Fakulta


Poslední změna: 03.07. 2020

Po roce 1989

V souvislosti s událostmi 17. listopadu 1989 studenti naší fakulty věrni smyslu pro svobodu a tradici demokratických zásad ustanovili na fakultě  stávkový výbor, zorganizovali celofakultní stávku a pro provedení politických změn snažili se získat i podporu pracovníků závodů Východočeského kraje. Jejich vystoupení vedlo ve svých důsledcích i k uskutečnění personálních změn ve vedení Lékařské fakulty a některých klinik.

V letech 1991-1992 byl udělen rehabilitační doktorát 17 studentům, kteří z politických důvodů byli v minulých letech vyloučeni ze studia.

Lékařská fakulta v akademickém roce 1992/1993 otevřela studium všeobecného a zubního lékařství v anglickém jazyce. Od akademického roku 1992/1993 do konce roku 2019 ukončilo studium všeobecného lékařství 438 zahraničních studentů a 111 zahraničních studentů absolvovalo studium zubního lékařství.

Dne 14. 4. 1992 vědecká rada projednala a schválila ”Řád postgraduálního studia na LF UK v Hradci Králové” opírajícího se o zákon č. 172, § 22 ze dne 4. května 1990 O vysokých školách. V akademickém roce 1992/93 nastoupili první studenti postgraduálního studia. Studium v době od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2019 absolvovalo a titul PhD. obhájilo celkem 404 studentů a studentek, a to jak v teoretických, tak i klinických oborech. Postgraduální doktorské studium bylo možno absolvovat  v 18 oborech. Nový zákon o vysokých školách v roce 1998 definitivně uzákonil podrobnosti o doktorském studiu (včetně akreditace studijních oborů) a zrušil udělování hodnosti CSc. Lékařská fakulta ztratila plnou právní subjektivitu získanou v roce 1990 a mnohé pravomoce začala vykonávat přímo Univerzita Karlova.

V roce 1993 bylo otevřeno bakalářské studium ošetřovatelství. V letech 1997 - 2019 obhájilo titul Bc. 722 uchazečů a uchazeček.

V roce 1995 oslavila Lékařská fakulta 50. výročí svého založení. Při této příležitosti se konala výstava o aktivitách fakulty od doby jejího založení. Vyšla monografie Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 1945 - 1995. Prezident republiky Václav Havel zaslal jubilující Lékařské fakultě pozdravný dopis. V jubilejním roce se na počest Lékařské fakulty konalo celkem 33 odborných kongresů, konferencí a sympózií.

Od roku 1996 probíhají pravidelné Vědecké konference LF a FN, na které jsou prezentovány všechny dokončené a řešené výzkumné úkoly řešené v rámci grantových agentur.

Dne 6. května 1996 byla podepsána kupní smlouva mezi městem Hradec Králové, zastoupeným primátorem města Ing. Martinem Dvořákem a Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové zastoupenou děkanem doc. MUDr. Karlem Bartákem, CSc., podle níž Lékařská fakulta získala objekt fakulty za symbolickou cenu 1 Kč.

V roce 1998 se fakulta podílela expozicí na výstavě konané u příležitosti 650 výročí založení Univerzity Karlovy.

V roce 2004 se konala jubilejní padesátá studentská vědecká konference.

Pedagogická a výzkumná činnost Lékařské fakulty by byla nemyslitelná bez úzké a účinné spolupráce s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, která se datuje od roku 1990, kdy ředitelem Fakultní nemocnice se stal MUDr. Ivan Drašner. Její současný ředitel doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. jako člen kolegia děkana Lékařské fakulty tuto spolupráci dále účinně rozvíjí. 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: