Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 15.07. 2022

75. výročí Lékařské knihovny v Hradci Králové

V roce 2021 si Lékařská fakulta v Hradci Králové připomněla 75. výročí vzniku Lékařské knihovny. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se bohužel nemohly konat prezenční oslavy.

LF HK proto ve spolupráci s knihovnou seznámila veřejnost s historií, činností a službami knihovny alespoň formou textu a fotografií (viz níže) a připravila si pro ně také kvíz.

Počátky knihovny po 2. sv. válce

Lékařská knihovna (LK) je nejstarší hradeckou vysokoškolskou knihovnou. Vznikla již v roce 1945, tedy souběžně se vznikem samotné fakulty, 15. 4. 1946 došlo k jejímu slavnostnímu otevření. To následovalo po první promoci konané na LF HK.Knihovna byla otevřena jako pobočný ústav Národní a universitní knihovny v Praze. Její provizorní umístění bylo v zasedací síni, kterou pro fakultu uvolnila Městská spořitelna. V roce 1950 se knihovna přestěhovala do budovy bývalého semináře Na Hradě v historické části starého Hradce, kde sídlí dosud.
 

Budova Na Hradě – historie sahající do 11. století

Komplex budov Na Hradě, který dnes navazuje na prostory Městské hudební síně a tzv. Purkrabství, se nachází na místě, které má bohatou historii. Zdejší přemyslovský hrad je doložen v Kosmově kronice již k roku 1091. Ze známých osob zde v letech 1308–1318 patrně sídlila Eliška Rejčka a v letech 1378–1393 Eliška Pomořanská. Kněžský seminář byl v těchto prostorech otevřen v roce 1714. Historie samotného semináře se uzavřela 26. 7. 1950, kdy byl biskupský seminář v HK na základě vládních nařízení zrušen. Ve stejném roce se do těchto prostor nastěhovala knihovna LF.

 

Od roku 2007 v nově zrekonstruovaných prostorách

Krása historické budovy vynikla naplno po kompletní rekonstrukci v letech 2006–2007, kdy se během jednoho roku stal ze sice starobylé, ale neútulné a stavebně nevyhovující budovy, citlivě zrekonstruovaný objekt, který je obdivován všemi návštěvníky a uživateli knihovny. Budova byla slavnostně otevřena po rekonstrukci 2. 10. 2007.

Hlavní provoz knihovny je situován do 2. nadzemního podlaží, kde se nachází dvě výpůjční oddělení, volný výběr knih a časopisů s jednotlivými studijními místy, studovny a počítačová studovna, vše doplněné potřebnou technikou a počítači a část skladů vybavená kompaktními regály.

Kromě LK v 2. nadzemním podlaží v budově sídlí i Ústav jazyků LF a v přízemí se nachází Sloupový sál, využívaný pro výstavy a společenské události, posluchárna a zázemí budovy (šatna, recepce). Neopakovatelnou atmosféru dodává budově centrální atrium uprostřed objektu, které je návštěvníky využíváno ke studiu i relaxaci.
 

 

Knihovní služby

Základním posláním LK je zabezpečování aktuálních zahraničních a domácích informačních zdrojů a přístupu do nich pro pracoviště LF a FN a poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb všem uživatelům LK. Vedle tištěných zdrojů je prioritou zabezpečení elektronického přístupu do plných textů dokumentů z počítačové sítě LF (příp. FN) nebo vzdáleně v souladu s platnými licenčními podmínkami. Součástí knihovního fondu je samostatně vyčleněný studijní fond, který je přednostně určen studentům LF HK. Nabídka učebnic v angličtině pro naše zahraniční studenty je postupně zabezpečována elektronickými tituly učebnic.
 

Knihovna nabízí výpůjční služby (absenční, prezenční), rešeršní, informační a konzultační služby, meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční službu, reprografické služby, propagační činnost, cirkulační službu, zabezpečuje získávání a zprostředkování elektronických informačních zdrojů.
 

Knihovna poskytuje metodickou pomoc a spolupracuje s pověřenými pracovníky na ústavech a klinikách při správě deponátních knihoven v rámci LF a FN. Sounáležitost LK s provozem a činností fakulty se projevuje i výukou informační gramotnosti a způsobů získávání a využívání informačních zdrojů ve všech studijních programech na fakultě.
 

Specifickou službou, která je zásadní součástí práce knihovny, je evidence a vykazování publikační aktivity pracovníků LF a FN a poskytování podkladů pro interní hodnocení a odměňování pracovníků, příp. pracovišť LF a FN za publikační činnost podle schválených pravidel a pro další účely v rámci UK, jednotlivých resortů či ČR.
 

Spolupráce

LK je součástí sítě fakultních knihoven UK, které společně tvoří Ústřední knihovnu UK. Uživatelé tak mohou na celé UK využívat výhod jednotného knihovního softwaru, centrálního katalogu, jednotné registrace a knihovního řádu. Z bohaté nabídky elektronických informačních zdrojů je řada získávána v celouniverzitní licenci.
 

Vzhledem ke svému postavení jako knihovny zabezpečující knihovnické a informační služby i pro FN HK je LK zároveň součástí sítě zdravotnických a lékařských knihoven v ČR, v jejímž čele je Národní lékařská knihovna v Praze.

Budoucnost?

Budoucnost LK je spojena s projektem kampusu UK v HK, kam by měla přesídlit všechna výuková i obslužná pracoviště obou fakult UK. Znamená to, že i obě stávající fakultní knihovny (LF a FaF) získají nové prostory, ve kterých budou v úzké spolupráci nabízet své služby.
 

Přejeme Lékařské knihovně do dalších let hodně spokojených čtenářů a uživatelů, kterým bude i nadále k dispozici v LK výběr kvalitních informačních zdrojů pro studium a odbornou činnost.
 

(Pokud i Vy chcete Lékařské knihovně při příležitosti jejího výročí předat vzkaz či přání, budeme potěšeni: knihovna@lfhk.cuni.cz.)
 

Výročí naší Lékařské knihovny zaznamenal také časopis Univerzity Karlovy - Forum, text s bohatým obrazovým doprovodem naleznete na webu časopisu Forum:  
Forum UK Výročí Lékařské knihovny v Hradci Králové

KVÍZ k výročí knihovny.
Fotografie

Kalendář akcí

<září 2022>
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: