Fakulta

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 29.01. 2021

První Reprezentační ples Lékařské fakulty v HK - konal se před 75 lety

Tradiční Reprezentační ples Lékařské fakulty v Hradci Králové organizuje Asociace studentů medicíny a v posledních letech se pravidelně konal v závěru měsíce února. Stejně tak v loňském roce to byla příjemná společenská zábava v prostorách Aldisu za účasti studentů, pedagogů, absolventů i zaměstnanců LF HK a byl to také jeden z posledních plesů sezóny. Během dalších 14 dnů se společenský život u nás i ve světě zastavil. V letošním roce zatím o konání plesu nelze uvažovat, ale můžeme si připomenout výročí prvního reprezentačního plesu fakulty.

Je důležité na tomto místě zmínit, že LF HK zahájila svoji činnost a provoz 25. listopadu 1945, v poválečné době, kdy se běžný život vzpamatovával z konce světové války a chybělo prakticky všechno – vybavení, učebnice, pedagogové, nicméně zájem ze strany studentů byl veliký. Jak by také ne, české vysoké školy byly několik let uzavřeny a zájemci o vysokoškolské studium netrpělivě čekali na to, až opět zasednou do přednáškových lavic. Na tehdejší situaci vzpomínal i jeden z prvních studentů naší fakulty a pozdější profesor a přednosta Neurochirgucké kliniky FN HK, Rudolf Malec: „Nejen ústavy, ale i posluchárny byly chudě vybaveny. Ve velké posluchárně jsme měli stoličky bez opěradel, říkali jsme jim dojačky. A na přednášky se chodilo ve velkém počtu, nebyly učebnice, takže jsme se všechno snažili načerpat právě z přednášek.“

Byla to nejen touha po studiu, která poháněla tehdejší studenty, ale také po životě v „normální“ společnosti, bez válečného strachu a obav o život. Snažili se užívat studentského života se vším všudy, proto se prakticky dva měsíce po otevření fakulty, 29. ledna 1946, konal první reprezentační ples. Tehdy jediným vhodným společenským sálem ve městě pro takovou událost byl sál Střelnice. Organizátorem již na počátku tradice fakultních plesů byl Spolek českých mediků v Hradci Králové, záštitu nad plesem převzal prof. Josef Čančík, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členy čestného předsednictva plesu byli (řečeno dnešním jazykem čestnými hosty či VIP hosty se stali): ředitel hradecké nemocnice MUDr. Václav Tesař, přednostové všech klinika hradecké nemocnice, místní funkcionáři ONV a MNV, velitel II. sboru Armády ČR divizní generál Jan Kratochvíl a velitel hradecké letecké akademie plukovník Jan Náprstek. K tanci hrála vojenská hudba a skupina Alfaklub. Díky dochovanému tanečnímu pořádku můžeme prozradit, že se tančila polonéza, tango, valčík, slowfox, walz, swing, foxtrot, česká beseda…. Konec plesu byl tehdy stanoven na třetí hodinu ranní.


O tom, že život byl tehdy nezapomenutelný, svědčí bezesporu slova pamětníka počátků Lékařské fakulty v Hradci Králové, prof. Rudolfa Malce: „ Přestože jsme začínali ve zcela primitivních podmínkách, byla ta první tři léta do roku 1948 naším nejkrásnějším obdobím, a to nejen proto, že jsme byli mladí.“

foto: Archiv LF HK

Kalendář akcí

<květen 2021>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: