Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 15.01. 2021

Historie výstav na Lékařské fakultě v HK


Galerie Na Hradě v budově sídla knihovny Lékařské fakulty v Hradci Králové vznikla v roce 2007. Výstavy výtvarného umění na této fakultě mají však podstatně delší tradici. Už od roku 1975 jsme v areálu Anatomického ústavu v budově teoretických ústavů v Šimkově ulici pořádali pravidelné výstavy děl zapůjčených ze sbírek tehdejší Krajské galerie. Studenti, zaměstnanci i návštěvníci fakulty měli tak možnost seznámit se s originály grafických listů a kreseb významných uměleckých osobností, například Františka Tichého, Kamila Lhotáka, Jiřího Anderleho a dalších. Ukázky své malířské a grafické tvorby zde postupně představili i přední výtvarníci východočeského regionu, mezi nimi třeba Bořivoj Borovský, Ludmila Jandová, Vladimír Komárek, Miloš Šejn, Vladimír Renčín, Pavel Matuška, ale také významný slovenský sochař a grafik Jozef Jankovič. V průběhu patnácti let se zde uskutečnilo více než sto výstav, které se setkávaly s živým zájmem a ohlasem. Tato příležitost přímého kontaktu s výtvarným uměním byla umocněna zvlášť v souvislosti s anatomií, stěžejním předmětem prvního ročníku medicínského studia, který je založen na vizuální představivosti. Jako anatomický malíř jsem na popud tehdejšího přednosty ústavu také přednášel medikům o vztahu anatomie a výtvarného umění, který symbolizuje osobnost Leonarda da Vinci a dalších renesančních umělců.

Od začátku devadesátých let se výstavní činnost na fakultě přesunula na hlavní chodbu budovy, kde se komornější expozice profesionální i amatérské tvorby realizují dodnes.

Rekonstrukce budovy Lékařské knihovny v ulici Na Hradě, která byla dokončena v roce 2007, přinesla možnost adaptovat Sloupový sál na stálý výstavní prostor. Historicky budova sloužila až do poloviny 20. století jako kněžský seminář a v těchto místech původně býval refektář. Na základě velkorysé smlouvy mezi Lékařskou fakultou a Unií výtvarných umělců, z, s. Hradec Králové jsou zde od roku 2007 pravidelně organizovány výstavy. Své pevné místo v kalendáři mají každoročně Východočeský výtvarný salon a celostátní přehlídka fotografické soutěže „Premiera“, organizovaná Střediskem amatérské kultury Impuls. Příležitostné kolektivní výstavy zde několikrát představily také tvorbu studentů Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a žáků Základní umělecké školy Na Střezině.

Východočeský výtvarný salon se stal v letních měsících od konce června do začátku září nejen reprezentativní přehlídkou tvorby členů UVU v oborech malba, sochařství, kreslený a malovaný humor, umělecká fotografie, sklářská a textilní tvorba, ale také veřejně uznávanou součástí kulturního dění v krajském městě. Svědčí o tom i jeho zařazení do prestižního projektu Regina. Prestiž přehlídky zvyšuje v posledních letech účast čestných hostů. Pozvání přijali například Olbram Zoubek, Vladimír Suchánek, Lenka Horňáková-Civade, Jan Kanyza, Vlastimil Vodák.

Hlavní náplní dramaturgického plánu Galerie Na Hradě jsou autorské výstavy. Svou tvorbu zde průběžně prezentují jednak členové UVU, velký prostor je věnován také umělcům působícím mimo východočeský region i tvůrcům žijícím v zahraničí. Možnosti zde vystavovat několikrát využili učitelé a absolventi Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby hradecké univerzity. Pokud jde o prezentaci hradeckých výtvarníků, připomeňme tři výstavy významného malíře, grafika a pedagoga Bořivoje Borovského (1933-2013). Podařilo se realizovat také několik výstav umělců významných v celonárodním i mezinárodním měřítku. V roce 2010 při příležitosti celostátního sjezdu Spolku sběratelů a přátel exlibris proběhla například výstava unikátní sbírky exlibris a grafických listů Josefa Váchala. Své monumentální malby představila v roce 2011 česko-kanadská malířka a pedagožka Maria Gabánková. Laureát Ceny Vladimíra Boudníka Jan Měřička vystavil v témže roce svůj vítězný cyklus z celostátní soutěže Grafika roku. Grafická a ilustrátorská díla prezentovali v roce 2012 Eva Hašková a Jan Maget. Celkem dvakrát (v roce 2014 a 2018) nás seznámil se svou tvorbou pražský grafik Jan Kavan. Jeho kolekce návrhů poštovních známek iniciovala vznik známky na počest jubilea architekta Josefa Gočára, autora významných staveb v Hradci Králové. Za zmínku stojí připomenutí prezentace tvorby plzeňského malíře a pedagoga Jiřího Patery v roce 2015. S velkým ohlasem se setkaly výstavy slovenských umělců Blanky Votavové (pražské rodačky) a Emila Fulky v letech 2011 a 2012. Své unikátní mnohobarevné linoryty představil v roce 2019 pardubický grafik Ivo Křen, ve stejném roce vystavovali malířská a grafická díla výtvarníci z Vysočiny Zdeněk Šplíchal a Antonín Kanta.

Textilní tvorbu představili v roce 2011 pražští umělci Radka a Vlastimil Vodákovi a v roce 2008 slovenské autorky Mária a Zuzana Hromadovy, pedagogicky působící na hradecké Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby. Významnou událostí byla začátkem roku 2020 expozice grafických listů dvaceti členů Spolku českých grafiků Hollar.
Zajímavým kurátorským počinem byla v roce 2012 realizace společné výstavy patnácti bývalých spolužáků - absolventů známé pražské Výtvarné školy Václava Hollara „Po padesáti letech zase spolu“ s vernisážovým kytarovým  příspěvkem mladšího spolužáka a dnes významného kytaristy Štěpána Raka.
Celkem se v Galerii Na Hradě dosud uskutečnilo 111 kolektivních a autorských výstav.
Prostory galerie jsou v rámci výstav využívány také ke koncertům a komponovaným literárním pořadům. Hudební vystoupení jsou součástí nejen vernisáží, ale Východočeský výtvarný salon bývá v posledních letech zakončen dernisáží spojenou s koncertem známé osobnosti z okruhu písničkářů.
Kolektivní a autorské výstavy v Galerii Na Hradě i v budově Lékařské fakulty kromě toho, že obohacují kulturní život ve městě, symbolizují také vzájemnou blízkost a inspirativnost světa vědy a světa umění.

Kontakty:
kurátor: PhDr. Josef Bavor
Adresa: Galerie Na Hradě, Hradec Králové 1, 
Lékařská fakulta UK, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
e-mail:  galerie@lfhk.cuni.cz
Telefon: 495 816 532,   mob. 728 648 141

 

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: