Fakulta

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 22.06. 2020

Výuka

Na Lékařské fakultě v Hradci Králové studují budoucí bakaláři, magistři, doktoři lékařských věd.

Výuku zajišťují renomovaní pedagogové – odborníci v daných oborech a fundovaní vědci.

Bakalářské a magisterské studium

Magisterské studium zahrnuje šestiletý studijní program Všeobecné lékařství a pětiletý studijní program Zubní lékařství. Zahraniční studenti mají možnost studovat studijní programy General Medicine (Všeobecné lékařství) a Dentistry (Zubní lékařství) v anglickém jazyce.

 

Bakalářské studium je akreditováno pro studijní programy Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra.

 

Výuka studentů je zajišťována obory teoretickými, preklinickými, klinickými i preventivními.

 

Teoretické katedry dávají studentům základní znalosti nutné pro správné pochopení morfologických, funkčních a patologických procesů v organismu.

 

Katedry, kliniky a oddělení Fakultní nemocnice seznamují studenty především se základními způsoby vyšetřování, s laboratorními metodami, s diferenciální diagnostikou a principy léčby. Velký důraz je kladen na praktickou výuku.

Doktorské studium (Ph.D.)

Absolventi magisterského studia Všeobecného nebo Zubního lékařství nebo příbuzných přírodovědných oborů mohou pokračovat v postgraduálním vzdělávání v doktorských studijních programech, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě.

Pedagogická odbornost

Počty docentů a profesorů jsou významným faktorem při posuzování prestiže školy i při (re)akreditaci studijních programů.

Habilitační řízení (řízení k udělení titulu docenta) a řízení ke jmenování profesorem jsou procesy k získání vědecko-pedagogické hodnosti vysokoškolského pedagoga.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové věnuje habilitacím a jmenovacím řízením velkou pozornost.

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: