZměna opatření děkana č. 13/2016-2017 Vstupní preventivní prohlídka a očkování studentůZměna opatření děkana č. 15/2020 Podrobnosti k poskytování příspěvků ze sociálního fondu Lékařské fakulty v Hradci KrálovéZměna opatření děkana č. 8/2021 Kontrola studia a evidence výsledků studiaZměna Pravidel pro organizaci studia na Lékařské fakultě v Hradci KrálovéZměna Volebního řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci KrálovéZvláštní pravidla pro konání kontrol studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové při mimořádných situacíchZvláštní pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2019/2020 na Lékařské fakultě v Hradci Králové