Fakulta

Juranova, Iveta
Poslední změna: 15.07. 2022

75. výročí založení fakulty

Lékařská fakulta v Hradci Králové si v roce 2020 připomněla 75. výročí svého vzniku.

Děkan LF HK prof. Manďák ve vysílání Českého rozhlasu HK – 25.11.2020 

Zahrajte studentům LF HK

Podzimní koncert k výročí založení LF HK

Výroční fotosoutěž absolventů LF HK

 

Slovo děkana LF HK

V letošním roce si připomínáme 75. výročí založení naší fakulty, Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Během třičtvrtě století prošla dlouhou, složitou a náročnou cestu. Zpočátku jako pobočka pražské lékařské fakulty, poté jako vojenská akademie, aby se následně definitivně přeměnila na samostatnou lékařskou fakultu. Dnes je nedílnou a pevnou součástí Univerzity Karlovy, se specifickou svébytností a samostatností, a řadí se mezi moderní výukové a vědecké instituce s vysokou prestiží.

Připravuje budoucí absolventy ve studijních programech Všeobecné lékařství, Stomatologie a Ošetřovatelství v českém jazyce a pro stovky zahraničních studentů i jazyce anglickém. Současně nabízí i studium v postgraduálních programech doktorandských.

Jistě, výuka se za ta léta výrazně změnila. Možnosti k tomu jsou dnes nevídané. Moderní výukové metody a programy, sofistikované pomůcky, počítačová technika a vše propojující internet. Vzájemná výměna informací se pochopitelně nedá ani porovnávat, stejně jako kontakty a spolupráce se zahraničím. To vše samozřejmě kvalitu výuky významně zvyšuje. Co však zůstává ze všeho nejdůležitější, beze změny od počátků naší fakulty, je role učitele. Jeho zkušenosti, znalost problému, osobní přístup. Předávání nabytých vědomostí z generace na generaci je při výuce medicíny stále to nejdůležitější.

Výuka však není jediným posláním moderní lékařské fakulty. Nedílnou součástí fakultních aktivit je i věda a výzkum. Výzkum širokého spektra biomedicínských problémů, který je u nás prováděn na evropské úrovni, je zárukou vysoké odborné kvality celé naší instituce.

Svou činnost v roce 1945 fakulta zahájila v tehdy téměř nové budově v Šimkově ulici, která po řadě náročných rekonstrukcí a úprav slouží k plné spokojenosti i dnes. Nabízí moderní prostory, optimální pro výuku medicíny i výzkumnou činnost. K výuce jsou samozřejmě využívány i studijní prostory ve Fakultní nemocnici. Vedle toho byly postupně vystavěny i nové komplexy. Výukové centrum v areálu Fakultní nemocnice a nedaleko i společný kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty. Jeho dostavba patří nyní mezi naše nejdůležitější úkoly. Poté budou k dispozici další moderní prostory, plně vyhovující nejvyšším standardům výuky i výzkumu.

Naše fakulta to však nejsou jenom budovy. Naše fakulta jsou především lidé, kteří v ní pracují, a studenti, kteří v ní studují. Dnes i v minulých letech. Lidé, kteří ji zakládali a v průběhu třičtvrtě století společně budovali. Řada špičkových odborníků, lékařů, vědců a učitelů. Řada vynikajících studentů, vynikajících absolventů. Výčet konkrétních jmen by byl velice dlouhý.

Historie je pro nás všechny zavazující a před námi je tak úkol z nejnáročnějších. Udržet dosavadní vysokou úroveň naší fakulty, jejíž základy byly založeny právě před 75 lety, a nadále co nejlépe rozvíjet všechny její role i v příštích desetiletích. Věřím, že k tomu máme všechny předpoklady i podmínky. Věřím, že k tomu máme především ty nejlepší lidi.
 

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové
 

Slovo ředitele Fakultní nemocnice k výročí LF HK

 

Malé ohlédnutí o 75 let zpět

V květnu 1945 existovala v ČSR univerzita v Praze, Brně a Bratislavě. Myšlenka decentralizovaných univerzit vyplývala z masarykovsko-benešovské intence přiblížit se kulturnímu průměru ustálenému ve většině malých evropských států. Zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové v roce 1945 bylo logickým vyústěním snah vedení města v čele se starostou Františkem Ulrichem, který se snažil vybudovat z Hradce Králové metropoli severovýchodních Čech s vysokou úrovní vzdělanosti. První zmínky o zřízení univerzity v Hradci Králové se objevovaly již koncem dvacátých let. Po skončení války nabraly tyto snahy na intenzitě.

Za nesčetnými aktivitami, schůzkami a za mnoha jednáními, z nichž nejvýznamnější bylo přijetí královéhradecké delegace u prezidenta ČR Edvarda Beneše, stála celá řada výrazných osobností. Jmenujme především profesory Alberta Pražáka, Bohuslava Boučka a Jana Bělehrádka nebo docenty Jana Maršálka, Jana Bedrnu a Jaroslava Vavrdu aj. Tyto snahy vyvrcholily jmenováním prof. Bohuslava Boučka zastupujícím děkanem pobočky LF v Hradci Králové. Do této funkce vstoupil prof. Bouček 3. září 1945 a stal se tak vůdčím organizátorem a hlavou budoucí hradecké fakultyPrvní děkan LF HK - prof. Bouček. Začalo období budování královéhradecké fakulty, která získala jako své sídlo budovu bývalého sborového velitelství v Šimkově ulici. Přes problémy s předáním budovy, personální a administrativní problémy se podařilo vyhlásit zápis budoucích posluchačů pro studijní rok 1945/46.  

Dekret prezidenta republiky o zřízení fakultní pobočky v Hradci Králové (Dekret č. 96/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové) vstoupil v platnost dne 23. října 1945 v průběhu zápisového období.

Slavnostní otevření pobočky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové proběhlo v sále Střelnice dne 25. listopadu 1945 za účasti čelních představitelů československých vysokých škol. Slavnosti se zúčastnilo více než tisíc hostů a pobočka Lékařské fakulty UK v Hradci Králové zde byla rektorem Karlovy univerzity Janem Bělehrádkem prohlášena za otevřenou.


 

Následující období znamenalo řešení řady věcí důležitých pro chod nové fakulty. Do čela Lékařské fakulty v Hradci Králové od 1. ledna 1946 profesor František Smetánka, postupně byl dotvářen pedagogický sbor, byla otevřena Univerzitní knihovna. Promovali první absolventi, probíhaly zde odborné konference, konal se první fakultní ples.

foto1: První děkan Lékařské fakulty v HK prof. Bohuslav Bouček
foto2: Slavnostní zasedání k otevření Lékařské fakulty v HK, sál Střelnice 25. 11. 1945


PhDr. Pavla Koritenská
Muzeum východních Čech
foto:Sbírky MVČ

Kalendář akcí

<září 2022>
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: