Soukupova, Stanislava
Poslední změna: 29.01. 2020

Státnicové otázky

        
 
1


Ischemická choroba srdeční, chronické formy
    Diabetes mellitus I. typu
    Poškození teplem
     
  2 Akutní koronární syndrom
    Diabetes mellitus II. typu
    Chronická lymfocytární leukemie
     
  3 Komplikace infarktu myokardu
    Akutní komplikace diabetu
    Častější dědičné metabolické poruchy s projevy v dospělosti
     
  4 Srdeční selhání: patogeneze, klinické formy, diagnostika
    Chronické komplikace diabetu
    Otrava houbami
     
  5 Srdeční selhání: farmakologická léčba
    Příznaky spojené s diabetes mellitus (anamnéza a fyzikální nález)
    Otravy alkoholy (etylalkohol, metylalkohol, etylenglykol)
     
  6 Srdeční selhání: nefarmakologická léčba
    Přístup k pacientovi s poruchou lipidového metabolismu
    Přístup k pacientovi s metabolickou acidózou
     
  7 Fibrilace síní
    Obezita a metabolický syndrom
    Otravy oxidem uhelnatým, kyanovodíkem a organofosfáty
     
  8 Supraventrikulární tachykardie (kromě fibrilace síní)
    Hodnocení nutričního stavu pacienta
    Akutní tubulární nekróza - příčiny a principy léčby
     
  9 Komorové arytmie
    Malnutrice a její rizika
    Klinická klasifikace glomerulonefritid a nejčastější chronické glomerulonefritidy
     
  10 Bradyarytmie
    Syndrom krátkého střeva
    Postižení ledvin při systémových autoimunitních onemocněních a vaskulitidách
  11 Náhlá srdeční smrt
    Přístup k pacientovi s hyperkalémií
    Základy imunosupresivní léčby v klinické a transplantační nefrologii
     
  12 Kardiopulmonární resuscitace
    Přístup k pacientovi s podezřením na akutní intoxikaci
    Diabetes mellitus, režimová opatření
     
   
13
Esenciální arteriální hypertenze
    Možnosti nutriční podpory (parenterální  enterální výživa)
    Urolithiáza, nefrolithiáza a nefrokalcinóza, obstrukce vývodných močových cest
     
  14 Kardiovaskulární prevence
    Přístup k pacientovi s hyponatrémií a hypernatrémií
    Poškození chladem
     
  15 Plicní embolizace
    Poruchy osmolality (bilance celkové tělesné vody, hyponatrémie, hypernatrémie)
    Systémové změny spojené se stárnutím
     
  16 Infekční endokarditida
    Patologické močové nálezy v nefrologii; proteinurie/hematurie; nefrotický syndrom
    Cushingův syndrom
     
  17 Disekce hrudní aorty
    Akutní poškození ledvin: příčiny, diagnostika a léčba
    Získané koagulopatie, diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
     
  18 Přístup k pacientovi s krátkodobou poruchou vědomí
    Metody vyšetření funkce ledvin
    Geriatrické syndromy: delirium, pády, inkontinence, chronická bolest, anorexie
     
  19 Přístup k pacientovi s edémem plic
    Akutní a chronické infekce ledvin a močových cest
    Poškození elektrickým proudem
     
  20 Aortální stenóza
    Chronické onemocnění ledvin: definice, funkční klasifikace, klinický obraz
    Přístup k pacientovi s bolestí hlavy
     
  21 Mitrální insuficience
    Náhrada funkce ledvin dialýzou - principy a provedení
    Přístup k pacientovi s bolestí v zádech
     
  22 Příznaky srdečních onemocnění (anamnéza a fyzikální nález)
    Nefrotoxicita léků; úpravy dávkování léků při onemocnění ledvin
    Přístup k pacientovi s podezřením na nemoc z povolání
     
  23 Vyšetřovací metody v kardiologii
    Přístup k pacientovi v šokovém stavu
    Přístup k pacientovi s podezřením na alergickou reakci
     
  24 Astma bronchiale
    Akutní a chronické neinfekční tubulointersticiální nefritidy
    Metabolické a další komplikace spojené s chronickým onemocněním ledvin (kostní nemoc, anémie, hyperparathyreóza)
     
  25 Malobuněčný karcinom plic
    Biopsie nativní ledviny - indikace, kontraindikace, příprava, hodnocení nálezů
    Přístup k pacientovi s imunodeficitem
     
  26 Nemolobuněčný karcinom plic
    Příznaky onemocnění ledvin (anamnéza a fyzikální nález)
    Diabetes inspididus
     
  27 Fluidotorax, pleuritida a empyém
    Osteoporóza
    Onemocnění adenohypofýzy
     
  28 Přístup k pacientovi s kašlem
    Rychle progredující glomerulonefritidy
    Nemoc z ozáření
     
  29 Respirační insuficience
    Přístup k pacientovi s váhovým úbytkem
    Incidentalom nadledviny
     
  30 Intersticiální plicní procesy
    Anafylaxe
    Přístup k dialyzovanému pacientovi - klinický obraz a jeho komplikace
     
  31 Chronická obstrukční plicní nemoc
    Léčba bolesti
    Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
     
  32 Tuberkulóza
    Přístup k pacientovi s bolestí na hrudi
    Hyperviskózní syndrom
     
  33 Pneumonie
    Přístup k pacientovi v delirantním stavu
    Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
     
  34 Přístup k pacientovi s dušností
    Antimikrobiální léčba
    Ateroskleróza - rizikové faktory a patogeneze
     
  35 Přístup k pacientovi s hemoptýzou
    Sepse
    Komplikace protinádorové léčby
     
  36 Pnemotorax
    Přístup k pacientovi v bezvědomí
    Anorexia nervosa
     
     
  37 Příznaky plicních onemocnění (anamnéza a fyzikální nález)
    Přístup k pacientovi s otoky
    Symptomatická a paliativní léčba
     
  38 Fulminantní jaterní selhání 
    Přístup k pacientovi s cyanózou
    Endokrinně aktivní tumory gastrointestinálního traktu
     
  39 Krvácení do gastrointestinálního traktu 
    Přístup k pacientovi se zvýšenou tělesnou teplotou
    Nádory štítné žlázy
     
  40 Akutní pankreatitida 
    Sekundární arteriální hypertenze
    Pneumokoniózy (uhlokopů, silikóza, azbestóza)
     
  41 Přístup k pacientovi s průjmem a zácpou 
    Dilatovaná a hypertrofická kardiomyopatie
    Hypersenzitivní pneumonitidy
     
  42 Kolorektální karcinom
    Nemoci perikardu a myokarditidy
    Sarkoidóza
     
  43 Refluxní choroba jícnu a Barrettův jícen 
    Získané chlopenní vady (kromě aortální stenózy a mitrální insuficience)
    Plicní eosinofilie
     
  44 Přístup k pacientovi s bolestí břicha
    Kritická končetinová ischemie
    Cor pulmonale a plicní hypertenze (primární , sekundární)
     
  45 Malasimilační syndrom 
    Obliterující ateroskleróza končetinových tepen, chronické formy
    Funkční vyšetření plic (obstrukce, restrikce, hyperinflace, porucha difuze)
     
  46 Idiopatické střevní záněty (Ulcerozní kolitida, Crohnova nemoc)
    Hluboká žilní trombóza a povrchová tromboflebitida
    Cystická fibróza dospělých
     
  47 Vředová choroba gastroduodena
    Chronická žilní nedostatečnost dolních končetin
    Nemoci hrudní stěny, mediastina a bránice
     
  48 Celiakie
    Raynaudův fenomén a jiné vasomotorické poruchy
    Syndrom spánkové apnoe (obstrukční a centrální)
     
  49 Portální hypertenze a jaterní cirhóza
    Aneurysma aorty
    Plicní infekce u imunokompromitovaných nemocných (virové a plísňové)
     
  50 Přístup k pacientovi s ikterem
    Přístup k pacientovi s rozšířením mediastina na rtg snímku hrudníku
    Podpůrná terapie v hematologii a onkologii  (léčba antimikrobiální, hemosubstituce, hematopoetické růstové faktory, léčba bolesti,…)
     
  51 Příznaky onemocnění gastrointestinálního traktu (anamnéza a fyzikální nález)
    Tracheitida, bronchitida a bronchiolitida
    Přístup k pacientovi s krvácením při antitrombotické terapii
     
  52 Revmatoidní artritida
    Bronchiektázie a plicní absces
    Funkční onemocnění gastrointestinálního traktu
     
  53 Systémový lupus erythematodes
    Gastritidy a gastropatie
    Transplantace hematopoetických buněk
     
  54 Příznaky revmatologických onemocnění (anamnéza a fyzikální nález)
    Chronická pankreatitida 
    Vrozené koagulopatie
     
  55 Přístup k pacientovi s bolestí kloubů
    Cholelitiáza a její komplikace
    Trombofilní stavy vrozené a získané
     
  56 Dna a další artritidy indukované krystaly
    Nádory jícnu
    Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie
     
  57 Osteoartróza
    Nádory žaludku
    Akutní leukémie
     
  58 Příznaky hematologických onemocnění (anamnéza a fyzikální nález)
    Nádory pankreatu 
    Polymyalgia rheumatica a obrovskobuněčná arteritida
     
  59 Přístup k nemocnému s anémií
    Non-alkoholická steatohepatitida (NASH)
    Psoriatická artritida
     
  60 Hemolytické anemie
    Přístup k pacientovi s ascitem
    Reaktivní artritidy
     
  61 Anémie z nedostatku železa, anémie u chronických chorob
    Prekancerózy gastrointestinálního traktu
    Vaskulitidy (ANCA negativní)
     
  62 Anémie z nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové
    Divertikulóza a její komplikace
    Vaskulitidy (ANCA pozitivní)
     
  63 Přístup k pacientovi s krvácivým stavem
    Cizí těleso v gastrointestinálním traktu, kaustické poranění jícnu a žaludku
    Systémová sklerodermie a polymyozitida/dermatomyozitida
     
  64 Přístup k nemocnému se splenomegalii
    Primární biliární cholangoitida, primární sklerozující cholangoitida 
    Infekční artritidy
     
  65 Přístup k pacientovi s eozinofilií
    Přístup k pacientovi s dysfagií
    Ankylozující spondylartritida (Bechtěrevova nemoc)
     
  66 Přístup k pacientovi s uzlinovým syndromem
    Poškození gastrointestinálního traktu léky 
    Gestační diabetes
     
  67 Antikoagulační, fibrinolytická a antiagregační terapie
    Metabolické choroby jater 
    Hyperkalcémie - diferenciální diagnostika a terapie
     
  68 Akutní situace v hematologii (febrilní neutropenie, tumor lysis syndrom, hyperkalcémie…)
    Virové hepatitidy
    Neuroendokrinní nádory
     
  69 Léčba krevními deriváty a jejich komplikace
    Náhlé příhody břišní
    Feochromocytom a primární hyperaldosteronismus
     
  70 Krevní obraz a rozpočet leukocytů, interpretace výsledků
    Vyšetřovací metody v gastroenterologii
    Hypogonadismus
     
  71 Laboratorní vyšetření hemostázy a interpretace výsledků
    Nádory jater 
    Choroby příštítných tělísek
     
  72 Přístup k pacientovi se strumou
    Polypy a polypózní syndromy gastrointestinálního traktu
    Přístup k nemocnému vyššího věku
 
     
  73 Hypotyreóza
    Dřeňový útlum, aplastická anémie (aplastická pancytopenie)
    Transplantace ledvin a vyšetření pro čekací listinu (waiting list)
     
  74 Hypertyreóza
    Myelodysplastický syndrom
    Principy nefrologické dispenzarizace a obecná pravidla nefroprotekce
     
  75 Adrenální insuficience
    Maligní lymfomy (Hodgkinův lymfom, ne - Hodgkinovy lymfomy)
    Diabetické onemocnění ledvin
     
  76 Hypopituitarismus
    Chronická myeloidní leukémie
    Polycystická choroba ledvin a jiné dědičné poruchy ledvin
     
  77 Přístup k pacientovi s hypoglykémií
    Chronické Ph-  myeloproliferativní onemocnění (pravá polycytémie, primární myelofibróza a esenciální trombocytémie)
    Ledviny a hypertenze - ischemická nefropatie a vaskulární nefroskleróza
     
  78 Přístup k pacientovi s hyperglykémií
    Trombocytopenie, trombocytopatie
   
  1. Ultrazvukové a další zobrazovací metody vyšetření v nefrologii - indikace a klinický význam

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: