Fakulta

Spulak, Jiri
Poslední změna: 26.06. 2018

Pamětní medaile

V souladu s částí VII., článkem 50 Statutu Lékařské fakulty UK v Hradci Králové uděluje fakulta akademickým pracovníků, studentům, jakož i jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj univerzity nebo fakulty, o rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.

Bronzová pamětní medaile

Oceněný Rok udělení
doc. MUDr. Václav Dostál 2017
PhDr. Jan Comorek, Ph.D. 2016
prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. 2016
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. 2016
RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA 2016
doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 2016
doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D. 2016
ak. malíř Vladimír Suchánek 2015
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. 2015
prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA 2015
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD. 2015
plk. doc. MUDr. Jiří Páral, PhD. 2015
MUDr. Zděněk Fink 2015
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. 2015
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. 2014
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. 2013
doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. 2013
doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc. 2012
doc. MUDr. Jan Harrer, CSc. 2012
doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. 2012
prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc. 2012
prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. 2012
doc. MUDr. Dagmar Hejcmanová, CSc. 2011
MUDr. Marika Bílková 2011
MDDr. Lucie Páleníková 2011
Bc. Vlasta Milfaitová 2011
doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. 2011
Bc. Hana Ulrychová 2011
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 2011
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. 2011
Ing. Otakar Divíšek 2010
MUDr. Vladimíra Halečková 2010
MUDr. Eliška Kupcová 2010
MDDr. Radka Myšáková 2010
Bc. Diana Vajsarová 2010
Ing. Věra Tlapáková 2010
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. 2010
Bc. Simona Kubalová 2009
MDDr. Martina Oudová 2009
MUDr. Tomáš Kupsa 2009
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 2008
Marie Kašlíková 2008
Václav Veselský 2008
Libuše Dřímalová 2008
Kateřina Petrovická 2007
Martin Havel 2007
Renata Dušková 2007
doc. MUDr. Jaroslav Cerman 2007
doc. MUDr. Jiří Endrys, CSc. 2006
prof. ing. Miroslav Ludwig, CSc. 2006
T. Roubíček 2006
Mgr. Sirák  2006
Havrdová 2006
Vlasáková 2006
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. 2006
doc. MUDr. Aleš Ryška, CSc. 2006
MUDr. Miroslava Králová, Ph.D. 2006
MUDr. Čestmír Reček, CSc.  2006
doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.  2006
Martin Frank  2005
Jana  Maryšková  2005
Milada Schirgerová  2005
Lenka Pyciaková 2005
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 2004
brig. gen. doc. MUDr. Leo Klein, CSc. 2004
plk. doc. MUDr. Roman Prymula, CSc. Ph.D. 2004
Zdeněk Turek 2004
doc. MUDr. Jiří Čihula, CSc. 2003
prof. MUDr.Michal Anděl, CSc. 2003
Krajská nemocnice Pardubice 2003
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. 2003
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 2003
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc. 2003
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 2003
Hejna, Laco, Šlaisová  2003
doc. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 2002
doc. MUDr. Vladimír Geršl, CSc. 2002
prof. Bernard A. Ackerman  2002
 Georgios J. Tsermoulas 2002
Pavel Rozsíval  2002
Martina Hamerníková  2002
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 2002
prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc. 2001
Dr. John D. Gosney 2001
prof. MUDr. Přemysl Poňka, CSc. 2001
Vokůrková, Očenášková, Fortelská 2001
Jan Smit  2001
PhDr. Josef Bavor  2001
prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, CSc. 2000
Malina, Baše, Truhlář, Burešová 2000
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.  2000
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. 2000
doc. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. 1999
prof. Tom McDonald, M.D. 1999
doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc. 1999
prof. MUDr. Andrej Hajtman, Ph.D. 1999
Dr. Issam Awwa, D.D.S, M.S.D. 1999
prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc. 1999
prof. MUDr. Július Plank, DrSc. 1999
doc. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. 1998
Dr. Michal Čierny 1998
prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc. 1998
 Claude Vian, DrSc. 1998
prof. MUDr. Milan Doskočil, DrSc. 1998
PhDr. Helena Justová  1998
doc. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. 1997
doc. MUDr. Yvona Mazurová, CSc. 1997
prof. William Russell, M.S. 1997
prof. MUDr. Jaroslav Kos 1997
doc. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc. 1996
doc. MUDr. Josef Špaček, DrSc. 1996
prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. 1995
 prof. Bereiter-Hakn 1995
ak. malíř Vladimír Komárek  1995
PhDr. Vladimír Panoušek  1995
Jaroslava Pečenková  1995
doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. 1995
Ing. Jiří Vlček  1995
doc. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. 1995
doc. MUDr. Ivana Dvořáčková, DrSc.  1995
doc. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. 1995
Ing. Martin Dvořák  1995
prof. Michael Balls  1994
prof. Horst Spiellman  1994
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. 1994
doc. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 1994
doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc. 1994
prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. 1994
doc. MUDr. Leoš Heger,  CSc. 1994
Ing. Eva Jindrová 1994
doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. 1994
prof. Klíma 1993
doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc. 1993
MUDr. Ivan Drašnar  1993
MUDr. Jindrák 1992
Ing. Tomaňa 1992
doc. Ing. Ladislav Strnad, CSc. 1987
Milena Hodáňová  1987
doc. MUDr. Marie Nožičková, CSc. 1987
prof. MUDr. V. V. Vinogradov 1987
doc. MUDr. Vladimír Brzek, CSc. 1986
 František Koleš 1986
Růžena Pavelková  1986
doc. MUDr. Jaroslav Svěrák, DrSc. 1986
Olga Veverková  1986
Novosibirskij stát. lék. institut 1985
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. 1985
doc. MUDr. Josef Eliáš, CSc. 1985
PhDr. Jiří Otčenášek  1984
doc. MUDr. Jiří Sedláček, CSc. 1984
MUDr. Luděk Weiner  1984
prof. MUDr. Simon Miklos, DrSc. 1984
Pavilonis 1984
prof. MUDr. Zdeněk Krejčí  1983
MUDr. Abisal Chadřibatinomovič Jelojeu  1983
doc. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. 1983
doc. MUDr. Josef Novák, CSc. 1983
Marie Dudlová  1983
doc. RNDr. Ing. PhMr. Vladimír Chmelař, CSc. 1983
prof. MUDr. Herman Krsek  1982
Eva Hájková 1982
doc. MUDr. Ivan Vodička, CSc. 1982
Ing. Jiří Fejfar  1981
MUDr. Stanislav Němeček, CSc. 1981
Ludmila Haklová  1981
PhDr. Zahradniček, CSc. 1981
Farmaceutická fakulta UK HK 1980
Dr. Adolf Mudruňka, CSc. 1980
Ing. Libor Kokrda  1980
doc. František Hanuš  1980
prof. Rzounek 1980
Vlastimil Dobiáš  1980
doc. MUDr. Miroslav Zapletálek, DrSc. 1980
doc. MUDr. Ivan Vodička, CSc. 1980
doc. MUDr. Jiřina Martínková, CSc. 1980
MUDr. František Langr 1980
doc. MUDr. Miroslav  Ledvina, CSc. 1980
MUDr. František Morávek, CSc. 1980
doc. MUDr. Zdeněk Nožička, CSc. 1980
Miluše Šlapáková  1980
Čs. státní koupele Piešťany 1980
Michajlov Krasnov 1979
Gustav Brož  1979
genplk. MUDr. F. J. Komarov, DrSc. 1979
genmjr. MUDr. V. S. Novikov, DrSc. 1979
genpor. MUDr. K. M. Lisicin, DrSc. 1979
plk. MUDr. V. A. Bělov 1979
plk. MUDr. O. P. Nikonov 1979
genmjr. MUDr. J. V. Simopalnikov, DrSc. 1979
pplk. Michal Ivančák  1979
genplk. prof. MUDr. N. G. Ivanov 1979
plk. Ing. Miroslav Samobýl 1978
prof. Muschter 1977
MUDr. Vladimír Mlčoch  1976
doc. MUDr. Josef Erben  1976
Josef Jedlička  1976
prom. ped. Miroslav Adam  1975
MUDr. Josef Bartůněk  1975
Jan Bortlík 1975
Olga Češková  1975
plk. MUDr. Milan Dostál, CSc. 1975
plk. Josef Dušek  1975
doc. MUDr. Jindřich Groh, CSc. 1975
pplk. František Gorgoň  1975
Helena Hejzlarová  1975
Dagmar Hnízdová  1975
plk. doc. MUDr. Vratislav Hrdina, CSc. 1975
RNDr. Miroslav Hroch, CSc. 1975
doc. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. 1975
doc. MUDr. Zdeněk Chvojka, DrSc. 1975
MUDr. Vlastimil Janíček  1975
MUDr. Ladislav Jelínek  1975
Irena Kalistová  1975
MUDr. Jaroslav Kopečný  1975
MUDr. Jan Krupička  1975
doc. MUDr. Vladimír Mašurka, CSc. 1975
Ludmila Musilová  1975
doc. MUDr. Lubor Novák, DrSc. 1975
doc. MUDr. Helena Nováková, CSc. 1975
MUDr. František Procházka  1975
 pplk. Jindřich Prokeš  1975
Milada Ptačovská  1975
Zdena Randová  1975
MUDr. Vladimír Rozsíval  1975
plk. doc. MUDr. Karel Slezák, CSc. 1975
pplk. Ing. Otakar Urbánek  1975
MUDr. Rudolf Vaisochr  1975
MUDr. Rudolf Vágner  1975
 Jaroslav Zvára 1975
RSDr. Jiří Kouřílek  1975
Ing. Jiří Šedivka  1975
Jaromír Pliščinský  1975
Miroslav Váša  1975
plk. MUDr. Milan Kubík  1975
Evžen Zachariáš  1975
prof. MUDr. Privěs, DrSc. 1975
prof. Lébr 1975
prof. MUDr. Ivan Vladimír, DrSc. 1974
Lestgafta 1974
 prof. Viktor Lvovič Letunov 1974
prof. Seratim Petrovič Karpman 1974
prof. Schabinski 1974
prof. Říha  1974
REAK předáno fy pro objednávku 1974
delegace z Alessandrie 1973
 Kaleninská universita 1973
doc. Dr. Liepa 1973
genmjr. Dvořák 1973
Nguyen Yinh  1972
taj. sever. Vietnamu 1972
ataše kulturní - Vietnam 1972
Říha  1972
MěNV HK, předsednictvo 1972
doc. Makarevovova  1972
Čebotarev 1972
Cyril Voráč 1972
doc. Dr. Rudolf Klen 1972
 Ivan Kurdratjevič Virodov 1972
delegace z Černigova 1972
Ladislav Skaunic  1971
Jan Mudroch  1971
František Jeřábek  1971
Eduard Švagerka  1971
Jaromír Plištínský   1971
doc. Minjajev 1971
A. O. Levin  1971
Josef Kubias  1970
MUDr. Štěpánka Švorcová, CSc. 1970
doc. RNDr. Jaroslav Květina, CSc. 1970
Miroslav Uhlíř 1970
PhDr. Otakar Baudyš, CSc. 1970
prom. fil. Ladislav Nezkusil  1970
MUDr. Vladimír Nerad, CSc. 1970
doc. MUDr. Vladimír Skaunic, CSc. 1970
doc. MUDr. Ivan Kosmák, CSc. 1970
doc. MUDr. Zdeněk Černoch, CSc. 1970
Růžena Rohoznická  1970
prof. MUDr. Jaroslav Procházka  1970
doc. MUDr. Jiří Kovář  1970
doc. MUDr. Michal Kroó, CSc. 1970
Zdena Stránská  1970
doc. MUDr. Zora Antalovská, CSc. 1970
 MUDr. Miroslav Frank, CSc. 1970
doc. MUDr. Josef Andrýs, CSc. 1970
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, DrSc. 1970
MUDr. Jan Novák, CSc. 1970
doc. MUDr. Oldřich Fiala, CSc. 1970
prof. MUDr. Jaroslav Mělka 1969
prof. MUDr. Jan Hromada, DrSc.  1969
prof. MUDr. Miroslav Šercl, DrSc. 1968
JUDr. Jarmila Kafková  1968
Alois Sauer  1968
Dr. Tadeus Owiňski 1968
doc. Dr. Adam Masztalers  1968
prof. Taylor 1967
 prof. Dr. Višněvský 1967
prof. Dr. Kandil 1967
SSSR 1967
prof. MUDr. Jiří Blecha, DrSc. 1967
prof. MUDr. Miloš Klíma, DrSc. 1967
doc. MUDr. Vilém Pelikán  1966
prof. MUDr. Pantaleon Sazama, DrSc. 1966
Bláha 1966
RNDr. František Bartoš, CSc. 1965
plk. MUDr. Antonín Beneš, CSc. 1965
doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. 1965
doc. MUDr. Zdeněk Bělobrádek 1965
doc. MUDr. Jiří Bílý, CSc. 1965
plk. MUDr. Teodor Blažek  1965
 doc. MUDr. Jaroslav Danda, CSc. 1965
Josef Dlesek  1965
prof. MUDr. Vladimír Dvořák   1965
MUDr. Jiří Endrys  1965
doc. MUDr. Jaromír Emr, CSc. 1965
doc. MUDr. Lubomír Faltýnek, CSc. 1965
prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc. 1965
plk. doc. MUDr. Zdeněk Fink, CSc. 1965
MUDr. Ivo Hais  1965
Jaroslav Havránek  1965
MUDr. Vladimír Herout, CSc. 1965
Josef Hodek  1965
 prof. MUDr. Břetislav  Janoušek 1965
doc. Jaromír Jasný 1965
doc. MUDr. Jiřina Jindřichová  1965
plk. prof. MUDr. Vilo Jurkovič, DrSc. 1965
MUDr. Zdeněk Kamínek  1965
Jaroslav Kracík  1965
MUDr. Rudolf Klen, CSc. 1965
 doc. MUDr. Zdeněk Kraus, CSc. 1965
pplk. MUDr. František Kyntera, CSc. 1965
plk. doc. MUDr. Josef Mráz, CSc. 1965
doc. MUDr. Pavel Nádvorník, CSc. 1965
MUDr. Pavel Navrátil 1965
Oldřich Peca 1965
doc. MUDr. Jaroslav Peregrin, CSc. 1965
MUDr. Vladimír Plachý, CSc. 1965
MUDr. Jiří Polák, CSc. 1965
MUDr. Vladimír Půža, CSc. 1965
Růžena Rohoznická  1965
 prof. MUDr. Jan Řehoř, DrSc. 1965
prof. RNDr. Vilém Santholzer, DrSc. 1965
PhDr. Alexandra Schierová  1965
 Františka Součková 1965
MUDr. Milan Srch, CSc. 1965
doc. MUDr. Leo Steinhart, DrSc. 1965
Rudolf Steinbauer  1965
MUDr. Zdeněk Stránský  1965
 prom. ek. Miloš Stružka  1965
doc. MUDr. Jaromír Svěrák, DrSc. 1965
prof. Eduard Šébl 1965
MUDr. Josef Šebesta  1965
doc. MUDr. Josef Šimek, CSc. 1965
MUDr. Otakar Štancl  1965
doc. MUDr. Josef Šváb, CSc. 1965
doc. MUDr. Miloslav Tušl, CSc. 1965
plk. doc. MUDr. Oldřich Vincent, CSc. 1965
Oldřich Vašíř  1965
MUDr. Oldřich Vejbora  1965
 MUDr. Radomír Zoubek 1965
Dr. Čeněk Císař 1965
arm. gen. Lomský  1965
gen. Černý  1965
prof. Dr. Procházka  1965
doc. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.  1965
prom. práv. Polák 1965
doc. MUDr. Máček, CSc. 1965
doc. MUDr. Machula, CSc. 1965
prof. MUDr. Lenfeld, CSc. 1965
prof. MUDr. Poláček, DrSc. 1965
Jan Rejchrt  1965
Zbyněk Vokrouhlický 1965
doc. MUDr. Vacek, CSc. 1965
 prof. MUDr. Josef Čančík 1965
MUDr. Jaroslav Gabriel, MzD. 1965
 prof. MUDr. Jan Hybášek, DrSc. 1965
Vladimír Kasal 1965
MUDr. Jan Kebort 1965
prof. MUDr. Krajník 1965
genmjr. MUDr. Josef Krčál  1965
prof. MUDr. Vladislav Kruta   1965
doc. MUDr. Aleš Kučera  1965
prof. MUDr. Pavel Lukl  1965
ak. Ivan Málek  1965
prof. MUDr. Jaroslav Nussberger  1965
plk. doc. MUDr. Jan Ošanec   1965
prof. MUDr. Josef Pazourek, DrSc. 1965
pplk. Zdeněk Petrovický  1965
prof. MUDr. Václav Piťha, DrSc. 1965
prof. MUDr. Stanislav Škramovský, DrSc. 1965
doc. MUDr. Vladimír Šícha, CSc. MzD 1965
prof. MUDr. Richard Vinařický  1965
doc. MUDr. Bardoč  1965
prof. Zdeněk Köcher  1965
prof. MUDr. Josef Libánský  1965
prof. MUDr. Lichtenberg, DrSc. 1965
prof. MUDr. Jan Vanýsek, DrSc. 1965
doc. MUDr. Josef Zrzavý  1965
prof. MUDr. RNDr. Borovanský, DrSc. 1965
 František Pecha 1965
ak. sochař Ladislav Zívr 1965
JUDr. Josef Šolc  1965
Libuše Stoklasová 1965
 ak. arch. Oldřich Šmída 1965
Miroslav Hodoval  1965
Jaroslav Hanuš  1965
 JUDr. Jaromír Janoušek 1965
Jiří Špicar  1965
prof. MUDr. Vladimír Vortel, DrSc. 1965
prof. MUDr. Rudolf Vávra, DrSc. 1965
Vojtěch Říha 1965
 Ladislav Hemelík 1965
Cyril Voráč  1965

 

Stříbrná pamětní medaile

Oceněný Rok udělení
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. 2016
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. 2015
prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc. 2015
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. 2015
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 2015
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 2014
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 2013
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. 2013
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 2012
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 2011
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. 2010
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. 2010
doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc. 2009
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 2008
doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc. 2006
doc. MUDr. Michal Kroó, CSc. 2006
prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc. 2006
prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, CSc. 2005
 prof. MUDr. Jaroslav Mazák, CSc. 2005
PhDr. Josef Bavor  2004
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.  2004
prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc. 2003
prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. 2003
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. 2003
 doc.MUDr. Miroslav Kuba, CSc. 2003
doc. MUDr. Věra Hubková, CSc. 2003
prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc. 2003
prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc. 2003
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. 2003
doc. MUDr. Marie Nožičková, CSc. 2003
prof. MUDr. Jaroslav Kos 2002
prof. MUDr. Josef Špaček, DrSc. 2001
prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc. 2001
prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. 2000
doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc. 2000
prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc. 2000
doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. 1999
prof. MUDr. Jaromír Emr, CSc. 1998
 prof. MUDr. Tomas Gral 1997
prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. 1997
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. 1997
Ing. Eva Jindrová  1997
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 1997
doc. MUDr. Antonín Hlava, CSc. 1996
MUDr. Ivan Drašner  1995
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. 1995
prof. PhDr. Petr Blahoš, DrSc. 1995
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 1995
prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc. 1995
prof. Jaroslav Vacek, PhD. CSc. 1995
doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 1995
Ing. Josef Kubíček  1995
MUDr. Olga Stark  1994
Jaroslav Stark  1994
prof. MUDr. Vladimír Brzek, CSc. 1994
prof. MUDr. Erben, DrSc.  1993
doc. MUDr. Zdeněk Chvojka, DrSc. 1993
prof. MUDr. Svěrák, DrSc. 1993
prof. MUDr. Peregrin, DrSc. 1992
doc. MUDr. Škranc, CSc. 1992
prof. MUDr. Stanislav Němeček, DrSc. 1991
prof. Konečný 1989
 doc. MUDr. Zdeněk Černoch, CSc. 1989
doc. MUDr. Fixa,  DrSc. 1989
prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc. 1989
doc. MUDr. Král, CSc. 1989
MUDr. František Krtička 1989
MUDr. Miloš Novák  1989
prof. MUDr. Helena Nováková, DrSc. 1989
JUDr. Karel Rejman  1989
doc. MUDr. Věra Rozsívalová, DrSc. 1989
prof. MUDr. Josef Šimek, DrSc. 1989
MUDr. František Švec, CSc. 1989
doc. MUDr. Lubor Vokrouhlický, CSc. 1989
MUDr. Luděk Weiner, CSc. 1989
Ivan Mervart  1989
 prof. Vencovský, DrSc. Drhc. 1988
doc. Ing. Vladimír Chmelař, CSc. 1988
dr. Vilibald Bílek, CSc. 1987
doc. MUDr. Jan Pospíšil, DrSc. 1987
Vlastimil Dobiáš  1987
 MUDr. František Langr 1987
doc. MUDr. Vlastimil Kyral, CSc. 1987
 Miroslav Adam 1987
prof. MUDr. Lojda, DrSc. 1987
František Kacálek  1986
doc. MUDr. Vladimír Půža, DrSc. 1986
doc. MUDr. Oldřich Vejbora, CSc. 1986
doc. MUDr. Miroslav Kohoutek, CSc. 1986
 RSDr. Vladimír Nový 1985
G. J. Sidorenko  1985
VN Ružomberok  1985
OÚNZ HK 1985
OÚNZ Pardubice 1985
OÚNZ Havlíčkův Brod 1985
OÚNZ Trutnov 1985
OÚNZ Chrudim 1985
OÚNZ Svitavy 1985
OÚNZ Kolín 1985
KÚNZ České Budějovice 1985
ÚVN Praha 1985
VN České Budějovice 1985
VN Brno 1985
doc. MUDr. Miroslav Ledvina, DrSc. 1985
akad. Sučžněvský  1984
pplk. Michal Ivančák   1984
 doc. MUDr. Miroslav Frank 1984
 doc. MUDr. Rudolf Malec  1984
 doc. MUDr. Jindřich Groh  1984
plk. MUDr. Grigorij Ivanovič Vitovcev  1983
 MUDr. Lumír Thiel  1983
 doc. MUDr.Oldřich Fiala, DrSc. 1983
 doc. MUDr. Ivan Kosmák, CSc. 1983
 doc. MUDr. Zdeněk Nožička, CSc. 1983
Josef Jedlička  1983
Gustav Brož  1982
MUDr. Vladimír Rozsíval  1982
prof. MUDr. Josef Šváb, CSc. 1981
plk. doc. MUDr. Karel Slezák, CSc. 1981
plk. Gorgoň 1981
prof. dr. Jaroslav Květina,  DrSc. 1980
prof. dr. Lukači 1980
prof. MUDr. Plachý, CSc. 1980
prof. MUDr. Leo Steinhart, CSc. 1980
prof. MUDr. Miroslav Tušl, CSc. 1980
 doc. MUDr. Zora Antalovská, DrSc. 1980
 doc. MUDr. Jan Novák, CSc. 1980
prof. RSDr. Jiří Kouřílek, CSc. 1980
doc. Miloslav Medřický  1980
doc. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. 1980
doc. MUDr. Miroslav Hroch, CSc. 1980
Helena Hejzlarová 1980
Jan Bortlík 1980
doc. MUDr. Lubor Novák, DrSc. 1980
Zdena Randová  1980
prof. MUDr. Rudolf Petr  1980
prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc. 1980
doc. MUDr. Saša Nettl, CSc. 1980
doc. MUDr. Jaroslav Danda  1980
rektor VŠCHT 1980
Alois Sauer  1978
FTVS UK Praha 1978
VLVDÚ JEP HK 1978
prof. MUDr. Karel Vácha, DrSc. 1977
černigovská delegace 1976
prof. MUDr. Jan Baštecký, DrSc. 1975
plk. prof. MUDr. Antonín Beneš, DrSc. 1975
Josef Dlesek  1975
Eva Hájková 1975
doc. MUDr .Vladimír Herout, CSc. 1975
plk. MUDr. Jan Hes  1975
plk. doc. MUDr. Zdeněk Hottmar, CSc. 1975
Bedřich Kalousek  1975
doc. MUDr. Rudolf Klen, CSc. 1975
plk. doc. MUDr. František Kyntera, CSc. 1975
MUDr. Svatava Lakosilová  1975
doc. MUDr. Vladimír Skaunic, CSc. 1975
Vladimír Uhlíř  1975
Oldřich Vašíř  1975
prof. MUDr. Jaroslav Vavrda  1975
plk. prof. MUDr. Oldřich Vincent, CSc. 1975
prof. MUDr. RNDr. Vlastimil Vrtiš  1975
Emile Zatočilová  1975
RSDr. František Tesař   1975
Jindřich Řehořek  1975
RSDr. Vojtěch Říha  1975
genmjr. ing. Ján Lux  1975

 

Zlatá pamětní medaile

Oceněný Rok udělení
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 2016
prof. MUDr. Jaroslav Mazák, CSc. 2015
prof. MUDr. Miroslav Ledvina, DrSc. 2014
prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. 2013
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. 2012
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 2010
Josefina Napravilová 2010
Mons. ThLic. Dominik Duka OP 2010
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc. 2010
Jaroslava Pečenková 2009
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc. 2009
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. 2008
prof. Alan Shenkin, M.D., Ph.D 2007
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. 2007
prof. ing. Ivan Wilhelm, CSc. 2006
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 2006
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.  2006
prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.  2006
doc. MUDr. Věra Hubková, CSc.  2006
prof. MUDr. Jaromír Emr, CSc. 2006
doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc. 2006
prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan , CSc. 2006
prof. MUDr. Rudolf Klen, DrSc. 2005
prof. RNDr. PharmDr. Jaroslav Květina, DrSc. 2005
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 2005
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. 2005
MUDr. Luděk Weiner  2004
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 2003
prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. 2003
doc. MUDr. Antonín Hlava, CSc. 2001
prof. MUDr. Jaromír Svěrák, DrSc. 2001
prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc. 1998
prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. 1997
prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc. 1997
doc. MUDr. Karel Barták, CSc. 1997
prof. MUDr. Zdeněk Nožička, DrSc. 1997
prof. MUDr. Vladimír Vortel, DrSc. 1996
prof. MUDr. Vladimír Pidrman, DrSc. 1996
doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc. 1996
prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc. 1996
prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc.  1996
 prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc. 1996
 prof. MUDr. Vladimír Brzek, CSc. 1996
prof. MUDr. Josef Erben, DrSc.  1996
prof. MUDr. Josef Šváb, CSc. 1996
prof. MUDr. Stanislav Němeček, DrSc. 1996
Mons.ThLic. Karel Otčenášek  1995
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. 1995
prof. MUDr. Josef Bilder,CSc. 1995
prof. MUDr. Věra Rozsívalová, DrSc. 1994
prof. Radim Palouš  1994
prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc. 1994
Galerie moderního umění HK 1993
doc. Ilja  Hradil  1992
prof. Lojda  1992
prof. MUDr. Lubor Vokrouhlický  1991
doc. Charvát 1991
 prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc. 1990
prof. Jurkovič 1990
prof. MUDr. Alexandr Schirger 1990
prof. Dyke 1990
prof. MUDr. Fediuk, CSc. 1989
PhDr. Dočkal, CSc. 1989
Jaroslav Jeník  1989
LF ÚJEP Brno 1989
 RSDr. Otto Liška  1989
doc. MUDr. Frank, CSc. 1989
doc. MUDr. Jindřich Groh, CSc. 1989
doc. MUDr. Rudolf Malec, CSc. 1989
Zdeňka Randová  1989
prof. MUDr. Havlík, CSc.  1988
LF Košice 1988
VLA JEP HK 1988
Ing. Václav Císař, CSc. 1987
doc. MUDr. Ivan Vodička, CSc. 1987
genmjr. prof. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. 1987
prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. 1986
prof. MUDr. Vladimír Skaunic, DrSc. 1986
prof. MUDr. Miroslav Zapletálek, DrSc. 1986
doc. MUDr. Jan Novák, CSc. 1985
prof. MVDr. RNDr. Vlastimil Vrtiš 1985
prof. MUDr. František Kyntera  1984
prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc. 1984
doc. MUDr. Zora Antalovská  1984
RSDr. František Tesař   1983
VLVDÚ JEP HK 1983
prof. MUDr. Pavel Navrátil, CSc. 1982
akademik Rudolf Petr 1982
FN Jaroměř  1982
prof. MUDr. František Gazárek  1982
 prof. MUDr. Pantaleon Sazama  1981
doc. MUDr. Saša Nettl, CSc. 1980
doc. MUDr.Vladimír Herout, CSc. 1980
Vladimír Uhlíř  1980
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, DrSc. 1980
plk. MUDr. Jan Hes, CSc. 1980

 

Kalendář akcí

<prosinec 2021>
poútstčtsone
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: